środa, 28 listopada 2012

Biskup na Mszy trydenckiej w Opolu

Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej informuje, że w I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2012, wspólnotę wiernych przywiązanych do starej liturgii gromadzącą się co tydzień w kościele św. Sebastiana w Opolu, nawiedzi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. 

Wydarzenie to, oprócz aspektu duchowego, ma także znaczenie historyczne - po raz pierwszy od reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II ordynariusz Diecezji Opolskiej będzie brać udział we Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim.

Plan wizyty:

18.00 - oczekiwanie na przybycie i powitanie Księdza Biskupa, uroczysta procesja, przedstawienie grupy Czcigodnemu Gościowi przez duszpasterza.

18.30 - uroczysta Msza święta sprawowana w asyście diakona i subdiakona z kazaniem Księdza Biskupa i błogosławieństwem pontyfikalnym.


Mszę świętą celebrować będzie ks. Sebastian Krzyżanowski, opiekun opolskich tradycjonalistów. Oprawę muzyczną liturgii zapewni Schola Cantorum Santci Ioseph z Wrocławia.

niedziela, 25 listopada 2012

Papieska Komisja odpowiada

Jeden z naszych czytelników podzielił się z nami korespondencją z Papieską Komisją Ecclesia Dei Kongregacji Nauki Wiary. Do Stolicy Apostolskiej zostały wysłane dwa pytania w języku angielskim:

1. Is it possible to fulfill the Sunday obligation by participating in a Mass celebrated by a priest from Society of St. Pius X, if the participant is not "against the validity or legitimacy of the Holy Mass or the Sacraments celebrated in the forma ordinaria or against the Roman Pontiff as Supreme Pastor of the Universal Church" and this is the only opportunity in the local area to participate in the Mass in forma extraordinaria (which the participant is highly devoted to)?

2. Do the decree of Sacred Congregation of Rites (no. 4184) and the decision of Pontifical Comission ‘Ecclesia Dei’ (no. 24/92), concerning the possibility of serving as a subdeacon during the Mass in forma extraordinaria, apply also to diocesean seminarians (who are not seminarians of the institutes erected by Pontifcial Commision 'Ecclesia Dei') who wear clerical clothing?


Można je przetłumaczyć na język polski w następujący sposób:

1. Czy jest możliwe wypełnienie obowiązku niedzielnego poprzez uczestnictwo w Mszy odprawianej przez księdza z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, jeśli uczestnik "w żaden sposób nie popiera ani też nie należy do grup wyrażających sprzeciw co do ważności bądź prawowitości Mszy św. czy sakramentów sprawowanych w forma ordinaria oraz uznaje Papieża za najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego" (w oryginale jest to dosłowny cytat z instrukcji Universae Ecclesiae pkt. 19 - przyp. NRL) w sytuacji gdy jest to dla wiernego jedyna możliwość uczestnictwa w Mszy w formie nadzwyczajnej w najbliższej okolicy (do której to formy wierny jest bardzo przywiązany)?

2. Czy dekret Świętej Kongregacji Obrzędów (nr. 4184) oraz decyzja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (nr 24/92) dotyczące możliwości asystowania do Mszy jako subdiakon dotyczą także seminarzystów diecezjalnych (nie będącymi seminarzystami instytutów erygowanych przez Papieską Komisję Ecclesia Dei), którzy noszą już strój duchowny?

Zamieszczamy odpowiedź z dnia 6 listopada:Odpowiedź na powyższe pytania można przetłumaczyć w następujący sposób:

Ad. 1
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, Dykasteria ograniczy się jedynie do odesłania do listu z 10 marca 2009 r. napisanego przez papieża Benedykta XVI do braci biskupów, w którym to liście stwierdzono:
Dopóki Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, jego szafarze nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele. (pierwsze zdanie jest skrótem dosłownie przytoczonego w dalszej części fragmentu listu papieskiego - przyp. NRL)
"Należy odróżnić tę płaszczyznę dyscyplinarną od obszaru doktrynalnego. Fakt, że Bractwo św. Piusa x nie posiada statusu kanonicznego w Kościele, w ostatecznym rozrachunku nie jest umotywowany racjami dyscyplinarnymi, lecz doktrynalnymi. Dopóki Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, także jego szafarze nie pełnią prawnie posług w Kościele. Tak więc trzeba dokonać rozróżnienia między płaszczyzną dyscyplinarną, dotyczącą osób jako takich, a obszarem doktrynalnym, dotyczącym posługi oraz instytucji. Precyzując to jeszcze raz: dopóki nie są wyjaśnione kwestie dotyczące doktryny, Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, a jego szafarze — nawet jeśli została z nich zdjęta kara kościelna — nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele."
(tłumaczenie listu za opoka.org.pl)

Ad. 2
Odpowiedź na drugie pytanie jest pozytywna.środa, 21 listopada 2012

Tradycyjna Paczka dla Kleryka 2012

Tak jak w poprzednim roku, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 organizuje akcję wysyłania paczek z książkami tradycyjnymi dla kleryków, formujących się w polskich seminariach duchownych. Publikujemy zachętę do włączenia się w to dzieło, umieszczoną na stronie organizatorów:

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, ale zapobiegliwie trzeba już dziś myśleć o upominkach i prezentach z tej okazji. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy akcję „Tradycyjna Paczka dla Kleryka”. Zaproponowaliśmy Państwu wsparcie wysyłki do z tradycyjnymi książkami do polskich seminariów. Na naszej liście rok temu znajdowało się blisko 50 kleryków. Wszyscy otrzymali wówczas Tradycyjne Paczki. Dodatkowo rozesłaliśmy je do ponad 20 innych kleryków, którzy zgłosili się do nas w czasie trwania akcji, a także do kilkunastu księży zainteresowanych prezentowana przez nas tematyką.

Za naszym pośrednictwem dziękowali oni Państwu za Waszą hojność i bożonarodzeniową ofiarność. Wielu ofiarowało za naszych Darczyńców swe modlitwy, a także Msze św.

Minął rok, niektórzy spośród „naszych” kleryków są już księżmi, a nasza lista seminarzystów, którzy otrzymują Nova et Vetera i publikują na naszej stronie, wydłużyła się – co bardzo cieszy. Oznacza to bowiem, że przybywa kapłanów, którzy w swej posłudze w sposób bezpośrednio odnoszą się do zapomnianej przez ostatnie dziesięciolecia Tradycji. Jest to zgodne z wolą Ojca św., który pragnie, by takich kapłanów przybywało – świadomie odkrywana Tradycja jest bowiem bardzo ożywcza i ma swój istotny udział w przekazywaniu Ewangelii i przesłania Kościoła we współczesnym świecie. Choć ci młodzi klerycy i księża często napotykają, ze względu na swe tradycyjne skłonności, opór i niezrozumienie we własnych środowiskach, to jednak mężnie i z pogodą ducha trwają przy odkrytej prawdzie.

W Centrum Kultury i Tradycji dobrze o tym wiemy, bowiem pozostajemy z wieloma klerykami i księżmi w życzliwym kontakcie. Tym bardziej rozumiemy, jak bardzo potrzebne jest im wsparcie. Dlatego w tym roku chcemy znowu przeprowadzić akcję „Tradycyjna Paczka dla Kleryka”

Ufamy, że jej owoce będą dobre dla Adresatów naszych paczek.

W nadchodzącym czasie chcielibyśmy zaopatrzyć każdego kleryka, który otrzymuje na własne życzenie Nova et Vetera, w nasze publikacje książkowe. Na pewno będzie to owocne dla każdego z nich.

niedziela, 18 listopada 2012

Polacy w Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej

Wielokrotnie pisaliśmy już na naszych łamach o Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej (2011, 2009, 2008). W 2008 roku przełożony tego zgromadzenia postanowił, że wszyscy jego kapłani powinni nauczyć się celebracji Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dzisiaj zgromadzenie używa obu form rytu rzymskiego preferując formę nadzwyczajną. Franciszkanie Niepokolanej nie podlegają jednak Papieskiej Komisji Ecclesia Dei a swój charyzmat opierają na duchowości franciszkańskiej, w szczególności na duchowości polskiego świętego - Maksymiliana Marii Kolbego. Jak sami mówią, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ma być dla nich środkiem podboju świata dla Niepokalanej.

Franciszkanie Niepokalanej podczas Mszy na Jasnej Górze (źródło: Biuro Prasowej Jasnej Góry)

Cieszy zatem fakt, że coraz więcej Polaków decyduje się wstąpić do tego zgromadzenia. Formacja kapłańska trwa u Franciszkanów Niepokalanej w sumie 8 lat, gdzie pierwsze dwa lata to rok postulatu i nowicjatu. Kolejne lata obejmują studia filozoficzne i teologiczne we Włoszech oraz praktyki duszpasterskie.
Postulantem w zgromadzenie jest obecnie Tomasz pochodzący z Diecezji Łomżyńskiej, a rok nowicjatu odbywają br. Wawrzyniec oraz br. Eliasz, obaj z Archidiecezji Wrocławskiej. Studiowanie filozofii w tym roku rozpoczął br. Atanazy z Archidiecezji Wrocławskiej, a studia teologiczne w tym roku ukończy br. Maciej pochodzący z Archidiecezji Przemyskiej.

Tradycyjne nieszpory w Lublinie

W dniach 18-24 listopada w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie odbywać się będzie coroczny Tydzień Muzyki Chrześcijańskiej Cecylianka, będący festiwalem na cześć św. Cecylii.

W tym roku, w ramach wspomnianego wydarzenia, w dniu 22 listopada o godzinie 19., w kościele seminaryjnym, odbędzie się koncert chorału gregoriańskiego, następnie zaś odprawione zostaną uroczyste nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, po nich zaś odbędzie się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.


Koncert oraz śpiewy podczas obrzędów liturgicznych wykonywać będzie schola Vox Iucunda z Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej, a oprawę liturgiczną zapewnią klerycy z lubelskiego seminarium.

Szczegółowy program Cecylianki znajduje się na profilu wydarzenia w serwisie Facebook: facebook.com/Cecylianka oraz na stronie internetowej cecylianka.pl.

sobota, 17 listopada 2012

Forma zwyczajna po Summorum Pontificum

Prezentujemy refleksję benedyktyna, ojca Marka Kirby'ego, na temat zwyczajnej formy rytu rzymskiego, którą zamieścił na swoim blogu. Autor jest przeorem tradycyjnego klasztoru Silverstream Priory w Irlandii.

De retour (Powrót)

Wczoraj powróciłem z Francji. Ach, piękno Francji, francuska inteligencja i dowcip, łaska wielu przyjaźni zakorzenionych w wierze, pełne czci podejście do jedzenia, napojów i dzielenia stołu! Podczas pobytu we Francji, ze względu na okoliczności mojej podróży i dla istotnych względów duszpasterskich, celebrowałem Mszę Świętą w tak zwanej formie zwyczajnej, co robię rzadko od czasu, kiedy otrzymaliśmy w darze Summorum Pontificum.

Godność i piękno

Muszę wprost powiedzieć, że w obu miejscach, w których składałem Najświętszą Ofiarę w rycie zwyczajnym, wszystko było idealne: godne święte naczynia, piękne ornaty z doskonałej wełny z ręcznie haftowanymi zdobieniami, nieskazitelny obrus ołtarzowy, piękne dekoracje z kwiatów itp. Śpiew również był piękny, w całości po francusku, ale wykonywany z szacunkiem, uwagą i artyzmem.

Obrzędy wstępne

Pomyślałem, że jednak podzielę się z moimi czytelnikami, zwłaszcza braćmi w kapłaństwie, swoim doświadczeniem z Mszy w rycie zwyczajnym, jako że od roku 2007 na co dzień celebruję w Usus Antiquior. Pierwsze, co mnie uderzyło, to niestosowność rozpoczęcia Świętej Ofiary twarzą do zgromadzonych, a nie stojąc u stóp ołtarza zwróconym ku liturgicznemu wschodowi. Początek, obrzędy wstępne, przekroczenie progu [granicy] są niesłychanie ważne właśnie dlatego, że mają wpływ na to, co następuje dalej. Nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w liturgii.

piątek, 16 listopada 2012

Requiem w Gdańsku - fotorelacja

Msza, której oprawę przygotowało Gdańskie Środowisko Tradycji Katolickiej, została odprawiona 3 listopada br. w kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.  Mszę celebrował ks. Rafał Dettlaff, funkcję diakona pełnił oraz kazanie wygłosił ks. Sławomir Skoblik. Funkcję subdiakona pełnił ks. Piotr Baranowski. Na Mszę licznie przybyli wierni. W skupieniu i modlitwie pomagała śpiewem Kapela Mariacka oraz Schola Liturgiczna Lux Cordis pod dyrekcją Joanny Orzeł oraz inne monodie i polifonie.czwartek, 15 listopada 2012

Katechezy na Rok Wiary w Opolu

Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej w ramach Roku Wiary zaprasza na cykl konferencji pod hasłem Piękno Wiary – w sztuce i nie tylko… Poprowadzi ksiądz Ryszard Kościelny, proboszcz parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej. Jest to kapłan od lat zaprzyjaźniony ze środowiskiem opolskich tradycjonalistów, odprawiający Msze święte także w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Katechezy z wykorzystaniem technik multimedialnych będą odbywały się raz w miesiącu, w Domu Katechetycznym przy opolskiej Katedrze. Pierwsza z nich odbędzie się w niedzielę, 18 listopada, o godzinie 17.00

Po katechezie, o godz. 18.00, w pobliskim kościele św. Sebastiana odbędzie się ceremonia udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego i Msza święta w rycie klasycznym.

środa, 14 listopada 2012

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w Instytucie Św. Filipa Neri

Prezentujemy kolejną fotorelację z uroczystych liturgii, które miały miejsce w berlińskim kościele św. Afry, w którym posługują kapłani z Instytutu Św. Filipa Neri.

Uroczystość Wszystkich Świętych:
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny:
Więcej zdjęć można znaleźć na polskojęzycznym blogu Instytutu. Tam też znaleźć można nagrania śpiewów mszalnych wykonywanych podczas Mszy, w tym części stałe polifonicznie z Missa O quam gloriosum Tómasa Luisa de Victoria wykonywanej 1 XI i gregoriańskie z Missa Requiem, śpiewanej 2 XI.

Kalendarz tradycyjny 2013 już dostępny!

Z nieukrywaną radością możemy zaprezentować Państwu nową edycję książkowego kalendarza z układem świąt właściwym dla Mszy w rycie trydenckim.
Wydanie kalendarza było możliwe dzięki współpracy naszej Fundacji ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi - wydawcy dwumiesięcznika Polonia Christiana. W najnowszym Kalendarzu tradycyjnym znajdziecie Państwo m.in. fragmenty Filotei św. Franciszka Salezego oraz rozmyślania św. Alfonsa Marii Ligouriego na wszystkie dni całego roku. Liczymy, że dzięki naszemu kalendarzowi będziecie mogli Państwo żyć w rytmie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i jeszcze głębiej wejść w tradycyjną duchowość. Zakupu kalendarzy można dokonać poprzez Księgarnię Kontrrewolucji. W tym roku udało nam się obniżyć cenę do 28zł, przewidziane są też rabaty przy zamawianiu więcej niż jednego egzemplarza.

Galeria zdjęć kalendarza dostępna jest na stronie Fundacji św. Grzegorza Wielkiego.

wtorek, 13 listopada 2012

Noc czuwania z Niepokalaną

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do udziału w modlitewnej nocy czuwania z Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryją Panną z 7 na 8 grudnia 2012. Modlitwa rozpocznie się o godz. 21.30, a kończy nad ranem około godziny 5.30.

Ramowy program czuwania:
  • 7 XII 2012 godz. 21.30 (z racji pierwszego piątku) Msza święta w rycie trydenckim o NSPJ z litanią oraz aktem zadośćuczynienia i poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
  • Nieszpory maryjne
  • 8 XII 2012 około północy Msza święta w rycie trydenckim z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Części świętego Różańca
  • Rozważanie Bożego Słowa i Katechizmu
  • Modlitwa indywidualna oraz tradycyjne pieśni
  • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Źródło: www.mszatrydencka.waw.pl

sobota, 10 listopada 2012

Kadra seminarium IDP w Courtalain

Na stronie internetowej Seminarium św. Wincentego a Paulo, które kształci kapłanów dla Instytutu Dobrego Pasterza, można zapoznać się z sylwetkami pracujących tam wykładowców.

Rektorem Seminarium jest ks. Roch Perrel. Urodzony w 1970r. w Mayenne, wstąpił w 1992r. do Seminarium we Flavigny. W 1999r. otrzymał święcenia kapłańskie w Ecône, po czym został skierowany do szkoły Saint Michel. Następnie, przez 2 lata, prowadził apostolat z ks. Aulagnier w Gavrus, niedaleko Caen. Od 2002 do 2006r. jest wikariuszem w przeoracie FSSPX w Marsylii, gdzie jest odpowiedzialny za posługę w Kaplicy Pokutujących w Awinionie.

27 września 2006r. wstępuje do Instytutu Dobrego Pasterza oraz zostaje nominowany dyrektorem szkoły Saint Projet i wikariuszem parafi Saint-Eloi w Bordeaux. Po niemal rocznym pobycie w Ameryce Południowej wraca do Francji jako profesor w Seminarium, którego to został następnie nominowany rektorem, w czerwcu 2009r.

Funkcję wicerektora pełni Polak - ks. Leszek Królikowski, urodzony w Gdańsku w 1973r. Po skończeniu trzech lat prawa, wstąpił w 1995r. do seminarium w Zaitzkofen. Po święceniach kapłańskich w 2001r. posługuje w Polsce przez jeden rok. Następnie został wysłany do Pikardii, we Francji, gdzie był cztery lata. W tym czasie obronił licencjat z filozofii na Sorbonie.

Przed wstąpieniem w 2006r. do Instytutu Dobrego Pasterza, obronił licencjat kanoniczny z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie - Angelicum. W 2007r. został wysłany do Seminarium w Courtalain. W czerwcu 2009r. został nominowany jego wicerektorem. Obecnie przygotowuje w Rzymie doktorat z filozofii moralnej, pod kierunkiem o. Waltera Senner O.P. na temat: Final causality and its influence on ethical systems of Thomas Aquinas and William Ockham.

Biogramy pozostałych wykładowców można znaleźć na oficjalnej stronie seminaryjnej.

piątek, 9 listopada 2012

Wznowienie ogólnopolskich Pielgrzymek Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

Począwszy od roku 2013 wznowione zostaną doroczne ogólnopolskie pielgrzymki tradycji łacińskiej na Jasną Górę. Pielgrzymki takie były organizowane w latach 2004 – 2010 przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra. 

Rok 2004
Brali w nich dział kapłani i wierni świeccy z całego kraju przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła. W programach tych pielgrzymek wraz ze zwyczajowymi elementami takimi jak droga krzyżowa, różaniec i konferencje, znajdowała się celebracja Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego przed cudownym obrazem Matki Bożej.

Pomysł wznowienia pielgrzymek zrodził się podczas tegorocznego zjazdu Tradicamp2012, gdzie w rozmowach uczestników z całej polski pojawiała się potrzeba przywrócenia organizacji tych pielgrzymek jako istotnego elementu duchowości polskiej wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej. Kolejne pielgrzymki organizowane począwszy od A.D. 2013 będą kontynuacją tych organizowanych w latach 2004 – 2010.Rok 2010
Zespół organizacyjny pielgrzymek zostanie powołany w strukturach Fundacji Inicjatywa Włodowicka, która obecnie jest już organizatorem dorocznych zjazdów integracyjnych Tradicamp. Fundacja zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe udzielić jej wsparcia w tym wyjątkowym przedsięwzięciu (kapłanów i wiernych świeckich, ministrantów, chórzystów, organistów, osoby aktywnie działające przy organizacji celebracji Mszy Św. w swoich wspólnotach). Działania zmierzające do wznowienia pielgrzymek Fundacja Inicjatywa Włodowicka podejmuje w porozumieniu z Bractwem Kapłańskim św. Piotra, które decyzją ks. Wojciecha Grygiela FSSP (przełożonego Bractwa w Polsce) przekazało jej prawo organizacji pielgrzymek jako kontynuacji tych z lat 2004 – 2010. W prace zespołu organizacyjnego oprócz Bractwa Kapłańskiego św. Piotra są już zaangażowani o. Krzysztof Stępowski CSsR, (związany z wspólnotą tradycyjną w Warszawie) i ks. Piotr Paćkowski (związany z wspólnotą tradycyjną w Lublinie).

Rok 2007
Wszystkich, którzy chcą dołączyć do grona organizatorów i pomóc przy organizacji pielgrzymek organizatorzy serdecznie zachęcają do współpracy. Szczególnym aspektem wymagającym zaangażowania wolontariuszy z różnych części kraju będzie koordynacja działań związanych z transportem pielgrzymów. W związku z tym, w każdym miejscu, gdzie istnieje wspólnota wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej, potrzebny jest wolontariusz, który podejmie się organizacji transportu i ubezpieczenia przejazdu. Osoby chętne do współpracy w charakterze wolontariatu przy organizacji pielgrzymek proszone są o kontakt z Fundacją Inicjatywa Włodowicka: mailowo wolontariat@tradicamp.pl lub telefonicznie 506 973 360.

poniedziałek, 5 listopada 2012

Una Cum Papa Nostro

W dniu 1-ego listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, w Rzymie rozpoczęła się Pielgrzymka Wspólnot Tradycji z całego świata. Jednym z celów pielgrzymki jest okazanie w Roku Wiary wdzięczności Ojcu Świętemu za motu propio Summorum Potificum. Pośród licznych grup z całego świata (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, czy Włoch) środowiska Tradycji z Polski reprezentowali m.in. przedstawiciele Centrum Kultury i Tradycji, Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej i wierni z Poznania. Część pielgrzymów jednocześnie należy do stowarzyszenia Una Voce Polonia.

Pielgrzymka rozpoczęta została Mszą Świętą sprawowaną w kościele Santisima Trinita dei Pellegrini przez Jego Eminencję Waltera Kardynała Brandmuellera. Msza zgromadziła liczne duchowieństwo (zarówno księży, jak i kleryków) i wielu wiernych. Kardynał Brandmueller w kazaniu powiedział, że świętość, którą dzisiaj Kościół w szczególny sposób stawia przed oczami swoich wiernych, jest konsekwencją heroicznej walki, a wierni związani z Tradycją katolicką powinni być wzorem dla całego Kościoła jak należy walczyć, nie ulegając duchowi tego świata. Po Mszy Kardynał przyjął na krótkiej audiencji przedstawicieli poszczególnych grup. Wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory z uroczystości Wszystkich Świętych.


W drugim dniu Pielgrzymki Środowisk Tradycji katolickiej do Rzymu, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, Mszę św. Requiem sprawował Jego Ekscelencja, ks. biskup Giuseppe Sciacca, sekretarz generalny Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Po Mszy Świętej wierni zostali zaskoczeni kazaniem wygłoszonym przez biskupa w języku łacińskim, w którym biskup przypomniał naukę Kościoła dotyczącą przeznaczenia życia ludzkiego, oraz konieczności modlitwy za zmarłych. Na koniec biskup odprawił tradycyjne egzekwie. Wychodzący z kościoła ludzie długo jeszcze prowadzili w serdecznej atmosferze nieoficjalne rozmowy, w których można było doświadczyć ducha katolicyzmu jednoczącego wiernych z różnych stron świata.

3 Listopada był kulminacyjnym dniem pielgrzymki. Uroczystości rozpoczęły się adoracją w kościele San Salvatore in Lauro (usytuowanego naprzeciw Zamku Świętego Anioła), skąd ruszyła procesja do Bazyliki św. Piotra. Procesja przeszła głównymi ulicami Rzymu, odmawiając modlitwy w języku łacińskim i śpiewając hymny i pieśni. W Bazylice – przy głównym jej ołtarzu wierni zostali przywitani przez ks. Claude Barte, który przeczytał przygotowany w imieniu Papieża list powitalny Tarcisio kard. Bertone.

W uroczystej Mszy pontyfikalnej, sprawowanej przez Antonio kard Canizaresa Lovera uczestniczyło ok. 2000 osób z całego świata w tym ok. 50 kapłanów oraz duża liczba kleryków. W czasie kazania kard. Canizares podkreślił, że motu propio jest wielkim darem Ojca Świętego, a dzisiejsza Msza jest znakiem jedności z nim. Przekazał jednocześnie posłanie dla wiernych Tradycji, które powinno być ze szczególną pieczołowitością realizowane w Roku Wiary: aby wierni Tradycji promieniowali w zlaicyzowanym świecie radością, jaką rodzi spotkanie z Chrystusem Odkupicielem w liturgii. Kardynał powierzył też wszystkie wspólnoty Tradycji Niepokalanemu Sercu Maryi, która wiernie towarzyszyła Chrystusowi, także na Golgocie.


Po mszy wierni uczestniczyli w sympozjum poświęconym pamięci śp. Michaela Davisa – byłego przewodniczącego Una Voce International, oraz śp. Alfonsa Kard. Sticklera SDB, który był promotorem tradycyjnej liturgii. Sympozjum odbywało się w Centro Russia Ecumenica.

niedziela, 4 listopada 2012

Polscy seminarzyści instytutów Ecclesia Dei

Jak co roku przygotowaliśmy informację o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Odkąd w 2008 roku zaczęliśmy publikować te informacje, liczba polskich seminarzystów stale rośnie.
Studia w tradycyjnych seminariach trwają 6 lub 7 lat i dzielą trzy etapy: rok duchowości, studia filozoficzne, studia teologiczne.


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Łukasz pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej w Diecezji Münster w Niemczech. Filozofię studiuje w Bawarii pięciu Polaków: kl. Jaromir pochodzący z Diecezji Tarnowskiej, kl. Jakub z Diecezji Toruńskiej, kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej, kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej oraz kl. Krzysztof z Archidiecezji Łódzkiej. W tym roku do seminarium w Wigratzbad wstąpił także Piotr pochodzący z Archidiecezji Łódzkiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów filozoficznych jest kl. Krzysztof pochodzący z Diecezji Bielsko - Żywieckiej. Na polskiej stronie Bractwa można znaleźć sylwetki wszystkich polskich alumnów.

 

W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji teologię studiują, kl. Karol z Diecezji Radomskiej,kl. Mateusz pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej oraz kl. Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej. Kl. Bartłomiej pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej oraz kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej są na etapie studiów filozoficznych. W tym roku do tego seminarium wstapił także Mateusz pochodzący z Archidiecezji Gdańskiej. Jeśli Bóg pozwoli to klerycy Mateusz i Karol przyjmą w tym roku akademickim święcenia subdiakonatu.Dnia 1 listopada  bieżącego roku, przełożony Instytutu Św. Filipa Neri z siedzibą w Berlinie erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia będzie kształcić przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii. W tym roku studia filozoficzne na Akademii rozpoczął kl. Marcin pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej.

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

czwartek, 1 listopada 2012

Bractwo Kapłańskie Św. Piotra - statystyki AD 2012

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Zostało założone 24 lata temu. Dom Generalny Bractwa opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.

Członkowie FSSP:
- 221 inkardynowanych księży (dodatkowo: 4 zrzeszonych, 2 postulantów oraz 9 włączonych ad annum)
- 11 diakonów
- 150 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

Od 2001 roku w FSSP wyświęcano średnio 12 kapłanów rocznie.

Placówki Bractwa:
- 95 domów w tym 65 kanonicznie erygowanych ( 33 trzy lata temu, 48 dwa lata temu, 59 w zeszłym roku)
- 25 parafii personalnych (19 w zeszłym roku)
- 168 miejsc odprawiania Mszy świętej
- 116 obsługiwanych diecezji (40 w dystrykcie Ameryki Północnej, 34 w dystrykcie francuskojęzycznym, 25 w dystrykcie niemieckojęzycznym, 5 w regionie australijskim, 12 w pozostałych krajach)

Kardynał Ratzinger przed celebracją Mszy trydenckiej w siedzibie Bractwa w Bawarii. (źródło: www.fssp.org).

W tym roku Dom Generalny podał dodatkowe szczegółowe statystyki dotyczące narodowości członków Bractwa.
Inkardynowani księża i diakoni:
- 74 Francuzów
-  69 Amerykanów
- 34 Niemców
- 16 Kanadyjczyków
- 7 Australijczyków
- 7 Austriaków
- 5 Brytyjczyków
- 3 Polaków
- 3 Szwajcarów
- 14 innych narodowości

Seminarzyści:
- 56 Amerykanów
- 30 Francuzów
- 13 Niemców
- 8 Polaków
- 7 Brytyjczyków
- 7 Kanadyjczyków
- 4 Austriaków
- 3 Czechów
- 3 Włochów
- 19 innych narodowości

Warto także odnotować, że w tym roku Kapituła Generalna wybrała polskiego kapłana - księdza Andrzeja Komorowskiego, na asystenta Superiora Generalnego Bractwa.