Spis treści

Poniżej znajduje się lista wewnętrznych spisów treści portalu wraz z ich krótkimi opisami. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie informacje o obecnych, bądź pojawiających się w nich błędach, jak i z chęcią przyjmie wszelkie uwagi i spostrzeżenia swych Czytelników i Gości. Tak więc oto krótka prezentacja zrealizowanych do tej pory przez naszą redakcję projektów:(Kliknij, by przejść na stronę projektu)
Zebrane i uporządkowane teksty, artykuły pojawiające się na naszych stronach, które pomogą oprowadzić po założeniach, ideach i historii rodzącego się na naszych oczach nowego ruchu liturgicznego zainspirowanego przez obecnego Papieża Benedykta XVI.
(Kliknij, by przejść na stronę projektu)
Poniżej zebrane i chronologicznie ułożone są artykuły i materiały zgromadzone na naszych stronach, które przybliżają i wyjaśniają Tajemnice przeżywane w ciągu całego roku kościelnego, które przeżywamy uczestnicząc w Świętych Obrzędach Kościoła Katolickiego. 

By umożliwić naszym Czytelnikom łatwiejsze, szybsze, a przede wszystkim efektywniejsze poruszanie się po naszym portalu, jak i wyszukiwanie interesujących (konkretnych) zasobów, wszystkie publikowane na naszych łamach treści można przeglądać według kilku podstawowych kategorii (projektom poświęcony jest osoby dział):

# Informacje z Polski - wszelkie informacje dotyczące sprawowanych Mszy świętych, wykładów, spotkań, pielgrzymek w Polsce... .

# Informacje ze świata - wszelkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w świecie tradycji katolickiej na całym świecie (święcenia, życie wspólnot Ecclesia Dei, wydarzenia z Włoch, Francji, Brazylii, Czech...).

# Publikacje autorskie - artykuły, opracowania, polemiki, czy komentarze naszej redakcji.

# Komentarze - wypowiedzi hierarchów (biskupów, kardynałów), działaczy świeckich, komentarze dotyczące np. motu proprio Summorum Pontificum i jego przyjęcia, czy zastosowania... .

# Wywiady - pełne tłumaczenia rozmów z różnymi osobistościami, wywiady przeprowadzone przez naszą redakcję, istotne fragmenty innych wywiadów.

# Relacje - zdjęcia, materiały audio i wideo z konferencji, sprawowanych liturgii, spotkań, pielgrzymek... .

# Dokumenty - ważne rozporządzenia komisji Ecclesia Dei, czy Konferencji Episkopatów, tłumaczenia aktów Stolicy Apostolskiej... .

# Fragmenty dzieł - wszelkie ustępy z książek, prac zbiorowych, dzieł duchowych, jakie pojawiał się na naszych stronach, często za życzliwą zgodą autorów bądź wydawców.

# Książki - informacje o pojawiających się biuletynach, opracowaniach, publikacjach i ich recenzje, prezentacje, czy omówienia.
# Rubryki - wyjaśnienia niejasnych, czy spornych kwestii, doprecyzowanie i tłumaczenia rubryk. 

Ponadto istnieją pomniejsze kategorie, jak np. cykle (artykuły, opracowania pojawiające się w częściach), liturgia papieska oraz parafie (jak zorganizować parafię personalną? Z jakimi problemami borykają się za granicą?), czy wreszcie wsparcie (modlitewne, finansowe).

W celu wyszukania poszczególnych wiadomości, artykułów, relacji, recenzji, informacji, etc. można skorzystać z funkcjonalnej przeszukiwarki zasobów naszego portalu:

Loading