wtorek, 28 maja 2013

Zakończenie Akademii Tradycja i Przyszłość: cultura animae i codzienne bojowanie

W sobotę, 25 maja, miało miejsce skromne zakończenie pierwszego roku pracy Akademii Tradycja i Przyszłość. O godz. 9.00 słuchacze uczestniczyli w Mszy św., którą sprawował o. Krzysztof Stępowski CSsR., stojący na czele Warszawskiego Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. Odprawiał on Msze święte przed każdymi zajęciami Akademii, od października ubiegłego roku.

Słuchacze Akademii, w liczbie ok. 60 osób, zapoznawali się z podstawami filozofii, pedagogiki klasycznej, filozofii prawa i polityki, apologetyki katolickiej, nauki o cywilizacjach i elementami historii Polski. Wykładowcami byli m. in: dr hab. Jacek Bartyzel, dr hab. Mieczysław Ryba, dr Stanisław Krajski, dr Paweł Milcarek, x. Jacek Bałemba SDB, Dariusz Zalewski, dr Katarzyna Stępień z katedry Metafizyki KUL. Poza wykładami, chętni brali udział także w zajęciach konwersatoryjnych z filozofii, które prowadził prezes CKiT, Arkadiusz Robaczewski.

Zgodnie z harmonogramem zajęć Akademii, ostatniego dnia przypadał wykład z prakseologii cywilizacyjnej. Wykładowcą był przedstawiciel środowiska, które w sposób modelowy i na dużą skalę ukazuje wielkość, znaczenie i niezbywalność cywilizacji chrześcijańskiej – red. Sławomir Skiba ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. x. Piotra Skargi, jednocześnie redaktor naczelny znakomitego dwumiesięcznika Polonia Christiana.

W swoim wykładzie prelegent zwrócił uwagę, że dzisiejsze zaangażowanie katolików w budowanie cywilizacji chrześcijańskiej oznacza walkę, i to walkę – przede wszystkim, choć nie tylko – duchową. W świecie, od czasów renesansu toczy się, z różnym natężeniem, rewolucja, niszcząca porządek, w którym człowiek, jako grzeszne i upadłe stworzenie szukał Bożej łaski, by przez życie polegające na służbie Panu Bogu osiągnąć zbawienie – szczęście wieczne. Rewolucja, uderzając w ten porządek, zerwała tamy, które hamowały rozwój egoizmu każdego człowieka, wyzwoliła namiętności, i tym samym oderwała od łaski, dzięki której mógł człowiek ukierunkowywać swe wysiłki na Boga – swego Zbawcę.

Dziś przeżywamy apogeum rewolucji, antyludzką i antyboską nawałnicę, której celem jest nie tylko zniszczenie Kościoła, lecz także człowieka, poprzez uczynienie zeń niewolnika pożądań, namiętności i pragnień rzeczy, które w hierarchii bytów stoją niżej od niego. Katolikowi nie wolno pozostawać biernym – ma walczyć o respektowanie Bożych praw. Do pomocy ma tradycyjne metody: modlitwę, ascezę a przede wszystkim największą pomoc – Najświętszą Maryję Pannę, przez którą Pan Bóg obficie przekazuje łaski tym, którzy poprzez Nią chcą Mu służyć. Walka ma sens, ponieważ ostateczne zwycięstwo należy do Niepokalanego Serca Maryi – zapewnił Sławomir Skiba. Wykład redaktora naczelnego Polonia Christiana stanowił doskonałe podsumowanie roku pracy słuchaczy.

Po wykładzie miało miejsce wręczenie honorowych dyplomów dla tegorocznych absolwentów Akademii. Akt wręczenia poprzedziło krótkie wystąpienie o. Krzysztofa Stępowskiego. Podziękował on słuchaczom za wysiłek, gratulował cierpliwości i wytrwałości, a także wyraził nadzieję, że zdobyta wiedza zachęci do dalszych studiów i pogłębiania swego rozwoju duchowego. Podziękował też Centrum Kultury i Tradycji za inicjatywę, pomysł i jego realizację; wykładowcom za to, że przybywali do Akademii i dzielili się owocami swej intelektualnej pracy. Zapowiedział, że od przyszłego roku akademickiego Akademia ponownie otworzy swe podwoje dla słuchaczy, z jeszcze bogatszym wartościowym programem.

Po części oficjalnej o. Krzysztof, wykładowcy i studenci, cieszyli się zmakoykami przyniesionymi przez słuchaczy i obiecali sobie spotkanie w Akademii po wakacjach.

O ofercie programowej Akademii w roku 2013/2014 będziemy informować wkrótce. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają CKiT i w tym dziele modlitwą i ofiarą.

Organizatorem Akademii jest Centrum Kultury i Tradycji we współpracy w Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej

poniedziałek, 27 maja 2013

Msza trydencka w Sanktuarium w Wielgolesie na Mazowszu

W sobotę, 1 czerwca 2013 roku o godz. 20:00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie koło Latowicza rozpocznie się czuwanie maryjne, po którym odprawiona będzie Msza św. trydencka.

Od niedzieli 9 czerwca 2013 r. rozpoczną się stałe niedzielne celebracje Mszy św. w tradycyjnym rycie w sanktuarium w Wielgolesie o godz. 16:00.


Tradycyjna liturgia powraca do sanktuarium dzięki staraniom jego kustosza i proboszcza, księdza Arkadiusza Rakoczego. 

niedziela, 26 maja 2013

Trwa akcja promocyjna Tradicamp2013

Trwa Akcja Promocyjna czwartych już ogólnopolskich spotkań wiernych tradycji łacińskiej Tradicamp2013. Wolontariusze co tydzień odwiedzają kolejne miejsca celebracji Mszy Świętych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Kolejne spotkania już w najbliższą niedzielę.

Dwa tygodnie temu, 12 maja, wolontariusze Fundacji Inicjatywa Włodowicka spotkali się z wiernymi w dwóch bardzo licznych wspólnotach wiernych w Poznaniu, skupionych wokół parafii pw. Św. Antoniego oraz parafii pw. Maryi Królowej przy Rynku Widelskim.

W  niedzielę 19 maja, dwa zespoły wolontariuszy udały się na południe kraju. Począwszy od celebracji w Bytomiu, w kościele pw. Ducha Świętego, poprzez kościół pw. Trójcy Świętej w Gliwicach i kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim dotarli aż do parafii pw. Narodzenia NMP w Bielsku Białej. Tego dnia odwiedzili również wspólnotę zbierająca się na Mszę Świętą w kościele pw. Św. Sebastiana w Opolu. We wszystkich tych miejscach wolontariusze spotykali się z wiernymi i ich duszpasterzami.

Foldery informacyjne o spotkaniach Tradicamp, dzięki uprzejmości jednego z ministrantów, były również rozprowadzane wśród wiernych z Opola podczas Nocy Kościołów (24.maja), przy okazji prezentacji zabytkowych szat i naczyń liturgicznych, wykorzystywanych dawniej podczas liturgii.

W najbliższą niedzielę, wolontariusze udadzą się w kolejne cztery miejsca celebracji. Tym razem porozmawiać o tegorocznych spotkaniach Tradicamp i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka, będą mieli okazję wierni z Kraśnika (kościół pw. Ducha Świętego), Zamościa (kościół pw. Św. Katarzyny), Lublina (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP) oraz Radomia (kościół pw. NMP Królowej Apostołów).

Serdecznie zachęcamy do rozmów z wolontariuszami, którzy służą wszelkimi informacjami dotyczącymi programu tegorocznych spotkań Tradicamp. Jednocześnie prosimy o modlitwę za wstawiennictwem św. Krzysztofa, patrona podróżujących, w intencji wolontariuszy, którzy przemierzają co tydzień setki kilometrów, aby dotrzeć do jak największej liczby wspólnot skupionych wokół liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego na terenie kraju.  piątek, 24 maja 2013

Rzymski program stypendialny dla studentów języków klasycznych


Announcement of Competition
Latin, Greek and Humanities at the Academy Vivarium Novum in Rome – Italy
Academic year 2013-2014

The Academy Vivarium Novum is offering ten full tuition scholarships for high school students of the European Union (16-18 years old) and ten full tuition scholarships  for University students (18-24 years old) of any part of the world. The scholarships will cover all of the costs of room, board, teaching and didactic materials for courses to be held from October 7, 2013 until June 14, 2014 on the grounds of the Academy’s campus at Rome.
Application letters must be sent to info@vivariumnovum.net by July 15th in order to receive consideration.
A good knowledge of the fundamental of Latin and Greek is required.
The courses will be as follows:
 1. Latin language (fundamental and advanced)
 2. Greek language (fundamental and advanced)
 3. Latin composition
 4. Roman History
 5. Ancient Latin literature
 6. History of ancient Philosophy
 7. Renaissance and Neo-Latin literature
 8. Latin and Greek music and poetry
 9. Classics reading seminars
The goal is to achieve a perfect command of both Latin and Greek through a total immersion in the two languages in order to master without any hindrances the texts and concepts which have been handed down from the ancient times, middle ages, the Renaissance period and modern era, and to cultivate the humanities in a manner similar to the  Renaissance humanists.
All the classes will be conducted in Latin, except for Greek classes which will be conducted in ancient Greek.

In the letter the prospective student should indicate the following: 
1. Full name;
2. Date and location of birth;
3. What school you currently attend;
4. How long you have studied Latin and/or Greek;
5. Which authors and works you have read;
6. Other studies and primary interests outside of school.

In addition, please attach a recent passport/ID photograph.

Zaproszenie: Uroczyste zakończenie pierwszego roku zajęć Akademii Tradycja i Przyszłość

W sobotę, 25 maja 2013 roku, przy kościele p. w. św. Klemensa Hofbauera, ul Karolkowa 49 w Warszawie, odbędzie się uroczyste zakończenie pierwszego roku zajęć w Akademii Tradycja i Przyszłość. Wcześniej, w kościele zostanie odprawiona Msza św. w klasycznym rycie rzymskim:

godz. 09.00 - Msza św. w intencji Słuchaczy i Wykładowców Akademii Tradycja i Przyszłość
godz. 10.00-14.00 - Prakseologia cywilizacyjnaSławomir Skiba, red. naczelny Polonia Christiana
godz. 14.00 - wręczenie dyplomów absolwentom Akademii, poczęstunek


Zapraszamy wszystkich, (nie tylko słuchaczy i absolwenów Akademii) którzy cenią to, "co wartościowe, nieprzemijalne"; a także tych, którzy zdają sobie sprawę, że bycie katolikiem w dzisiejszym świecie oznacza duchowa walkę i zdolność do apologii zasdad cywilizacji katolickiej wobec inwazji neopogaństwa.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

źródło: CKiT

niedziela, 19 maja 2013

Relacja z trasy pielgrzymki Paryż-Chartres

Publikujemy krótkie sprawozdanie z trasy tradycyjnej pielgrzymki z Paryża do Chartres, na podstawie telefonicznej relacji naszego Czytelnika, który jest jej uczestnikiem.

W pielgrzymce bierze udział ok. 5 tys. katolików różnych narodowości. Najliczniejsi są oczywiście Francuzi i reprezentanci innych krajów europejskich. Polaków jest w tym roku 25, pielgrzymują w dwóch grupach. Są także obecni przedstawiciele bardziej odległych zakątków świata - Australijczycy czy grupa wiernych obrządku chaldejskiego z Iraku.

W pierwszym dniu (sobota, 18 maja 2013), Mszę dla pielgrzymów celebrował JE bp Jérôme Beau, biskup pomocniczy Archidiecezji Paryskiej.

Szersza relacja ukaże się po zakończeniu pielgrzymki.

sobota, 18 maja 2013

Ad radices musicae 2013

Wokaliści Octava Ensemble – ośmioosobowa grupa młodych wokalistów pod wodzą Zygmunta Magiery – zapraszają na cykl comiesięcznych spotkań z sakralną muzyką dawną, która wraca do swoich korzeni, do źródła. Wielkie msze twórców renesansu i baroku rozbrzmiewają w naturalnym dla nich kontekście i zgodnie z ich przeznaczeniem: podczas liturgii w rycie trydenckim odprawianej w kościele św. Krzyża w Krakowie. Tegoroczny cykl nosi podtytuł "W rytmie czasu"

19 maja 2013, 19.15 
Marcin Mielczewski (ca 1600-1651) Missa o Gloriosa Domina

7 czerwca 2013, 19.15 
John Singenberger (1848- 924) Missa cordis Jesu

14 lipca 2013, 19.15 
Bartłomiej Pękiel (?-1670) Missa Pulcherrima

15 sierpnia 2013, 19.15 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) Missa Assumpta est Maria

29 września 2013, 19.15 
Franciszek Lilius (1600-1657) Missa Brevissima

27 października 2013, 19.15
Bartłomiej Pękiel (?-1670) Missa Brevis

2 listopada 2013, 19.15 
Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) Messe des morts

25 grudnia 2013, 19.15 
Tomas Luis de Victoria (1548-1611) Missa O Magnum Misteriumśroda, 15 maja 2013

Centrum Kultury i Tradycji: co się udało, co jeszcze jest do zrobienia

Centrum Kultury i Tradycji działa od lutego 2012 roku. Poniżej prezentujemy przegląd działań, których Centrum jest inicjatorem i realizatorem:

 • zaprojektowanliśmy i uruchomiliśmy nasza stronę jest aktualizowana średnio 4 razy na tydzień i jest miejscem popularyzacji Tradycji i źródłem informacji o działaniach ruchu Tradycji w Polsce i na świecie;
 • przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy III Konferencję z cyklu Zwróćmy się ku Panu, Pt. „Koń Trojański w Mieście Boga? Pytania na 50 – lecie Soboru watykańskiego II”. Konferencja odbyła się w Warszawie w kwietniu ubiegłego roku, wzięło w niej udział blisko stu uczestników, referaty wygłosiło czterech wykładowców, (o. prof. Benedykt Huculak, prof. Jacek Baryzel, Dariusz Zalewski, prof. Sławomir Cenckiewicz a między dwoma innymi (x. Karol Stehlin FSSPX i dr Tomasz Terlikowski) odbyła się debata. Kolejna, czwarta konferencja z tego cyklu odbyła się w kwietniu tego roku. Referaty na niej wygłosili: dr hab Mieczysław Ryba, x. dr Robert Skrzypczak, dr Paweł Milcarek i Marek Jurek;
 • Wydaliśmy Mszalik dla wiernych na Wielki Tydzień Hoebdomada Sancta
 • wydaliśmy cztery numery magazynu Nova et Vetera, w łącznym nakładzie 14000 egzemplarzy; Rozprowadziliśmy je pośród Dobrodziejów i Sympatyków Centrum, a także pośród kleryków, i wiernych w wielu parafiach w Polsce. Magazyn rozsyłamy też do ośmu krajów na czterech kontynentach. Obecnie w przygotowaniu jest kolejny jego numer;
 • wydaliśmy kolejny, III tom Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego abpa Antoniego Nowowiejskiego. Kontynuujemy w ten sposób, z Państwa pomocą, trudne zadanie edycji tego ważnego i jakże dziś potrzebnego dzieła błogosławionego Arcybiskupa. Dzięki Państwa wsparciu dociera ono między innymi do kleryków w polskich seminariach. W tej chwili gromadzimy środki na kontynuację edycji.
 • W 2012 roku rozpoczęliśmy przygotowania (nabycie praw autorskich i prace translatorskie) do wydania książki prof. Roberto de Mattei „Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana”, a w marcu 2013 roku książka dotarła do pierwszych Czytelników. Jest to wkład, Jaki CKiT daje w odsłanianie współczesnej historii Kościoła, która przez minione dziesięciolecia była (i wciąż jest) skrywana.
 • Wszystkie wymienione publikacje zostały wysłane do kleryków w polskich seminariach w ramach akcji „Tradycyjna Paczka dla kleryka”. Dotąd zostało nią objętych 34 kleryków.
 • Rozpoczęliśmy prace nad wydaniem kolejnego ważnego w tradycyjnej formacji dzieła: Katechizmu katolickiego według Summy Teologicznej o. Tomasza Pegues’a (zakończone są prace translatorskie, trwa redakcja tekstu). Będziemy sie cieszyć, jesli dzieło to dotrze do Czytelników jeszcze przed wakacjami;
 • W październiku uruchomiliśmy, we współpracy w Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej, dwusemetsralną Akademię Tradycja i Przyszłość, której słuchacze (w liczbie ok. 70) zapoznają się z podstawami filozofii, filozofii prawa, polityki, etyką klasyczną, historią Polski i teorią oraz prakseologią cywilizacji. Wykłady prowadzą naukowcy uniwersyteccy i znani publicyści. Akademia, jej wykłady i konwersatoria, cieszą się życzliwością i uznaniem słuchaczy; dodatkowo, a może przede wszystkim, Akademia jest też miejscem budowania rzeczywistej wspólnoty wiernych Tradycji. Zajęcia, odbywające się dwa razy w miesiącu, sa poprzedzane Mszą św., którą sprawuje o. Krzysztof Stępowski CSsR;
 • Zorganizowaliśmy dwie tury rekolekcji: w lutym tego roku rekolekcje dla wszystkich chętnych, które przeprowadził o. Gregoire Plus ze Wspólnoty św. Jana z Francji, oraz wielkopostne rekolekcje dla rodzin w Świętej Wodzie pod Białymstokiem, które poprowadził x. Grzegorz Śniadoch IBP. W przygotowaniu są następne serie rekolekcji;
 • Stale prowadzimy, w miarę możliwości, wsparcie duszpasterstwa Tradycji oraz kleryków w tradycyjnych seminariach. Od początku istnienia CKiT przeznaczyliśmy na ten cel łączną kwotę blisko 15 000 zł.
Ten pobieżny przegląd zrealizowanych inicjatyw pokazuje, jak potrzebne jest wsparcie naszych Dobrodziejów. Niektórym dziękujemy publicznie; wszyscy są objęci owocami Najświętszej Ofiary, która przynajmniej dwa razy w miesiącu jest składana w ich intencji.
Wymienione przedsięwzięcia nie są spektakularnymi dziełami, które można zapisać na liście doczesnych sukcesów, albo chlubić się nimi przed kimkolwiek. To raczej owoc miłości i zadośćuczynienia, jakie wszyscy podążający za Matką Chrystusa ku Niemu, powinniśmy czynić każdego dnia.

Więcej na stronie CKiT

wtorek, 14 maja 2013

Msze wtorkowe w Józefowie

Od dnia dzisiejszego, w dolnym kościele w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie, w każdy wtorek o godz. 6.20 rano będzie sprawowana cicha Msza święta w klasycznym rycie rzymskim. 

Utrzymanie się wtorkowych celebracji, a także ich ewentualne rozszerzenie na inne dni, w dużej mierze jest uzależnione od frekwencji wiernych i ilości zamawianych intencji mszalnych. 

Msza śpiewana (z chorałem gregoriańskim) w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawiana jest Józefowie w każdą niedzielę i święta, będące dniami wolnymi od pracy, o godz. 11:15.

Źródło: www.mszawjozefowie.blogspot.com

sobota, 11 maja 2013

Msza w KRR w warszawsko-praskim seminarium

W poniedziałek, 6 maja 2013, ksiądz prałat Mirosław Mikulski na prośbę JE Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej odprawił, dla kilkudziesięciu kleryków, Mszę w starszej formie rytu rzymskiego. Do mszy z okadzeniem służyli nasi młodzi ministranci z Józefowa.

Po Mszy ksiądz Mikulski wygłosił wykład na temat liturgii w starszej formie.

piątek, 10 maja 2013

Koncert muzyki chorałowej w Szamotułach

W maju Szamotulska Grupa Wiernych Tradycji Łacińskiej obchodzi czwartą rocznicę powrotu do regularnych celebracji Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim. Z tej okazji członkowie grupy zapraszają na okolicznościowy koncert chorału gregoriańskiego w niedzielę 12 maja o godz. 17.00 do klasztoru pofranciszkańskiego przy ul. Dworcowej w Szamotułach. Wystąpi chór Liquescentes z Poznania

czwartek, 9 maja 2013

Tradycyjna pierwsza Komunia w Wyszewie

W IV Niedzielę po Wielkanocy, 28 kwietnia 2013, w Wyszewie w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej trójka dzieci przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej podczas Mszy sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mszę odprawił o. Krzysztof Szachta OFMConv.

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie Koszalińskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej.

środa, 8 maja 2013

Msza św. trydencka w Gliniance koło Otwocka

W sobotę, 11 maja 2013 r., o godzinie 18:00, w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gliniance ks. Bartosz Porzeziński odprawi Mszę św. trydencką.

Piękna, drewniana świątynia znajduje się około 40 km od centrum Warszawy.

sobota, 4 maja 2013

Stowarzyszenie Paix Liturgique o reformie liturgicznej w Kanadzie

Publikujemy list nr 30 Stowarzyszenia Paix Liturgique, opisującym, jak przebiegała posoborowa reforma liturgiczna w Kanadzie. Zachowaliśmy język i formatowanie oryginalnego tłumaczenia.

MONTREAL ROK 1975: ZLEKCEWAŻONO WSZELKĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2000 WIERNYCH I 3 KSIĘŻY LĄDUJE NA ULICY...

List 30

***
„Bardzo bym chciał, abyśmy dzięki temu wywiadowi znaleźli płaszczyznę porozumienia. Wymaga to jednak odłożenia na bok świętego Piusa V, a pójścia za Pawłem VI, ponieważ jedynie on stanowi teraz w Kościele prawo.”) J.E. Grégoire, arcybiskup Montrealu, do księży Normandin, Bleau i Lemay dnia 26 sierpnia 1975 roku
Dziś, wedle słów kardynała Cañizaresa, liturgia tradycyjna jest „normalna” (lub prawie...) nie tylko dzięki Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który przywrócił ją w „formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego”, ale i dzięki wszystkim, którzy mieli odwagę stawić opór faktycznemu zakazowi stosowania mszału trydenckiego – nawet za cenę wygnania ze swojej parafii i bycia potraktowanym jak wyrzutek...

W 1975 roku tymwłaśnie zasłużyli się ksiądz Yves Normandin, proboszcz parafii Sainte-Yvette w Montrealu, jego wikariusze i wierni. Rzeczą słuszną i pożyteczną będzie przypomnieć ich historię. Warto ją poznać, warto ją przeczytać!

I – PARAFIA PODZIELONA POD WZGLĘDEM JĘZYKA LITURGII, ARTYKUŁ PRASOWY Z 21 LISTOPADA 1975 Z THE MONTREAL GAZETTE (1)

W Montrealu „The Gazette” jest dziennikiem historycznym ukazującym się w języku angielskim. W wydaniu z dnia 21 listopada 1975 znajduje się zdjęcie księdza Normandin, a poniżej relacja z kryzysu, który wstrząsnął parafią Sainte-Yvette, gdzie był on proboszczem. Faktycznie od maja 1975, tak jak przed laty, w parafii na wszystkich mszach odprawiana jest liturgia trydencka.

***

Strony konfliktu zaistniałego w kościele Sainte-Yvette, na północy miasta, gdzie ścierają się katolicy tradycyjni z postępowymi, stoją już prawie przed sądem cywilnym.

Księdzu Yves Normandin (53 lata) i jego zwolennikom zależy na mszy tradycyjnej w języku łacińskim w formie, jaka została określona przez Piusa V ponad 400 lat temu. Ich przeciwnicy w wierze, którym przewodzi arcybiskup Montrealu, Paul Grégoire, chcą, by msza w Saint-Yvette była odprawiana po francusku, według zasad liturgicznych przyjętych przez Kościół Katolicki w Quebeku w 1967 roku.

Arcybiskup zwrócił się do księdza Normandin i 2000 wiernych, którzy od 14 maja modlą się według starego rytu trydenckiego, z poleceniem, by zaprzestali tej praktyki. Dyskusje prowadzone w okresie lata między arcybiskupem i księdzem Normandin zostają ostatecznie zerwane, po czym 5 listopada J.E. Grégoire zdejmuje księdza z funkcji, zostawiając mu osiem dni na opuszczenie parafii.

czwartek, 2 maja 2013

Z redakcyjnej poczty (IX) - Liturgia Sercem Kościoła

Publikujemy list naszej Czytelniczki z Łodzi będący jej osobistą refleksją na temat uczestnictwa we Mszy świętej w formie nadzwyczajnej.

Eucharystia – jest największą tajemnicą Bożej miłości i zarazem największym darem dla Kościoła św. O jej wartości i znaczeniu dla kształtowania naszego życia chrześcijańskiego i pogłębiania więzi z Bogiem mówiło wielu teologów i mistyków, a szczególnie papieże naszych czasów. 

Na podstawie decyzji papieża Benedykta XVI zawartej w Liście apostolskim Motu proprio Summorum Pontificium z 2007 r., wierni Kościoła katolickiego mają możliwość uczestniczenia we Mszy św. odprawianej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Z tego wielowiekowego bogactwa mogą czerpać również łodzianie, dzięki ks. dr. Markowi Kaczmarkowi, który od 2008 r., jako Duszpasterz Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Łódzkiej, z wielkim oddaniem podejmuje trud celebrowania Mszy św. trydenckiej w parafii Św. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22, w każdą niedzielę o godz. 16.00. 

We współczesnym świecie wielu ludzi zagubiło się na drogach swojego życia, swojej wiary. Niektórzy szukają Pana Boga na różne sposoby – często w chaosie rozmaitych aktywności, w emocjonalnych uniesieniach, które dają im złudne poczucie szczęścia i kontaktu z Bogiem. Tymczasem Pan Bóg, aby przyjść do człowieka, potrzebuje ciszy, harmonii w jego przestrzeni duchowej, a przede wszystkim uznania własnej słabości w obliczu Bożego Majestatu. Wiemy z różnych przekazów (np. literackich), że w naszej chrześcijańskiej tradycji, pomimo istniejącego zła, ludzie potrafili dostrzegać swoją grzeszność i przychodzili ze skruchą do świątyni, by uczestniczyć we Mszy św. Ich życie bowiem było przeniknięte głęboką wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą. Wielu spośród żyjących w minionych wiekach to wielcy święci, którzy kontemplowali Boga podczas Eucharystii. A przecież była to Liturgia trudna, odprawiana po łacinie, a więc niezrozumiała dla ogółu wiernych. Mimo to Pan Bóg działał, przemawiał do nich, przemieniał serca – widzimy więc, jak wielka jest to tajemnica Boża.

Każda Msza św. przeżyta w skupieniu, w postawie pokory i zawierzenia, pozwala nam dostąpić szczególnej łaski zjednoczenia z Chrystusem. Uczestnicząc wielokrotnie we Mszy św. trydenckiej, odkrywam w niej pewne elementy, które pomagają mi jeszcze bardziej uczyć się tej właśnie postawy.