wtorek, 31 lipca 2012

Czy ruch tradycyjny jest remedium na kryzys w Kościele? - Przemówienie Leo Darrocha

17 grudnia 2011 informowaliśmy o wznowieniu w roku bieżącym działań stowarzyszenia Una Voce Polonia, stowarzyszenia katolików świeckich przywiązanych do tradycji liturgicznych Kościoła katolickiego.

Niniejszym publikujemy treść przemówienia Prezydenta Międzynarodowej Federacji Una Voce, Leo Darrocha które wygłosił on w Polsce 9 kwietnia 2011 roku. Międzynarodowa Federacja Una Voce jest stowarzyszeniem katolików świeckich przywiązanych do tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego. W swym przemówieniu opisuje on historię działania Federacji a także daje on argumenty za tym, że ruch tradycyjny nie tylko może być, ale już w pewnym stopniu jest remedium na obecny kryzys w Kościele.

poniedziałek, 30 lipca 2012

Od redakcji (III) - Rozkosz płynąca z mądrości

Drodzy Czytelnicy!

Od ostatniego naszego listu minęło już nieco czasu (gwoli przypomnienia: w pierwszym liście, który nadal pozostaje aktualny, nakreśliliśmy krótko nasze dotychczasowe dokonania i program na przyszłość; drugi list dotyczył swego czasu burzliwej kwestii podpisu abp. Marcela Lefebvre'a pod soborowymi dokumentami), od którego miały miejsce pewne wydarzenia, bądź też zmiany, o których w tym miejscu krótko piszemy.

1. Zaktualizowane zostały prowadzone projekty (zwłaszcza słownik i ten dotyczący roku liturgicznego). W razie jakichkolwiek błędów lub braków we wszystkich projektach oraz zasobach zgromadzonych na naszym portalu prosimy o ich zasygnalizowanie.

2. Okazało się, że sama inicjatywa listów od Czytelników okazała się szczęśliwą. Od sierpnia ubiegłego roku otrzymaliśmy 8 listów utrzymujących wysoki poziom treściowy i redakcyjny. O pierwszych nagrodach informowaliśmy kilka dni temu. Zachęcamy do nadsyłania kolejnych tekstów (reportaże, komentarze, artykuły, omówienia, refleksje, etc.).

3. Grono naszej redakcji powiększyło się o tak zacnych współpracowników, jak ks. dr Grzegorz Klaja, Krzysztof Postek, Dominika Krupińska, Marzena Anna Wójtowicz oraz Michał Mycka.

4. Do panelu podstron dodany został odnośnik zatytułowany "Doktryna", który przenosi nas na słynną stronę Corpus Thomisticum. Ta prosta zmiana nie jest bez znaczenia, gdyż formacja chrześcijańska, a szczególnie pogłębione studium liturgii wymaga przygotowania filozoficznego i teologicznego, za którego podstawę w Kościele papież Leon XIII uznał właśnie nauczanie (a może lepiej: postawę i usposobienie naukowe) św. Tomasza z Akwinu. Obowiązkową lekturę stanowi encyklika Aeterni Patris, gdzie m. in. czytamy:
Najwyżej pośród wszystkich doktorów scholastycznych wzniósł się ich książę i nauczyciel, Tomasz z Akwinu, który - jak to zauważył Kajetan - starożytnych doktorów "miał w wielkiej czci i dlatego dane mu było posiąść w jakiś sposób zrozumienie ich wszystkich". Zebrał on, jak rozproszone części jakiegoś ciała, teorie Ojców Kościoła w jedną całość, usystematyzował w godnym podziwu porządku i tak znakomicie dopracował, że zdobył tym sobie, zasłużenie i sprawiedliwie mu przysługujące, miano znakomitego obrońcy i ozdoby Kościoła Katolickiego. Odznaczając się genialnym, niesłychanie przenikliwym umysłem, świetną pamięcią, nieskalaną czystością obyczajów, umiłowaniem prawdy i wielkim bogactwem wiedzy ludzkiej i boskiej, porównywany do słońca, Tomasz ogrzał ziemię żarem swych cnót i napełnił ją blaskiem swej nauki. Nie ma takiej dyscypliny filozoficznej, której by solidnie i przenikliwie nie przebadał: o prawach rozumowania, o Bogu, o substancjach niecielesnych, o człowieku i bytach cielesnych, o działaniach ludzkich i ich zasadach rozprawiał tak doskonale, że już nie można żądać ani większego bogactwa zagadnień, ani bardziej stosownej systematyzacji materiału, ani lepszej metody postępowania, ani większej nienaruszalności zasad czy siły argumentacji, ani większej zrozumiałości czy celności wypowiedzi, ani też łatwości wyjaśniania zawiłych i niezrozumiałych rzeczy.
Mądra lektura św. Tomasza (zalecana w oryginale, gdyż wyłącznie język łaciński jest w stanie oddać niekiedy obfite w subtelności zawiłe wyjaśnienia trudnych zagadnień) może nam pomóc w rozwoju naszego życia duchowego. Dodatkowo pamiętajmy, że św. Tomasz - jak na końcu swej encykliki dodaje Leon XIII - "nigdy nie zabierał się do lektury czy pisania, zanim nie zjednał sobie modlitwami Boga" (n. 33), co pozwoliło mu osiągnąć doskonałość życia. 

Dodajmy, że wpływ św. Tomasza na doktrynę o Sakramentach świętych Soboru Trydenckiego nie jest bez znaczenia (słynna anegdota mówi o tym, że w czasie jego obrad Ojcowi soborowi korzystali z dwóch ksiąg: Biblii oraz Summy teologii). Jako ciekawostkę możemy dodać, że obroniona teza doktorancka przez ks. Francka Quoëx na rzymskim Angelicum w 2001 r. nosi tytuł: "Ryt [obrzęd] i Królestwo. Kult i historia zbawienia według św. Tomasza z Akwinu". Autor w pracy tej poddaje szczegółowej analizie doktrynę sakramentalną Doktora Anielskiego. 

Być może w przyszłości ta niewielka zmiana (w zasadzie dodanie kolejnego odnośnika) przyczyni się do powstania nowego projektu, bądź działu, czy tylko serii tekstów o św. Tomaszu z Akwinu i liturgii.

Niech za zakończenie posłużą nam słowa samego Doktora Powszechnego z wprowadzenia do Expositio libri Boetii De ebdomadibus: Delectatio contemplationis sapientiae in seipsa habet delectationis causam ("Przyjemność płynąca z kontemplacji mądrości ma w niej samej swą przyczynę")...

sobota, 28 lipca 2012

Unikalne nagrania ceremonii papieskich [Aktualizacja]

Prezentujemy dwa materiały filmowe, pochodzące z okresu pontyfikatu Sługi Bożego Piusa XII. Pierwsze z nich zostało najprawdopodobniej cyfrowo odświeżone i stanowi rzadki zapis ceremonii papieskich w kolorze:


Na drugim filmie możemy zobaczyć półgodzinną relację z uroczystości beatyfikacyjnych Marcellino Champagnat. Zawiera ona odczytywanie bulli, fragmenty Mszy (sprawowanej przez jednego z kardynałów) i wystawienie i adorację Najswietszego Sakramentu w obecności Piusa XII.


Za udostępnienie nagrań dziękujemy portalowi Caeremoniale Romanum.

---

Nagranie do pochodzi z filmu fabularnego, w którym papież Pius XII pełnił rolę... aktora. Mimo wszystko nagranie to odzwierciedla w wierny sposób ceremoniał audiencji papieskiej.

czwartek, 26 lipca 2012

Biskup Schneider o tradycyjnej Mszy i Nowej Ewangelizacji

W dzisiejszych czasach w różnych miejscach na Ziemi istnieją celebracje Mszy św., co do których moglibyśmy powiedzieć, parafrazując Psalm 115:1: „Nam, Panie, nam i naszemu imieniu daj chwałę.” Do takich celebracji stosują się słowa Jezusa: „Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?”

Biskup Atanazy Schneider, 15 stycznia 2012

Powyższy cytat pochodzi z przemówienia wygłoszonego przez bp Atanazego Schneidera z Kazachstanu we Francji w styczniu br. na temat formy nadzwyczajnej i Nowej Ewangelizacji.

Zawiera ono mocne potępienia wielu współczesnych praktyk liturgicznych, wliczając w to pozwolenie na funkcjonowanie lektorów i akolitów płci żeńskiej, i co zdumiewające, modlitwy offertoryjne Novus Ordo, które biskup Schneider opisuje jak część „pięciu ran na liturgicznym mistycznym Ciele Chrystusa.”

Paix Liturgique opublikowało w marcu br. pełne tłumaczenie tegoż przemówienia. Niniejszym przedstawiamy jego tłumaczenie na język polski, oparte na wersji anglojęzycznej opublikowanej na stronach The Latin Mass Society.


środa, 25 lipca 2012

Z redakcyjnej poczty (VIII) - podsumowanie wydarzeń w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Publikujemy list naszego czytelnika, Pana Rafała Semołonika, będący podsumowaniem wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku w koszalińskim środowisku wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W lipcu 2011 neoprezbiter, ks. Paweł Kowalski, odprawił Msze prymicyjną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego. Było to ważne wydarzenie dla wiernych Tradycji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, pierwsze takie prymicje od wielu lat.We wrześniu po raz kolejny zorganizowano pielgrzymkę na Górę Chełmską do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jako podziękowanie za dar Mszy Św. trydenckiej w Koszalinie. Pieczę kapłańska nad tym wydarzeniem ojciec Kszysztof Szachta OFMconv, który celebruje Msze tradycyjne w pierwsze niedziele miesiąca w kościele św. Józefa Oblubieńca w Koszalinie.W październiku udało się zorganizować pierwsze Tradirekolekcje w Śmiechowie koło Gąsek nad Morzem Bałtyckim. Trwały dwa dni i były prowadzone przez księdza dra Janusza Bujaka, który przybliżył historie muzyki kościelnej i jej rozwój na przełomie wielowiekowej tradycji kościoła i ojca Krzysztofa Szachtę, który przygotował wykład o Mszy świętej i jej znaczeniu w życiu katolika.

W ramach rekolekcji odbyły się też warsztaty dla ministrantów i nauka śpiewu gregoriańskiego pod kierownictwem Ewy Cisoń. Był czas na modlitwę, rozmowy ale przede wszystkim była codzienna Msza i ta szczególna, niedzielna, sprawowana z całym bogactwem liturgicznym w intencji Ojczyzny przez ojca Krzysztofa.Długi czas trwało poszukiwanie miejsca, gdzie można by było odprawiać cotygodniową Mszę świętą. Takie miejsce, dzięki Opatrzności Bożej, znalazło sie w kaplicy Caritas w Koszalinie. Jej gospodarz, ksiądz Adamem Wakulicz, nie tylko udostępnił miejsce na sprawowanie Mszy, ale także stał się mocnym oparciem dla tego przedsięwzięcia i niejednokrotnie dodawał otuchy i wsparcia dla tego dzieła.

Od maja 2012 w Koszalinie odprawiane są cotygodniowe Msze w kaplicy we wtorki o godz.19. Grono sprawujących je kapłanów tworzą: ksiądz Paweł Kowalski, który dzielnie pokonuje trasę z Miastka do Koszalina z grupą ministrantów (75 km w jedna stronę), ksiądz dr. Janusz Bujak, ojciec Krzystof Szachta z Darłowa, i wspomniany już ksiądz Adam Wakulicz, który swoja pierwszą Msze w formie nadzwyczajnej  odprawił 17 lipca br. Ze środowiskiem współpracuje także ksiądz Józef Potyrała, emerytowany kapłan z Kołobrzegu, który przez długi czas odprawiał niedzielne Msze święte w Koszalinie.

Plany na najbliższą przyszłość to kolejne Tradirekolekcje w Śmiechowie w dniach 28-30 września, które poprowadzi ksiądz Wojciech Grygiel FSSP oraz następna pielgrzymka na Górę Chełmską.
 

poniedziałek, 23 lipca 2012

Konkurs na najciekawszy list - rozstrzygnięcie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Redakcja postanowiła nagrodzić czytelników, których listy, opublikowane na łamach Noweg Ruchu Liturgicznego, uznała za najciekawsze.

Laureatami zostali Panowie Dawid Gospodarek i Przemysław Kubisiak. Obaj autorzy otrzymają wkrótce nagrody książkowe, ufundowane przez Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683.

sobota, 21 lipca 2012

Misyjne powołanie Centrum św. Pawła w Paryżu

Centrum św. Pawła: Jak Tradycja pomaga w Nowej Ewangelizacji.

Publikujemy dzisiaj za portalem Rorate Caeli artykuł z Paix Liturgique opisujący Centrum św. Pawła w Paryżu. Ten ośrodek, prowadzony przez księdza Guillaume'a de Tanouarna z Instytutu Dobrego Pasterza, może służyć za doskonały przykład tego, jak tradycyjna liturgia może wychodzić naprzeciw wyzwaniom Nowej Ewangelizacji. Dla środowisk tradycyjnych w Polsce działania Centrum mogą stanowić również inspirację dla rozwinięcia działalności stricte ewangelizacyjnej, wziąwszy pod uwagę fakt, iż Francja w sporej mierze jest niełatwym terenem misyjnym. Z tego względu zapraszamy czytelników posługujących się językiem francuskim do odwiedzenia strony samego Centrum.


środa, 18 lipca 2012

Msze w Archidiecezji Warmińskiej

Redakcja NRL dostała informację, że Msze święte w Nidzicy, Olsztynku i w Gietrzwałdzie, o których pisaliśmy wcześniej, będą odprawione w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

Deo Gratias!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

• 18 VII Środa, godz. 19.00
NIDZICA, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Młynarska 12

• 19 VII Czwartek, godz. 19.00
OLSZTYNEK, kościół Bł. Anieli Salawy, ul. Wilcza 11

• 20 VII Piątek, godz. 15.30
GIETRZWAŁD, sanktuarium Maryjne

czwartek, 12 lipca 2012

Arcybiskup Ziemba nie wyraził zgody na Msze podczas pielgrzymki

Jeden ze współorganizatorów pielgrzymki do Gietrzwałdu przekazał nam list, który otrzymał od Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warmińskiej. Sprawa dotyczy możliwości odprawienia Mszy w formie nadzwyczajnej przez księdza-przewodnika pielgrzymki w trzech kościołach na terenie archidiecezji.Po dłuższym namyśle Redakcja NRL zdecydowała się nie komentować tego listu a jedynie przytoczyć fragmenty instrukcji dotyczącej wypełniania woli Ojca Świętego. Instrukcja ta jest dostępna dla każdego wiernego i biskupa na stronie Stolicy Apostolskiej. Do osądu czytelników pozostawiamy czy skierowany do wiernego list jest zgodny z wolą Papieża Benedykta XVI.


8. Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego .


Jego celem jest:
a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b)  zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona; (...) 
17 § 2 W sporadycznym przypadku, gdy kapłan z kilkoma osobami zgłosi się w kościele parafialnym bądź w kaplicy z zamiarem celebrowania w forma extraordinaria, zgodnie z artykułami 2 i 4 Motu Proprio Summorum Pontificum, proboszcz lub rektor kościoła bądź kapłan odpowiedzialny za kościół winni zgodzić się na sprawowanie liturgii (...)
18. Również w sanktuariach i miejscach będących celem pielgrzymek należy dawać możliwość celebrowania w forma extraordinaria grupom pielgrzymów, którzy o to proszą (por. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5, § 3), jeżeli jest kapłan spełniający odpowiednie wymogi.Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum Jego Świątobliwości BENEDYKTA PP XVI 


Źródło: www.vatican.va

wtorek, 10 lipca 2012

Msze święte w czasie pielgrzymki różańcowej

Prezentujemy zestawienie miejsc i godzin celebracji Mszy świętych w rycie klasycznym, które będą sprawowane podczas pielgrzymki różańcowej z Warszawy do Gietrzwałdu

• 12 VII Czwartek godz. 19.00,
LESZNO, kościół św. Jana Chrzciciela, ul. Warszawska 1


http://www.parafia-leszno.com/

• 13 VII Piątek, godz. 19.00
ZAKROCZYM, kościół Podwyższenia Krzyża świętego, ul. 18 Stycznia 1


http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=243

• 14 VII Sobota, godz. 19.00
• 15 VII Niedziela, godz. 7.30
NOWE MIASTO, kościół Świętej Trójcy, ul. Kościelna 18


http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=spis_wyswietlParafie&p_id=116


• 16 VII Poniedziałek, godz. 19.00
STUPSK, kościół św. Wojciecha, ul. Mickiewicza 11
http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?art_id=601

• 17 VII Wtorek, godz. 19:00
BIAŁUTY, kościół św. Jakuba Apostołahttp://www.torun.opoka.org.pl/par_pokaz.php?idpar=11

• 18 VII Środa, godz. 19.00
NIDZICA, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Młynarska 12


http://swietywojciech.nidzica.pl/

• 19 VII Czwartek, godz. 19.00
OLSZTYNEK, kościół Bł. Anieli Salawy, ul. Wilcza 11


http://anielaolsztynek.pl/

• 20 VII Piątek, godz. 15.30
GIETRZWAŁD, sanktuarium Maryjne


http://www.sanktuariummaryjne.pl/

Źródło: http://www.mszatrydencka.waw.pl/

niedziela, 8 lipca 2012

Uroczyste Prymicje kapłana z Przemyśla

W niedzielę 8 lipca 2012 w rzeszowskim kościele Św. Krzyża uroczystą Mszę św. prymicyjną odprawił neoprezbiter z Archidiecezji Przemyskiej, ks. Bartosz Gajerski. Była to już trzecia Msza św. prymicyjna odprawiana tego roku w Rzeszowie.


sobota, 7 lipca 2012

Msze święte trydenckie w Sochaczewie

Informujemy, że Msze święte trydenckie w (w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego), które są odprawiane w każdą sobotę  o godz. 19.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie (Boryszew). 

Celebransem jest ks. Ireneusz Wojciechowski z Domu Księży Emerytów w Sochaczewie. Przy mniejszej ilości wiernych Msza św. odprawiana jest w kaplicy obok zakrystii. 

Ewentualne zapytania można kierować pod numer telefonu: 602 703 683.

piątek, 6 lipca 2012

5 lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum - Msze coniedzielne i codzienne


Obecnie w Polsce, na mocy motu proprio Summorum Pontificum, regularnie odprawiane są 24 coniedzielne Msze trydenckie (w 22 kościołach). Przed ogłoszeniem Summorum Pontifcum, w 2007 r., na mocy motu proprio Ecclesia Dei, odprawiano coniedzielne Msze trydenckie w 5 kościołach.

Poniżej przedstawiamy listę i liczbę miejscowości wraz z trendem z ostatnich lat. Ponadto zamieszczamy mapę, która także na stałe jest obecna na naszej witrynie (podstrona Summorum Pontificum w Polsce) .

W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: nowyruchliturgiczny@gmail.com .
W statystykach uwzględniamy te miejsca gdzie Msza trydencka (odprawiana na mocy Summorum Pontificum) jest sprawowana regularnie codziennie lub w każdą niedzielę. Jeśli w danej miejscowości Msza jest celebrowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, to wówczas liczymy to miejsce jako jedno. Tabela odzwierciedla stan sprzed wakacji.

Na poniższej mapie zaznaczone są także miejsca, w których Msza nie jest jeszcze odprawiana co niedzielę lub codziennie. Trudno nam jednak podawać statystyki odnośnie tych miejsc, gdyż nie jesteśmy w stanie zweryfikować aktualności wszystkich informacji.


Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie

czwartek, 5 lipca 2012

Msza solenna w Gdańsku

W sobotę, 7 lipca, w piątą rocznicę ogłoszenia motu proprio "Summorum Pontificum" oraz we wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, w kościele św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku - Brzeźnie (ul. Dworska 2) o godzinie 15.00 zostanie odprawiona Msza św. z asystą wyższą.


Oprawę muzyczna przygotuje Schola liturgiczna Lux Cordis wraz z grupą chorałową Cantate Fratres pod dyrekcją Krzysztofa Żygowskiego. Msza święta będzie wyrazem wdzięczności za dar gdańskiego środowiska i kapłanów oraz modlitwą o dalszy rozwój i owoce działalności.

Uroczyste prymicje kapłana z archidiecezji przemyskiej


W najbliższą niedzielę w rzeszowskim kościele św. Krzyża o godz. 15.00 odbędą się uroczyste prymicje ks. Bartosza Gajerskiego. Jest to pierwszy od wielu lat kapłan archidiecezji przemyskiej, który podjął się trudu nauczenia i sprawowania Najświętszej Ofiary wg antiquus ordo.
Wcześniej ksiądz neoprezbiter odprawiał swoje prymicyjne Msze św. w klasycznym rycie rzymskim w sanktuariach maryjnych w Gidlach i na Jasnej Górze.
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej serdecznie zaprasza szczególnie wiernych z archidiecezji przemyskiej do licznego uczestnictwa i modlitwy.

Msza św. w rycie dominikańskim w Krakowie

Spowiedź powszechna kapłana Uroczystość Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa była w tym roku wyjątkowym dniem dla historii rytu dominikańskiego w Polsce. W małym XIV-wiecznym kościele pw. św. Idziego, u podnóża Wawelu po raz pierwszy od ponad 40 lat mszał zakonu kaznodziejskiego "poszedł w ruch". Ruch liturgiczny oczywiście. Mszę świętą śpiewaną (Missa cantata) w rycie dominikańskim celebrował o. Łukasz Miśko OP, który na co dzień posługuje w zachodniej prowincji USA.

Przygotowania do tej celebracji trwały w Krakowie (i nie tylko) od kilku miesięcy. W punkcie kulminacyjnym, w upalny dzień 1 lipca, ławki u św. Idziego szczelnie zapełniły się wiernymi, wśród których znaczną większość stanowili ludzie młodzi. Niektórzy przebyli wiele kilometrów, jak przedstawiciele Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej z Archidiecezji Warszawskiej czy Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Freta 10. Nie zabrakło także osób z Poznania czy Wrocławia. Organizatorzy przygotowali specjalne kancjonały i mszaliki, pozwalające obecnym włączyć się w śpiew prowadzony przez Scholę Gregorianę Silesiensis. Śpiewacy pod kierownictwem Roberta Pożarskiego od wielu lat wykonują i promują chorał dominikański, jednak była to pierwsza taka okazja, kiedy ich śpiew dopełniał liturgię Mszy świętej w rycie zakonu kaznodziejskiego. W kazaniu o. Łukasz przyznał, że ta Msza była dla niego wyzwaniem. Zwrócił uwagę na to, że obie formy rytu: zarówno dominikański, w którym odprawia się okazjonalnie, jak i zwyczajna forma rytu rzymskiego przyjęta przez dominikanów w 1968 roku mogą się wzajemnie ubogacać i dopełniać. Ojciec pochwalił też gorąco zaangażowanie organizatorów i asysty liturgicznej. Organizatorzy zaś widzą w tej nadzwyczajnej celebracji nadzieję na to, że ryt własny zakonu św. Dominika zagości na stałe w murach krakowskich (i nie tylko) kościołów.    

Więcej zdjęć znaleźć można tutaj.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Warszawa: Msze trydenckie w lipcu

Msza święta i nabożeństwa w kościele św. Klemensa, Warszawa, ul. Karolkowa 49:
  • w każdą niedzielę o godz. 14.00
  • 5, 6, 7 VII 2012 - pierwszy czwartek, piątek i sobota lipca - Msza święta w intencjach wspólnych o godz. 19.30. Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Maryjnym o godz. 21.00
  • 25 VII 2012 środa - świętego Jakuba, apostoła oraz świętego Krzysztofa, męczennika - Msza święta o godz. 19:30. Po Mszy świętej poświęcenie pojazdów mechanicznych.