piątek, 25 lipca 2008

Większość niemieckich biskupów sprzeciwia się papieżowi Benedyktowi XVI

Oświadczenie prasowe Inicjatywy Pro Sancta Ecclesia w I rocznicę Summorum Pontificum z 10.07.08 zamieszczone m.in. w niemieckim dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Przed rokiem papież Benedykt XVI uznał tradycyjną Mszę św. za nadzwyczajną formę rytu rzymskiego. Miał on nadzieję, że zawarte w niej sacrum wpłynie na ożywienie formy z 1969 r.
„To, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie i nie może być nagle całkowicie zakazane lub, tym bardziej, uznane za szkodliwe. Wszystkim wyjdzie na dobre zachowanie bogactw, które wzrastały w wierze i modlitwie Kościoła i przyznanie im należytego miejsca.”
Większość niemieckich biskupów sprzeciwiła się jednak papieżowi i odmawia niemal wszystkim katolikom udziału w tej formie Mszy św., mimo iż składają oni stosowne prośby zgodnie z zapisami Motu proprio.
Pomimo tego, że papież ustanowił Komisję Ecclesia Dei organem wykonawczym i uznał za nieważne, wszystko to co mogłoby być przeciwne Motu proprio, Konferencja Episkopatu Niemiec przyjęła „Wytyczne”, które są sprzeczne z rzymskim dokumentem.
Wytyczne określają, że niedzielna Msza św. w tradycyjnej formie nie może być sprawowana w miejsce Mszy św. w formie z 1969 r. Ten zapis jest sprzeczny z opinią Przewodniczącego Komisji Ecclesia Dei, kardynała Hoyosa, który stwierdził, że było „najlepiej, jedną z niedzielnych Mszy św. w każdej parafii” w tej formie celebrować.
Ponadto biskupi zastrzegli sobie, na podstawie tych Wytycznych, udzielanie zezwoleń dla grup wiernych z różnych parafii. Na to kard. Hoyos: „Dlaczego miałby to być problem, jeśli są to ludzie z innych parafii? Jeśli się spotykają, stanowią stabilną grupę”.
W Niemczech udzielane zostają w związku z tym „zezwolenia” tylko na Msze św. w dni powszednie lub sporadycznie na Msze św. niedzielne w niedogodnych dla rodzin godzinach popołudniowych lub wieczornych.
Wielodzietne rodziny i starsi wiekiem wierni, bywają nawet zmuszani przez Kurie diecezjalne do przemieszczania się dziesiątki lub setki kilometrów, jeśli chcą uczestniczyć regularnie w niedzielnych Mszach św. w tej formie.
Kapłani donoszą nam o presji wywieranej przez Kurie, w przypadku gdyby chcieli spełnić żądania wiernych, do czego są oni przecież zobowiązani ze strony Rzymu. Kard. Hoyos: „Jest to szczególnie godne ubolewania, jeśli kapłanom poprzez restrykcyjne przepisy prawne, które zostały wydane w sprzeczności z intencjami papieża i prawem Kościoła, uniemożliwia się celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego”.
Poza tym wiele Kurii wymaga dostarczenia nazwisk i adresów osób ubiegających się o zezwolenie i nie zadawala się przedstawieniem sytuacji przez proboszczów. Większość takich wiernych – szczególnie zaangażowanych w kościelnych organizacjach – obawia się znalezienia na czarnej liście. Udokumentowany jest przypadek, w którym Kuria, „w związku z podpisami sygnatariuszy” chce się przekonać o ich „silnej woli”.
Dlatego nasze Związki, stosownie do papieskiego Motu proprio, skierowały do Komisji Ecclesia Dei ponad 50 grupowych petycji wraz z prośbą o spełnienie zawartych w nich postulatów.
Apelujemy do niemieckich biskupów, aby porzucili swój sprzeciw wobec obowiązującego prawa kościelnego i woli papieża.
Apelujemy do katolików, dążcie wspólnie z nami w dalszym ciągu do tego, aby ta błogosławiona i dostojna Msza św. stała się osiągalna dla wszystkich.

Quantum potes, tantum aude.
Z całej duszy chwal Go śmiało.
(Z sekwencji Lauda Sion)

„Zjednoczenie Kół Inicjatywnych Katolickiego Laikatu i Kapłanów w krajach niemieckojęzycznych"
"Pro Sancta Ecclesia – Inicjatywa katolickiego Laikatu i Kapłanów."

poniedziałek, 7 lipca 2008

Poland for Tradition

The first Anniversary of Motu Proprio Summorum Pontificum celebrated in the former Benedictine Abbey of Mogilno, Central Poland at the weekend of 5-6.VII.2008
At the weekend of 5 to 6 July 2008, the First Meeting of Motu Proprio Summorum Pontificum Generation, kindly arranged by a couple of Bydgoszcz, Mr Krzysztof and Mrs Beata Zagozda, to celebrate the anniversary of the memorable day of 07.07.07 much longed for in our Catholic Poland, was held.


The participants gathered in a charming, former Benedictine Abbey that almost remembers the beginnings of Poland’s Christianization, currently undergoing major renovation.

There were approximately 50 participants who attended the meeting organized during the holiday season that is usually a bit difficult in terms of attendance, some people came just for a day.

There were two Tridentine Rite Masses celebrated by Rev. Tadeusz Kwiecień MIC (of Our Lady of Licheń Shrine) in the Mogilno Abbey’s Roman crypt, since the works in the upper part of the church, high altar inclusive, made it impossible this time. The first Missa Cantata was offered at 3p.m., shortly after arrival, with a’capella singing of Missa de Angelis, on the stone altar claimed the oldest in Poland, and we entrusted to Our Lord our Holy Father and His work. Our dear young priest, Rev. Wojciech Grzesiak of Archdiocese of Katowice was unable to come and offer Mass and was replaced by Rev. Tadeusz Kwiecień, as the former was taken to hospital. The special award of UNUM PRINCIPIUM, a Bydgoszcz-based traditional community, for the efforts and courage demonstrated by our dear Rev. Wojciech Grzesiak will be handed over to him shortly.

”How to organize ourselves” — address by
Krzysztof Zagozda, the main organizer.


“Custos Traditionis 2008” award truly merited by Father Grzesiak

Father Kwiecień MIC offering Mass in the Roman crypt
on the stone altar claimed the oldest in Poland.


The Elevation of the Host. Father Kwiecień
assisted by Tomasz Filipiak and Dominik Lang.


The Mass was followed by the solemn act of consecrating ourselves heart and soul to the Blessed Virgin Mary, whereby the participants implored the Mediatrix of All Graces to grant us new blessed fruits of the pontificate of Pope Benedict XVI.

The second Mass was offered at 6.30 early morning on Sunday for Rev. Wojciech Grzesiak in the sun rays getting through the narrow crypt window touching the very altar. The participants sang Missa XI Orbis Factor, again led by three Polish seminarians, Tomasz Wuczko, Sergiusz Orzeszko and deacon Grzegorz Śniadoch from the France-based Institute of the Good Shepherd, the latter awaiting his final ordination we are much looking forward to.

The first day also featured planting the evergreen yew tree, a symbol of Benedict XVI Pontificate, with a stone inscription reading “Cooperatores Veritatis”, Collaborators of the Truth, whereby everyone was welcome to take one or more out of 70 blessed saplings home to plant in the garden.

Deacon Grzegorz Śniadoch of the Good Shepherd Institute
sprinkling the yew tree with holy water.


Blessing a stone dedicated to Benedict XVI, Cooperatores Veritatis

The participants with the yew tree saplings, with Krzysztof Zagozda
(holding files), the main organizer.


The only Benedict XVI street in Poland with Anna Staszczyk,
treasurer of the Society of the Good Shepherd.


Then, during a conference, Tomasz Filipiak delivered an annual report on the implementation of Summorum Pontificum in Poland and a debate was held on more generous use of this significant document. According to the report, Tridentine Rite Masses are now regularly offered in Bytom, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wałbrzych, Warsaw and Wrocław. Also, the very first masses since the 1970s reform were celebrated, among others, in Łódź (11.11.2007), Bydgoszcz (16.01.2008), Płock (1.06.2008), Koszalin (1.06.2008) and in some other places sporadically, incl. private Masses. How often it will now be possible to hear Mass in the new places, time will tell. There are also arrangements being made in Gdańsk, and we have already found a very committed priest, Rev. Piotr Baranowski. Will some other priests come out bravely of their hiding?

Day 1 closed with the address delivered by deacon Grzegorz Śniadoch talking about the future of Tradition in Poland and thereto-related difficulties and obstacles. We are much indebted to him for his faith and commitment and shall support him and other young Polish seminarians now studying at the Institute in France as much as we can.

Deacon Grzegorz Śniadoch IBP delivering a conference speech.

Sunday began with early morning Mass and a speech on how to arrange larger annual Traditional Pilgrimages to Czerwińsk (3 days) and to the Our Lady of Jasna Góra (Bright Hill) Shrine in Częstochowa (9 days), to thank our Black Madonna for all Her care and intercession followed by presentation of the Good Shepherd Institute, all delivered by deacon Grzegorz. The concept of lay fraternity revival was also discussed.

Then we enjoyed a guided tour round the abbey.


The meeting was enriched by Piotr Nastawski of Wałbrzych, South Poland, editor of www.sanctus.pl portal who came laden with interesting books, and a selection of CDs, incl. Gregorian Chant and other sacred music. So we are now looking forward to the development of Tradition in Poland, incl. valuable books and new recordings.

Next year 2nd anniversary venue is planned to be Our Lady of Licheń Shrine, much more spacious a place.

We wish to thank all attendees.

The Organizers

Photos (more in NRL photo album) by kind permission of Włodzimierz Bykowski (also responsible for our logo), Piotr Nastawski, and Anna Staszczyk.

Polska dla Tradycji

Pierwsza rocznica promulgacji motu proprio Summorum Pontificum w pobenedyktyńskim opactwie w Mogilnie sob.- ndz. 5-6.VII.2008r.W dniach 5-6.VII.2008r. bydgoskie małżeństwo, Krzysztof i Beata Zagozda z Bydgoszczy, zorganizowało I Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum, by uczcić I rocznicę promulgacji motu proprio Summorum Pontificum pamiętnego dnia 07.07.07, którego z utęsknieniem wyczekiwano w naszym katolickim kraju.

Uczestnicy zgromadzili się w uroczym, obecnie gruntownie restaurowanym, pobenedyktyńskim opactwie, które niemalże pamięta początki chrystianizacji Polski.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Termin spotkań przypadł na okres wakacyjny, zatem nie wszyscy chętni mogli przyjechać, i niektórzy przyjechali tylko na jeden dzień.

W czasie spotkania O. Tadeusz Kwiecień MIC z licheńskiego sanktuarium NMP odprawił dwie Msze św. w krypcie mogileńskiego opactwa z uwagi na niemożność skorzystania ze świątyni spowodowaną renowacją kościoła, w tym ołtarza wielkiego. Pierwsza Msza św. śpiewana (Missa Cantata) została odprawiona o godz. 15.00 tuż po przybyciu uczestników, ze śpiewem a’capella Mszy VIII, Missa de Angelis, na ołtarzu uznanym za najstarszy w Polsce, gdzie modlono się w intencji Ojca Świętego i Jego dzieła. O. Tadeusz Kwiecień zastąpił drogiego nam młodego księdza Wojciecha Grzesiaka z Archidiecezji Katowickiej, który znalazł się w szpitalu i nie mógł przybyć i sprawować liturgii. Nagroda bydgoskiego Stowarzyszenia Unum Principium „Custos Traditionis” za wysiłek i odwagę ks. Wojciecha Grzesiaka zostanie mu wkrótce doręczona.

„Jak się zorganizować” — przemowa Krzysztofa Zagozdy,
głównego organizatora spotkań


Nagroda „Custos Traditionis 2008” dla
zasłużonego ks. Wojciecha Grzesiaka


O. Kwiecień MIC odprawia Mszę św. w romańskiej krypcie
na kamiennym ołtarzu, uznawanym za najstarszy w Polsce.


Wielkie Podniesienie. O. Kwiecień w asyście
Tomasza Filipiaka i Dominika Langa.


Po Mszy św. nastąpił akt poświęcenia Najświętszej Maryi Pannie, w którym uczestnicy błagali Pośredniczkę Wszystkich Łask o nowe błogosławione owoce pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

Druga Msza św. została odprawiona w niedzielny poranek o godz. 6.30 w intencji ks. Wojciecha Grzesiaka w promieniach wschodzącego słońca padających wprost na ołtarz przez wąskie okno krypty. Uczestnicy odśpiewali niedzielną Mszę XI, Missa XI Orbis Factor, wtórując trzem polskim klerykom, Tomaszowi Wuczko, Sergiuszowi Orzeszko oraz diak.Grzegorzowi Śniadochowi z Instytutu Dobrego Pasterza z Francji. Diakon Grzegorz Śniadoch otrzyma niebawem oczekiwane przez nas święcenia prezbiteratu.

Pierwszego dnia na terenie opactwa uczestnicy zasadzili cis, wiecznie zielone drzewo, jako symbol pontyfikatu Benedykta XVI, kładąc przy tym kamień z napisem „Cooperatores Veritatis” - współpracownicy Prawdy, a każdy mógł ze sobą zabrać poświęcone drzewko do domowego ogrodu.

Dk. Grzegorz Śniadoch z IDP święci cisowe drzewko.

Poświęcenie kamienia na cześć Benedykta XVI, Cooperatores Veritatis.

Uczestnicy z sadzonkami cisów, z Krzysztofem Zagozdą
(z aktówką), głównym organizatorem.


Jedyna ulica Benedykta XVI w Polsce z Anną Staszczyk,
skarbnikiem Stowarzyszenia Dobrego Pasterza.


Następnie w czasie konferencji Tomasz Filipiak przedstawił raport roczny z realizacji dokumentu Summorum Pontificum w Polsce i odbyła się debata nt. możliwości hojniejszego korzystania z dobrodziejstw tego istotnego dokumentu. Zgodnie z raportem Msze św. w rycie trydenckim sprawowane są regularnie w następujących miastach: Bytomiu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Pierwsze Msze św. w starym rycie od czasu reformy lat 70-tych odprawiono m. in. w Łodzi (11.11.2007), Bydgoszczy (16.01.2008), Płocku (1.06.2008), Koszalinie (1.06.2008), zaś w pozostałych miejscach sporadycznie, licząc także Msze prywatne. Jak często wierni będą mogli wysłuchać Mszy św. w nowych miejscach – czas pokaże. Pewne przedsięwzięcia są podejmowane w Gdańsku, gdzie znalazł się bardzo zaangażowany ksiądz Piotr Baranowski. Czy inni księża też dzielnie wyjdą ze swego ukrycia?

Dzień pierwszy zamknęła przemowa diakona Grzegorza Śniadocha nt. przyszłości Tradycji w Polsce i związanych z nią trudnościami i przeszkodami. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wiarę i zaangażowanie i będziemy wspierać go i pozostałych młodych kleryków studiujących w instytucie we Francji wedle możności.

Przemówienie diak. Grzegorza Śniadocha na konferencji

Niedziela rozpoczęła się poranną Mszą św. i przemową diak. Grzegorza dotyczącą organizacji liczniejszej corocznej pielgrzymki do Czerwińska (3 dni) oraz Matki Bożej Jasnogórskiej do Częstochowy (9 dni), by podziękować Czarnej Madonnie za opiekę i wstawiennictwo. Następnie diakon Grzegorz nakreślił działalność Instytutu Dobrego Pasterza. Poruszono także temat ew. odrodzenia bractwa świeckiego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie obiektów klasztornych z przewodnikiem.


Spotkanie ubogacił także Piotr Nastawski z Wałbrzycha, redaktor portalu www.sanctus.pl, który przybył z ciekawym księgozbiorem oraz ofertą płyt CD z muzyką sakralną, w tym chorałem gregoriańskim. Czekamy zatem cierpliwie na rozwój Tradycji w Polsce, w tym solidną lekturę i nowe nagrania.

W kolejnym roku, wedle planów organizatorów, drugim miejscem obchodzenia rocznicy ogłoszenia papieskiego dokumentu ma być sanktuarium maryjne w Licheniu, które jest miejscem znacznie obszerniejszym.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Organizatorzy

Zdjęcia (więcej w albumie NRL): Włodzimierz Bykowski (także autor logo), Piotr Nastawski i Anna Staszczyk.