czwartek, 30 czerwca 2011

fssp.pl : Dom FSSP w Krakowie uzyskał status kanoniczny

Za zezwoleniem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza, w

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła Generał Bractwa św. Piotra

ks. John Berg kanonicznie erygował dom zakonny zgromadzenia w Krakowie!

Deo gratias!

wtorek, 28 czerwca 2011

Zmiany w celebracjach Mszy świętych

Warszawa


W święto świętych apostołów Piotra i Pawła, dnia 29 czerwca 2011 r. w kościele św. Benona w Warszawie będzie odprawiona Msza święta trydencka o godzinie 19.00.


Ten dzień jest ostatnim dniem sprawowania Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele św. Benona. Od 1 lipca 2011 roku liturgia tradycyjnej Mszy świętej będzie odprawiana w kościele św. Klemensa na Woli. Więcej informacji oraz terminarz Mszy dostępnych jest na stronie dupszasterstwa: mszatrydencka.waw.pl .


Wrocław


W lipcu i sierpniu nie będzie odprawiana wieczorna Msza święta u oo. Bonifratrów.


poniedziałek, 27 czerwca 2011

Święcenia wyższe w Instytucie Dobrego Pasterza


Dzień 25 czerwca 2011 roku, w którym wypadło wspomnienie św. Wilhelma, był dniem długo wyczekiwany przez seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza, ponieważ pięciu z ich współbraci miało przyjąć święcenia prezbiteratu lub diakonatu. Dodatkowych emocji dodawał fakt, iż to sam Darío kardynał Castrillón Hoyos, jako jeden z ojców Instytutu Dobrego Pasterza przybył do Bordeaux, gdzie znajduje się parafia św. Eligiusza, w której dokonały się święcenia. Uroczysta ceremonia rozpoczęła się o godz. 9.00, kiedy to dostojnik w czerwieni rozpoczął modlitwy przygotowujące do Mszy świętej, a także przybrał się w szaty liturgiczne. W procesji do ołtarza przystąpił jeden diakon – kandydat do święceń prezbiteratu (Francuz) oraz czterech subdiakonów – kandydaci do święceń diakonatu. Wśród nich, obok Francuza, Włocha i Brazylijczyka, znajdował się także Polak – Sergiusz Orzeszko.
Homilię kardynała Hoyosa wygłoszoną od tronu (przed święceniami) bez wątpienia możemy wpisać w hermeneutykę ciągłości (o której naucza papież Benedykt XVI), ponieważ kardynał - cytując kanony Soboru Trydenckiego obok dokumentów Soboru Watykańskiego II, czy fragmenty katechizmu św. Piusa X obok przemówień bł. Jana Pawła II, czy wreszcie odnosząc się do Ojców Kościoła, jak św. Jan Chryzostom (szczególnie do jego dzieła O kapłaństwie) – przedstawił godność diakonatu oraz wielkość sakramentu kapłaństwa. W swej pokorze powiedział także, że nawet on sam, jako kardynał, korzy się przed Bogiem, podziwiając i dziękując za to wielkie misterium.

Po odśpiewaniu Epistoły, nadszedł tak długo wyczekiwany dla Sergiusza i jego trzech współbraci moment – zostali oni wezwani przez ks. rektora seminarium, pełniącego rolę archidiakona w czasie Mszy świętej: Accedant qui ordinandi sunt ad Diaconatum („Niech się zbliżą ci, którzy mają przyjąć święcenia diakonatu”). Po jednoznacznym wyrażeniu gotowości do otrzymania tego daru (każdy z subdiakonów wykrzyczał Adsum – jestem [obecny, gotowy]) wszyscy czterej upadli na kolana; odbyła się rozmowa archidiakona z kardynałem, w której ten pierwszy zapewnia, iż obecni tu subdiakoni są godni, mimo ludzkich słabości, przyjąć święcenia diakonatu, na co kardynał odpowiedział: Deo gratias! („Bogu niech będą dzięki!”). W następujących po tym słowach eminencja ogłosiła wybór klęczących przed nim subdiakonów do otrzymania kolejnego stopnia święceń wyższych, a następnie, za pontyfikałem rzymskim, wyjaśnił i przedstawił kandydatom powinności i przywileje diakona. Po Amen kandydatów, będącym swego rodzaju potwierdzeniem, wyrażeniem zrozumienia tej odpowiedzialności rozpoczął się śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, kiedy to leżąc krzyżem (wraz z kandydatem do kapłaństwa) wszyscy byli pogrążeni w modlitwie. Tuż po litanii, kardynał zwracając się do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa Jego Syna, który żyje z Nim w jedności Ducha Świętego, wypowiedział pierwsze słowa modlitwy konsekracyjnej i odśpiewał uroczystą modlitwę – prefację. Po tym, kardynał, na wzór Apostołów (por. Dz 6, 6), kładł prawą rękę na głowy tych, którzy mieli się stać diakonami, mówiąc: Accipe Spiritum Sanctum, ad robur, et ad resistentum diabolo et tentationibus eius. In nomine Domini („Przyjmij Ducha Świętego, On będzie twoją mocą, by oprzeć się demonowi i jego pokusom. W imię Pana”). Następnie kardynał odmówił (lub odśpiewał) pozostałe trzy części modlitwy konsekracyjnej. Kończąc ostatnią z nich, usiadł na faldistorium, by wręczyć nowym diakonom szaty liturgiczne oraz księgę Ewangelii, które są oznakami ich posługi.

Po święceniach diakonatu, odśpiewano graduał, by przystąpić do przekazania największego daru i zadania – sakramentu kapłaństwa. Obrzędy związane z tym jego udzieleniem są nieco bardziej rozbudowane, niż te opisane wyżej: już to ze względu na namaszczenie rąk, już to przez śpiew hymnu Veni, Creator Spiritus, czy wreszcie poprzez obmycie rak biskupa (mające miejsce po przekazaniu pateny i hostii). Tuż po śpiewie Alleluja nowowyświęcony diakon Sergiusz mógł po raz pierwszy, jako ten, który służy, użyczyć swych ust samemu Chrystusowi, aby w świątyni Bożej dały się usłyszeć słowa Świętej Ewangelii.

W czasie ofiarowania wszyscy nowowyświęceni zbliżyli się do tronu, by ofiarować kardynałowi swe świece jako znak ich osobistej ofiary z siebie dla Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Od momentu zaś modlitwy Suscipe, sancte Pater… neoprezbiter rozpoczął koncelebrację Mszy świętej wraz z wysokim ministrem Kościoła, który przekazał mu dar kapłaństwa.Tuż przed Ecce Agnus Dei… i Komunią diakonów, a po Komunii celebransa, neoprezbiter przyjął Ciało i Krew Chrystusa – pierwszy raz jako ten, który (współ)składał Najświętszą Ofiarę. Przed odmówieniem Communio i odśpiewaniem Postcommunio kardynał, stojąc po stronie Epistoły, zaintonował Iam non dicam… („Nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi…”), po którym neoprezbiter wyznał swą wiarę, a następnie uklęknął i otrzymał po przez drugie włożenie rąk Ducha Świętego (Accipie Spiritum Sanctum…). W tym momencie ornat, do tej pory zwinięty, został rozłożony; neoprezbiter przyrzekł posłuszeństwo swym przełożonym i otrzymał osobiste błogosławieństwo.

Po uroczystym błogosławieństwie zebranych, kardynał wygłosił ostatnie już napomnienie do nowowyświęconych: by modląc się za niego bądź to odmówili nokturn z oficjum dnia dzisiejszego (diakoni), bądź odprawili (po swej pierwszej Mszy świętej) trzy inne Msze – o Duchu Świętym, o Matce Bożej i za dusze wiernych zmarłych.

W zakrystii, tuż po ceremonii, kardynał udzielił wszystkim posługującym swego błogosławieństwa, pogratulował nowowyświęconemu kapłanowi oraz diakonom, a także, w serdecznej rozmowie z ks. Philippe Laguérie wypowiedział niezwykle znaczące słowa: Wierzę w Instytut Dobrego Pasterza!

Neoprezbiter, po odebraniu braw i gratulacji, ku jeszcze większemu wzruszeniu swych rodziców, rozpoczął udzielać prymicyjnego błogosławieństwa. W czasie samej ceremonii również i Polacy spełniali swe funkcje liturgiczne: wicerektor seminarium św. Wincentego à Paulo, ks. Leszek Królikowski jako diakon honorowy jego eminencji; kleryk Karol, przybrany w fioletową sutannę, jako drugi ceremoniarz; kleryk Mateusz jako jeden z tzw. pluwialistów (był on tym, którego po francusku nazywa się dosłownie „trzymający pastorał”); kleryk Łukasz jako krucyfer; kleryk Bartłomiej jako ceremoniarz chóru.

Po czterogodzinnej ceremonii wszyscy udali się na poczęstunek, w czasie którego kardynał Hoyos – opuszczając zebranych nieco wcześniej – wyraził swą wielką wdzięczność i radość z tego, iż mógł w tym dniu być obecny w Bordeaux, zapewniając kapłanów oraz seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza o swym wsparciu. Po swej przemowie udzielił on wszystkim szczerego błogosławieństwa. Dla polskich kleryków ważne okazało się także przemówienie samego neoprezbitera, który w krótkich, ale ciepłych słowach podziękował im oraz klerykom pochodzącym z Brazylii, za ich świadectwo, za to, że w życiu wiary mógł wiele się od nich nauczyć.

Nazajutrz miała miejsce pierwsza Msza święta nowowyświęconego kapłana. Była to II niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, w czasie której we Francji świętuje się ponownie Uroczystość Bożego Ciała (niedziela ta nosi nazwę Sollenité de la Fête-Dieu). Stąd też, po solennej Mszy świętej (sumie parafialnej), podczas której Sergiusz pełnił posługę diakona, odbyła się procesja eucharystyczna. Zebrani, maszerując pod wodzą swego Króla i Zbawiciela, śpiewając na Jego chwałę takie pieśni, jak Lauda Sion Salvatorem, przeszli pobliskimi ulicami ześwieczczałego, a czasami nawet niebezpiecznego i agresywnego wobec kleru Bordeaux, by na jednej z nich zatrzymać się i oddać hołd Jezusowi Chrystusowi ukrytemu pod postacią Chleba oraz otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

sobota, 25 czerwca 2011

Msza Hansa Leo Hasslera

Po blisko 400 latach OCTAVA ensemble postanawia przypomnieć twórczość wspaniałego niemieckiego kompozytora przełomu renesansu i baroku Hansa Leo Hasslera w nowatorskiej koncepcji. Główną ideą płyty missa OCTAVA ensemble, jest ukazanie utworów Hasslera w sposób możliwie najbardziej zbliżony do tego w jakim utwory te mogły być wykonywane. Dzięki coraz powszechniej stosowanej przy wykonawstwie muzyki renesansu i baroku koncepcji - rezygnacji z monumentalnego brzmienia dużego zespołu chóralnego, na korzyść małych grup wokalnych oraz dzięki solowemu traktowaniu głosów - mogliśmy uzyskać dużo większe zaplecze środków i możliwości interpretacji oraz kształtowania polifonicznych fraz, nadając muzyce dawnej wyrazistości, lekkości oraz naturalnej śpiewności wynikającej z prozodii liturgicznego tekstu. Aby jeszcze bardziej przenieść słuchacza w świat muzyki Hasslera płyta CD - co jest dzisiaj praktycznie niestosowaną praktyką - posiada kolejność i pełną zgodność z porządkiem śpiewów liturgicznych wykonywanych w trakcie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Więcej informacji: OCTAVA ensemble

piątek, 24 czerwca 2011

Z błogosławieństwem abpa Stanisława Nowaka – Tradicamp2011

Z błogosławieństwem Metropolity Częstochowskiego ks. abpa Stanisława Nowaka już za niespełna 10 dni rozpocznie się Tradicamp2011. Zeszłoniedzielnym wyjazdem do Wrocławia i Wałbrzycha Wolontariusze Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp zakończyli akcję promocyjną tegorocznej edycji zjazdu w środowiskach tradycyjnych całego kraju. W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia Tradicamp2011, wszyscy oddelegowani Wolontariusze powracają do swoich stałych obowiązków związanych z przygotowaniami do tegorocznej edycji.

W ciągu dwóch miesięcy Wolontariusze odwiedzili większość miejsc celebracji Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, w tym: Bytom, Katowice, Opole, Bielsko Białą, Łódź, Kutno, Łowicz, Warszawę wraz z podstołecznym Brwinowem, Zielonką i Józefowem, Radom, Lublin, Płock, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Poznań wraz z podpoznańskimi Owińskami i Koszutami Małymi, Tychy, Wrocław i Wałbrzych.

Tegoroczne spotkania z wiernymi i ich duszpasterzami pokazały, że Tradicamp jest już dobrze rozpoznawalnym wydarzeniem, które na stałe zagościło w kalendarzach polskich tradycjonalistów. Jak relacjonują Wolontariusze, w rozmowach najczęściej pojawiały się pytania o zakwaterowanie uczestników zjazdu, plan dnia oraz możliwość przyjazdu z dziećmi. Wszelkie informacje na temat organizacji imprezy, wraz z wykazem gospodarstw agroturystycznych w okolicy obozowiska dostępne są pod adresem http://tradicamp.pl/site,participants,250.html .
Organizatorzy jeszcze raz serdecznie zapraszają całe rodziny, także z małymi dziećmi. Cicha, leśna lokalizacja Tradicamp, otoczona bajecznymi krajobrazami, stanowi wymarzone miejsce na spacery z najmłodszymi, a znajdujące się w sąsiedztwie zamki i warownie z pewnością zainteresują nieco starsze dzieci. Atutem dla rodziców będzie także łatwy dojazd i szeroki wachlarz usług noclegowych. Ponadto, na obozowisku i podczas wszystkich zajęć dyżurować będzie wykwalifikowana kadra wychowawcza.

Wolontariusze Letniego Zjazdu Tradicamp2011 pragną jeszcze raz podziękować za ciepłe i entuzjastyczne przyjęcie we wszystkich środowiskach tradycji katolickiej w naszym kraju oraz za pomoc w rozprowadzaniu folderów informacyjnych, jaką okazali księża i wierni. Zapewniają jednocześnie o swojej ciągłej modlitwie w intencji rozwoju tradycyjnych wspólnot.

Organizatorzy oczekiwać będą na uczestników tegorocznego zjazdu w niedzielę 3 lipca, od godziny 12:00, o której zostanie otwarty punkt rejestracyjno-informacyjny na obozowisku. Uroczysta Msza Święta inaugurująca Tradicamp2011, po której celebrans ks. Marek Grabowski FSSP udzieli prymicyjnego błogosławieństwa, rozpocznie się o godz. 18:00.

Jutro sdk. Sergiusz Orzeszko przyjmie święcenia diakonatu

Już jutro, w sobotę 25 czerwca 2011, subdiakon Sergiusz Orzeszko z Instytutu Dobrego Pasterza przyjmie święcenia diakonatu. Wraz z nim święcenia przyjmie trzech innych współbraci z Instytutu.

Uroczystość odbędzie się w kościele p.w. św. Eligiusza w Bordeaux, a święceń udzieli J.E. Dario Kard. Castrilona-Hoyos. W poniedziałek dk. Sergiusz wróci do Polski i rozpocznie posługę pośród wiernych w jednym z ośrodków duszpasterstwa tradycji łacińskiej w Polsce.

Zachęcamy do modlitwy za subdiakona Sergiusza i jego współbraci!

Źródło.

Zmiany w terminach i godzinach Mszy świętych

Zachęcamy do nadsyłania informacji o wakacyjnych zmianach w godzinach i terminach celebracji Mszy świętej.

Brwinów


26 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30
28 czerwca (wtorek) NIE MA
30 czerwca (czwartek) NIE MA
5 lipca (wtorek) godz. 6:15
7 lipca (czwartek) godz. 6:15
10 LIPCA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30
12 lipca (wtorek) godz. 6:15
14 lipca (czwartek) godz. 6:15
19 lipca (wtorek) NIE MA
21 lipca (czwartek) NIE MA
24 LIPCA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30
26 lipca (wtorek) NIE MA
28 lipca (czwartek) NIE MA
2 sierpnia (wtorek) godz. 6:15
4 sierpnia (czwartek) godz. 6:15
9 sierpnia (wtorek) godz. 6:15
11 sierpnia (czwartek) godz. 6:15
14 SIERPNIA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30
16 sierpnia (wtorek) NIE MA
18 sierpnia (czwartek) NIE MA
23 sierpnia (wtorek) NIE MA
25 sierpnia (czwartek) godz. 6:15
28 SIERPNIA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30
30 sierpnia (wtorek) godz. 6:15

http://mszawbrwinowie.blogspot.com/2011/06/terminy-mszy-w-okresie-wakacyjnym.html

Gdańsk

Następna Msza będzie celebrowana dopiero w sierpniu. Wszystkie Msze w sierpniu o godz. 14:30, od września powrót do godz 19:15.

Świdnica

W najbliższą niedzielę w Świdnicy będzie celebrowana Msza święta z asystą. W lipcu nie będą się odbywały coczwartkowe Msze recytowane w Świdnicy.


czwartek, 23 czerwca 2011

Uroczysta Msza Święta w Opolu

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej (19 czerwca) o godz. 12:00 została odprawiona, w kościele Świętego Sebastiana w Opolu , uroczysta Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z asystą wyższą.


Celebransem był opiekun opolskiego środowiska Tradycji - ksiądz Sebastian Krzyżanowski, lewitami zaś ksiądz Ryszard Kościelny (diecezja opolska, jako diakon) i ksiądz Konstantyn Najmowicz (IDP, jako subdiakon). W ten uroczysty sposób środowisko opolskie uczciło drugą rocznicę powrotu regularnego sprawowania Mszy trydenckiej do Opola.


Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć w galerii opolskiej grupy.

poniedziałek, 20 czerwca 2011

redemptor.pl : Łacińskie bierzmowanie w kościele św. Benona

W dzień wspomnienia św. Benona 16 VI 2011 w warszawskim kościele pod wezwanie tego świętego dwunastu młodych wiernych przyjęło sakrament Bierzmowania.

Z uprawnienia Arcybiskupa Warszawskiego Kazimierza kardynała Nycza sakrament Bierzmowania w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawował O. Krzysztof Stępowski rektor kościoła św. Benona i duszpasterz wiernych korzystających z nadzwyczajnej formy liturgii.

Bierzmowanie w tej formie rytu to min: modlitwa w języku łacińskim nad kandydatami i namaszczenie Krzyżmem świętym przy słowach: N., signo te signo Cru + cis, et confirmo te chrismate salutis: In nomine Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti. Podczas słów Pax tecum szafarz lekko uderza bierzmowanego w policzek… Liturgia kończy się błogosławieństwem oraz wspólnym odmówieniu Credo in Deum, Pater noster i Ave Maria.

Po bierzmowaniu sprawowana była przez O. Krzysztofa Msza święta trydencka. Msza święta trydencka nazywana również tradycyjną, klasyczną, rzymską, starą, przedsoborową odprawiana jest z Mszału Rzymskiego św. Piusa V (1570) i ponownie wydanego przez bł. Jana XXIII (1962) jako wg. Benedykta XVI nadzwyczajna forma rytu rzymskiego (Summorum Pontificum 2007).

Źródło oraz zdjęcia

niedziela, 19 czerwca 2011

Solenna Msza prymicyjna w Rzeszowie

W niedzielę 19 czerwca 2011 r. uroczystą Mszę św. prymicyjną w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie odprawił ks. Antoni Więch. Ksiądz neoprezbiter przyjął święcenia kapłańskie w dniu 11 czerwca br. z rąk JE bp. Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję diakona podczas Mszy św. prymicyjnej pełnił ks. Krzysztof Tyburowski, zaś subdiakona ks. Sławomir Podraza. W Mszy św. udział wzięli udział klerycy rzeszowskiego Seminarium, a także trzech innych księży neoprezbiterów, którzy łącznie z celebransem udzielili na zakończenie uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim zgromadzonym w kościele wiernym. Liturgię ubogacała śpiewem schola gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego pod dyrekcją ks. wicerektora Andrzeja Widaka.
Do zwyczaju Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Rzeszowie weszło coroczne organizowanie solennych Mszy św. prymicyjnych odprawianych przez nowo wyświęcanych księży diecezjalnych. W tym roku była to już trzecia taka Msza św. Poprzednie odbywały się w latach 2009 i 2010.
Zdjęcia w lepszej jakości są dostępne w galerii Duszpasterstwa.

sobota, 18 czerwca 2011

Zostań Kantorem - szkoła już od października

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ogłasza nabór do Szkoły Kantorów.

Szkoła Kantorów to propozycja dla wszystkich osób zajmujących się muzyką liturgiczną – zarówno dla amatorów, którzy z różnych przyczyn nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego w ramach systemu oświaty oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej.

Głównym celem Szkoły Kantorów jest przede wszystkim muzyczne kształcenie kantorów: uzupełnienie wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przekazanie praktycznych umiejętności.
Szkoła proponuje zajęcia z takich przedmiotów, jak: emisja głosu, kształcenie słuchu, zasady muzyki, czytanie nut głosem, podstawy chorału gregoriańskiego, prowadzenie zespołów wokalnych. Aby stworzyć warunki jak najbardziej korzystne do zdobywania wiedzy, Szkoła wprowadziła indywidualne metody pracy (konsultacje specjalistyczne) z osobami, które będą potrzebować szczególnej pomocy w określonym obszarze.

Szkoła Kantorów to miejsce, gdzie nacisk będzie kładziony przede wszystkim na zdobywanie umiejętności praktycznych, których rezultaty uczestnicy będą mogli realnie wykorzystać w środowiskach liturgicznych, z których się wywodzą. Pozwoli na inicjowanie i prowadzenie śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym w zakresie tradycyjnych i współczesnych śpiewów kościelnych.

Cel i organizacja zajęć

Zajęcia pierwszego roku Szkoły Kantorów będą odbywać się przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, w czasie roku akademickiego, od października 2011 do czerwca 2012, w co drugą sobotę miesiąca, w godzinach 9.00–16.45. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy – podstawową i zaawansowaną.

Uczestnik Szkoły Kantorów będzie mógł ukończyć dwuletni cykl kształcenia. Pierwszy rok – poświęcony będzie nauce podstaw muzycznych (rozpoczynamy go w październiku 2011), drugi rok służyć będzie poszerzaniu wiedzy w zakresie monodii, polifonii i tradycyjnych śpiewów ludowych (planujemy otworzyć w październiku 2012). Drugi rok będzie opcją dodatkową, już po pierwszym roku kształcenia będzie można uzyskać certyfikat kantora.

Więcej szczegółów na: liturgia.pl

piątek, 17 czerwca 2011

Neoprezbiterzy odprawiają Msze trydenckie

Rośnie liczba Mszy trydenkich odprawianych przez neoprezbiterów seminariów diecezjalnych jako Msze prymicyjne dla środowisk wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Dnia 3 lipca 2011 roku, Mszę prymicyjną w rycie klasycznym odprawi w kościele pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP w Koszalinie neoprezbiter ks. Paweł Kowalski.

Dnia 12 czerwca 2011 roku Mszę prymicyjną w rycie klasycznym w kościele pw. Maryji Królowej w Poznaniu odprawił neoprezbiter ks. Marek Frąckowiak.

Dnia 12 czerwca 2011 roku Mszę prymicyjną w rycie klasycznym w kościele pw. Świętego Krzyża w Krakowie odprawił neoprezbiter ks. Piotr Maroszek (celebrans na zdjęciu pozniżej).

Więcej zdjęć z prymicji w Krakowie.

Duszpasterstwo w Warszawie

Strona internetowa Archidiecezji Warszawskiej potwierdziła informację o formalnym erygowaniu przez kardynała Nycza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Jest to trzecie w Polsce tego typu formalnie erygowane duszpasterstwo (po duszpasterstwach z siedzibą w Rzeszowie i we Wrocławiu).

Wierni uczęszczający się na liturgię Mszy świętej w rycie trydenckim (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego) sprawowanej od 15 lat w Warszawie a od 10 lat w rektorskim kościele św. Benona ul. Piesza 1, gromadzić się będą w tym kościele tylko do końca czerwca 2011 roku. Od lipca 2011 roku kościołem w Warszawie w którym regularnie sprawowana będzie Msza święta w rycie trydenckim będzie parafialny kościół pod wezwaniem św. Klemensa na Woli, ul. Karolkowa 49.

Od 1-go lipca, decyzją Arcybiskupa Warszawskiego J.E. Kazimierza Kardynała Nycza kościół św. Klemensa na warszawskiej Woli staje się również miejscem Duszpasterstwa Wiernych tradycji łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Duszpasterską i kapłańską troską nad wiernymi korzystającymi z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego Arcybiskup Warszawski powierzył dotychczasowemu opiekunowi tego środowiska, redemptoryście Ojcu Krzysztofowi Stępowskiemu.

Pierwsza Msza święta trydencka w kościele św. Klemensa sprawowana będzie 1-go lipca o godz. 19:30. Podczas Mszy świętej 2-go lipca sprawowanej również o godz. 19:30 śpiew oraz liturgiczną asystę zapewnią pielgrzymujący w tym czasie po Polsce członkowie tradycyjnego, pochodzącego z Włoch zakonu Braci Franciszkanów Niepokalanej.

W niedziele Msza święta w rycie trydenckim w kościele św. Klemensa sprawowana będzie godz. 14:00 a w wyznaczone dni powszednie o godz. 19:30.

Msza święta trydencka nazywana również min., Mszą tradycyjną, klasyczna, rzymską, starą, przedsoborową odprawiana jest z Mszału Rzymskiego św. Piusa V z 1570 r., a ponownie wydanego przez bł. Jana XXII w 1962 r., zgodnie z wolą bł. Jana Pawła II wyrażoną w dokumencie Ecclesia Dei z 1988 r., oraz Benedykta XVI z listu apostolskiego Summorum Pontificum z 2007 r., jako wcześniejsza i nadzwyczajna forma rytu rzymskiego.

Źródło: www.archidiecezja.waw.pl

Strona internetowa duszpasterstwa: http://mszatrydencka.waw.pl

Kontakt do duszpasterza, o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR:
e-mail: msza@trydencka.waw.pl, telefon: 22 569 63 81 (do końca czerwca), 22 578 42 00 (od lipca)


niedziela, 12 czerwca 2011

IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego Poznań 2011

- poziom I - sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne;
- poziom II - sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
- poziom III - sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska,
likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
- poziom IV - wykład monograficzny

WYKŁADOWCY
ks. Ján Velbacký (Słowacja) - poziom I,
Janka Bednáriková (Słowacja) - poziom II,
o. Iwo Siekierka OFM (Polska) - poziom III,
ks. Mariusz Białkowski (Polska) - poziom IV; dyrygentura gregoriańska,
Raimundo Pereira Martinez (Watykan) - gregoriańska technika wokalna

MIEJSCE
Arcybiskupie Seminarium Duchowne,
Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4
4-9 lipca 2011

WARIANTY UCZESTNICTWA
1.BIAŁY (zakwaterowanie, pełne wyżywienie i wykłady) koszt 380,- zł
2.ZIELONY (obiady, kolacje, wykłady) koszt 180,- zł
3.NIEBIESKI (tylko wykłady) koszt 80,- zł

ZAPISY
* telefonicznie: 606818201
* internet: sekretariat@choral.pl
* listownie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu
Gregoriańskiego - sekcja polska, ul. Wieżowa 2/4 61-111 Poznań.
Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na nr konta (ING Bank Śląski)
95 1050 1520 1000 0023 2163 9409, z dopiskiem "kurs 2011".

źródło: http://choral.pl/

Franciszkanie Niepokalanej w Polsce

Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, do Polski zawita grupa kleryków z seminarium Franciszkanów Niepokalanej. Podczas ich wizyty odprawione zostaną Msze św. w Nadzwyczajnej Formie uświetnione śpiewem chóru braci.

Ramowy plan Mszy św.:
1. We Wrocławiu 1-go lipca o 16:00 w kościele MB na Piasku;
2. W Warszawie 2-go lipca o 19:30 u Redemptorystow w kościele św. Klemensa;
3. W Częstochowie 4-go lipca o 14:30 w kaplicy Cudownego Obrazu;

Franciszkanie Niepokalanej są zakonem, który po wydaniu przez papieża moto proprio Summorum Pontificum zaczął używać nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Tradycyjni mnisi uczą w Łodzi chorału

Na stronie Archidiecezji Łódzkiej można przeczytać o zorganizowanych warsztatach chorału gregoriańskiego canto gregoriano. Warsztaty odbędą się w dniach 27 czerwca - 1 lipca 2011 r. Będą prowadzone przez ojców benedyktynów z Triors we Francji. Opactwo w Triors sprawuje liturgię wyłącznie w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

Radio Watykańskie informuje o Mszy trydenckiej

Na stronie polskiej sekcji Radia Watykańskiego coraz częściej pojawiają się informacje o Mszy trydenckiej. W ubiegłym tygodniu pojawiły się aż dwa teksty. Jeden o interepretacji przepisów liturgicznych dla starszej formy rytu rzymskiego, drugi tekst jest skrótem wywiadu ks. Pozzo.

Msza trydencka bez ministrantek

W przedsoborowej liturgii nie mogą służyć ministrantki – oświadczyła watykańska Komisjia „Ecclesia Dei”. Zgodnie z motu proprio Summorum Pontificum do tak zwanej liturgii trydenckiej nie odnoszą się postanowienia wydane po 1962 r., które są niezgodne z Mszałem Jana XXIII – czytamy w oświadczeniu watykańskiej dykasterii. Do tych postanowień należy właśnie zezwolenie na służbę liturgiczną dziewcząt i kobiet, które wydała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 1994 r. Mszał z 1962 r. nie pozwala natomiast na posługę ministrantek – czytamy w watykańskiej nocie.
kb/ rv, the catholic herald

Dlaczego młodzi wybierają Mszę trydencką?

Możliwość lepszego skupienia oraz przeżycia Eucharystii jako ofiary przyciąga wciąż nowych młodych do tak zwanej Mszy trydenckiej. W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest też więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – uważa sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Zdaniem ks. Guido Pozzo istota kryzysu powołań tkwi w złej formacji seminaryjnej. Tam, gdzie formacja jest poważna i rygorystyczna, gdzie nie czyni się ustępstw na rzecz sekularyzmu, odradzają się też powołania – zauważa sekretarz watykańskiej dykasterii.

W wywiadzie dla portalu Nouvelles de France przypomniał on, że motu proprio Summorum Pontificum, przywracające dawną liturgię, jest przeznaczone dla całego Kościoła, aby wszystkim umożliwić korzystanie z bogactwa katolickiej liturgii. Ryty zwyczajny i nadzwyczajny mają charakter komplementarny, mają się nawzajem uzupełniać – podkreślił. Ujawnił również główne tematy rozmów doktrynalnych Stolicy Apostolskiej z lefebrystami. Zasadniczym celem jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z tradycją Kościoła – podkreślił ks. Pozzo.
kb/ messainlatino.it

sobota, 11 czerwca 2011

Nowa fundacja upowszechniająca tradycyjną liturgię

Dnia 6 czerwca A.D.2011, we wspomnienie św. Norberta, biskupa i wyznawcy, przed notariuszem dokonano Aktu Ustanowienia Fundacji pod nazwą „Inicjatywa Włodowicka”. Fundacja powstała na bazie działań organizacyjnych Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp2010. Nowopowstała Fundacja ma ściśle współpracować z pozostałymi istniejącymi Fundacjami i Stowarzyszeniami związanymi z wspólnotami tradycji katolickiej, a w szczególności z Fundacją Constitues Eos.

W kancelarii notarialnej stawiło się siedmiu fundatorów z czego sześciu dokonało Aktu Ustanowienia Fundacji. Jeden z fundatorów zrezygnował z możliwości ujawnienia jego danych i Aktu dokonał przekazując środki na fundusz założycielki za pośrednictwem innego z fundatorów. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 tys. zł, wpłacony przez Fundatorów. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Włodowice znana jako miejsce celebracji liturgicznych w trakcie Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że Fundacja może posiadać oddziały za granicą. Cele Fundacji określono w następujący sposób:

-Upowszechnianie liturgii Kościoła Katolickiego w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

-Upowszechnianie dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych, wiernych Kościoła Katolickiego.

-Upowszechnianie chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego.

-Upowszechnianie myśli i dorobku naukowego Papieża Benedykta XVI.

-Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

-Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności Bractwa Kapłańskiego św. Piotra z siedzibą w Szwajcarii i innych podobnych instytutów kapłańskich i zakonnych działających na terenie Polski.

-Wspieranie finansowe i organizacyjne księży katolickich przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

-Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków, dzieł sztuki, instrumentów i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem kultu religijnego. W szczególności kościołów wraz z ich wyposażeniem.

-Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków i dzieł sztuki związanych z polską historią. W szczególności tych znajdujących się w obszarze Jury Krakowsko Częstochowskiej.

-Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Włodowice w Powiecie Zawierciańskim. W szczególności poprzez działanie na rzecz rozwoju turystyki.

-Działalność charytatywna.

-Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.

-Organizacja wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek i obozów. W szczególności organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

-Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Nadzór nad Fundacją prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku likwidacji Fundacji, majątek Fundacji ma być przekazany na rzecz Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Fundacja powstała głównie po to, aby przejąć obowiązki organizatora Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp od Fundacji Constitues Eos. Zastosowane rozwiązanie ma odciążyć finansowo Fundację Constitues Eos oraz spowodować możliwość wykorzystania w pełni jej zasobów do działań związanych z duszpasterstwem krakowskim. Bractwo Kapłańskie św. Piotra pozostaje patronem głównym zjazdu i jest odpowiedzialne za kwestie zastrzeżone dla duchowieństwa w ramach Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp.

Źródło: www.tradicamp.pl

czwartek, 9 czerwca 2011

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Warszawie


W dniu 11 czerwca o godzinie 21:00 w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, podobnie jak w Wielką Sobotę, odbędzie się poświęcenie wody chrzcielnej, poprzedzone czytaniem proroctw po których nastąpi uroczysta Mszą Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowana przez x Piotra Paćkowskiego, wykładowcę Instytutu Muzykologii KUL.

Celebracja odbędzie się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Dewajtis 3, przy Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas Mszy Świętej śpiewy wykona Szkoła Śpiewania Chorału pod kierunkiem p. Roberta Pożarskiego.

Na uroczystości zaprasza proboszcz kościoła w Lasku Bielańskim x Wojciech Drozdowicz.

środa, 8 czerwca 2011

Relacja ze święceń ks. Marka Grabowskiego FSSP

Zamieszczamy relację ze święceń przygotowaną przez serwis tradicamp.pl. Pełna galeria ze zdjęciami ze święceń znajduje się na stronie Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej w Krakowie.

Uroczystość przyjęcia sakramentu kapłaństwa odbyła się w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, pierwszej w Krakowie świątyni zbudowanej w stylu barokowym. Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego sprawował JE bp Tadeusz Pieronek. Podczas ceremonii, za zgodą metropolity krakowskiego, JE kard. Stanisława Dziwisza, ks. biskup poprzez modlitwę konsekracyjną i gest nałożenia rąk udzielił sakramentu święceń kapłańskich. Były to pierwsze tradycyjne święcenia kapłańskie w Polsce od czasu posoborowej reformy liturgicznej. Liturgię ubogaciły fragmenty znanego doskonale uczestnikom Zjazdów Tradicamp utworu Missa Papae Marcelli G. Palestriny, w wykonaniu chóru Octava Ensemble. W uroczystości uczestniczyło kilkuset wiernych.

Dzień później, o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Krzyża, jednej z najstarszych krakowskich świątyń, ks. Marek odprawił uroczystą Mszę Świętą Prymicyjną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Neoprezbiter skierował do zgromadzonych duchownych i świeckich gorące słowa podziękowań za wsparcie modlitewne w jego intencji oraz pomoc w organizacji tych uroczystości. W szczególności podziękował swoim rodzicom za dar życia i poświęcenie w wychowaniu. Podczas Liturgii, uważni miłośnicy muzyki organowej mogli usłyszeć unikatowy głos – tzw. Cymbał polski. Na zakończenie uroczystości ks. Grabowski pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Kolejną okazją do uzyskania błogosławieństwa prymicyjnego będzie celebracja inaugurująca Tradicamp2011, 3 lipca br. we włodowickim kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła.

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli do Krakowa z różnych zakątków świata, znaleźli się m. in. Generał FSSP ks. John Berg, pełniący podczas Mszy święceń funkcję archidiakona, który został w Krakowie do wtorku; opat Dom Anthony Tumelty OSB; Rektor Seminarium w Wigratzbad ks. Franz Karl Banauch (diakon podczas Mszy świeceń); Vicerektor Seminarium w Wigratzbad ks. Hubert Bizard (ceremoniarz); ks. Dietmar Aust FSSP; ks. Benjamin Durham (manduktor podczas święceń i prymicji); ks. Jarome Bücker FSSP; ks. Gerald Gesch FSSP oraz kl. Francesco Riegger FSSP (diakon podczas prymicji). Ponadto obecni byli duchowni z Polskich środowisk, m. in. ks. prał. prof. Jacek Urban (pełniący funkcję diakona honorowego podczas święceń); ks. dr Wojciech Grygiel FSSP (diakon honorowy); ks. Andrzej Komorowski FSSP (subdiakon) oraz kl. Łukasz Joniak FSSP (subdiakon podczas prymicji).

Przyjęcie święceń i Msza Prymicyjna ks. Grabowskiego stała się ponadto okazją do spotkania społeczności wiernych, jaka skupiła się wokół organizacji Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp. Obecni byli organizatorzy, wolontariusze i uczestnicy zjazdów, reprezentujący prawie wszystkie polskie środowiska tradycyjne. Liczną obecnością pragnęli oni zapewnić o swojej nieustannej modlitwie w intencji Neoprezbitera oraz wyrazić radość z powiększenia grona polskich kapłanów Bractwa Świętego Piotra.

niedziela, 5 czerwca 2011

eKAI: Święcenia kapłańskie w rycie trydenckim

Pierwsze w Polsce święcenia w rycie trydenckim odbyły się w Krakowie. Udzielił ich bp Tadeusz Pieronek diakonowi Markowi Grabowskiemu z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra.

Liturgia w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, była sprawowana po łacinie, według mszału z 1962 roku, czyli sprzed II Soboru Watykańskiego. W uroczystości uczestniczyło ok. 300 osób.

„Było to pierwsze święcenie kapłańskie w Polsce, po reformie liturgicznej z 1962 roku, w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, potocznie nazywana trydencką, po łacinie. Przyjął członek Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, które ma papieski przywilej używania ksiąg liturgicznych obowiązujących w 1962 roku” - mówił KAI ks. dr Wojciech Grygiel FSSP.

Jak dodał, kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski wyraził zgodę na święcenia. O udzielenie święceń bp. Pieronka poprosili księża z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Codziennie sprawują oni Mszę św. w rycie trydenckim w katedrze krakowskiej na Wawelu.

W uroczystości, która odbyła się w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyło ok. 300 osób, m.in. rodzina ks. Grabowskiego i księża z archidiecezji krakowskiej. Swoją Mszę św. prymicyjną neoprezbiter odprawi w niedzielę, w kościele św. Krzyża w Krakowie o godz. 10.30.

Marek Krzysztof Grabowski ma 26 lat, w 2004 r. wstąpił do międzynarodowego seminarium duchownego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w niemieckim Wigratzbadzie. W trakcie siedmioletniej formacji wielokrotnie odwiedzał w ramach letniego apostolatu placówkę Bractwa w Krakowie. W ostatnim roku seminarium pełnił funkcję dziekana seminarzystów.

13 lutego 2010 M. Grabowski przyjął święcenia subdiakonatu z rąk biskupa Vitusa Huondera, a 15 maja tegoż roku święceń diakonatu udzielił mu kard. Dario Castrillón-Hoyos. Z początkiem lipca 2010 odbywał praktyki diakonalne w Krakowie. Również w Krakowie podjął studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra (FSSP) założyło 18 lipca 1988 roku w opactwie cysterskim Hauterive w Szwajcarii dwunastu księży i grupa seminarzystów. Stolica Apostolska zatwierdziła je 18 października tegoż roku. Księża (zwani potocznie "petrystami") służą wiernym w różnych placówkach we Francji, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, w Wielkiej Brytanii a ostatnio także w Polsce. Działalność Bractwa odbywa się zawsze pod nadzorem biskupa diecezjalnego przy zachowaniu własnych przepisów Konstytucji.
Księża Bractwa mieszkają w małych wspólnotach, skupiając się w pracy duszpasterskiej na dawaniu świadectwa Ewangelii przez kaznodziejstwo, katechezę, edukację młodzieży (szkoły, harcerstwo), a także przez organizowanie pielgrzymek i rekolekcji.

Za pełną zgodą Stolicy Apostolskiej i miejscowego biskupa księża świadczą pełną posługę sakramentalną dla wiernych zgodnie z księgami liturgicznymi, obowiązującymi w 1962 roku, czyli przed II Soborem Watykańskim.

Źródło

środa, 1 czerwca 2011

Nowi kapłani z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra

Przybywa kapłanów formowanych w seminariach instytutów kultywujących tradycyjne formy liturgiczne. W sobotę 21 maja ordynariusz amerykańskiej diecezji Lincoln, ks. bp Fabian Bruskewitz udzielił święceń prezbiteratu dwóm wychowankom seminarium Bractwa św. Piotra w Denton: ks. Matthew McCarthy’emu i ks. Christopherowi Pelsterowi.
Również wcześniej 5 maja w Sydney święceń kapłańskich jednemu klerykowi z Bractwa św. Piotra udzielił tamtejszy ordynariusz ks. George kardynał Pell. Neoprezbiter to ks. Damon Sypher.
Także w niedzielę 29 maja w bawarskim Wigratzbad ks. bp Marc Aillet, ordynariusz Bayonne udzielił święceń diakonatu 4 kandydatom z tamtejszego seminarium duchownego.
Jednak najbardziej cieszy nas, że w najbliższą sobotę 4 czerwca do grona nowowyświęconych kapłanów dołączy również nasz rodak. W krakowskim kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, o godz. 9.00, podczas uroczystej Mszy św. pontyfikalnej święceń dk. Markowi Grabowskiemu udzieli ks. bp Tadeusz Pieronek.
Swoją Mszę św. prymicyjną neoprezbiter Marek odprawi w niedzielę, w kościele św. Krzyża o godz. 10.30.

Żródło fotografii: http://www.fssp.org/