Listy Czytelników

Drodzy Czytelnicy, od tej pory każdy z Was ma szansę opublikować swój artykuł, opracowanie, czy własne refleksje bądź komentarz dotyczący różnych spraw ważnych dla tzw. środowiska tradycji katolickiej w Polsce i na świecie*.

By to uczynić należy wysłać stosowny list** na adres e-mail redakcji widoczny po prawej stronie na pasku bocznym, a także w dziale redakcyjnym***. Wszystkie przesyłane listy powinny być zredagowane w sposób zrozumiały (jak i "czytelny") oraz zgodne z zasadami wiary katolickiej****. (Wszystkie listy, które zostaną opublikowane będą także dostępne w tym  dziale). 

Najlepsze i najciekawsze listy będą nagradzane. Przewidziane upominki to m. in. publikacje dawne i współczesne*****. Jeśli nasi Czytelnicy mają coś ciekawego do powiedzenia, jeśli mają dobry pomysł na artykuł, jeśli chcieliby podzielić się swoimi refleksjami - wystarczy napisać.

---
2. Tablice ołtarzowe [29.08.2011]
3. Tradycyjna ambona [04.09.2011]
4. "Tertia die" [05.09.2011]
5. Purificationis Beatae Mariae Virginis [02.02.2012]

6. Wielki Post w liturgii [21.02.2012]

7. Niedziela Laetare [17.03.2012]

8. Czy katolik może chodzić na Mszę? [29.04.2012]

---

* Poruszanych na łamach Nowego Ruchu Lituirgicznego, a więc dotyczące przede wszystkim liturgii.

* *Pod pojęciem "list" należy rozumieć ww. treści, jak artykuły, refleksje, etc.

*** Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach (jak np. nadanie nagłówków, podtytułów, czy dokonanie niezbędnej korekty redakcyjnej). Wysłanie listu nie jest równoważne z automatycznym jego opublikowaniem na łamach Nowego Ruchu Liturgicznego - redakcja zastrzega sobie prawo wyboru listów, które zostaną zamieszczone.

**** Oznacza to, że powinny być one napisane zgodnie z zasadami języka polskiego, wolne od wulgaryzmów, oskarżeń czy innych niestosownych treści, które byłby sprzeczne - jak to wyżej wspomniano - z wiarą katolicką, moralnością, czy elementarnymi zasadami kultury.

***** Będą one wręczane decyzją redakcji raz w miesiącu (bądź rzadziej - w zależności od liczby napływających listów). Nagrodzone listy będą także wyróżnione w tym miejscu.

---

Zachęcamy także do lektury listów naszej redakcji do naszych Czytelników, w których głównie opisujemy podejmowane przez nas prace oraz inicjatywy, jak i przedstawiamy nieco zakulisowych informacji o portalu: