środa, 30 stycznia 2013

Pielgrzymka do Gidel z Mszą św. w rycie dominikańskim

Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej
W niedzielę, 24 lutego Fundacja św. Grzegorza Wielkiego zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymce do dominikańskiego sanktuarium maryjnego w Gidlach niedaleko Radomska. O godz. 16.00 zostanie tam odprawiona Msza śpiewana w rycie dominikańskim, którą celebrował będzie ojciec Marek Grzelczak OP, przeor gidelskiego klasztoru.

Nasz śpiew poprowadzi Robert Pożarski, kantor i kierownik muzyczny Scholi Gregoriany Silesiensis. Zapraszamy do zgłaszania się do nas osoby, które chciałyby wyruszyć z Krakowa (przewidywany koszt przejazdu w obie strony to ok. 35 zł). Osoby z innych miast zachęcamy do samoorganizacji, a dokładny plan podamy nieco później.

Chęć wzięcia udziału prosimy zgłaszać na info@grzegorzwielki.pl albo w wydarzeniu na facebooku.

 

wtorek, 29 stycznia 2013

Msza solenna w Gdańsku

Gdańskie Środowisko Tradycji Katolickiej zaprasza na kolejną uroczystą Mszę świętą trydencką z asystą wyższą. Tym razem zostanie ona odprawiona w święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny - 2 lutego, o godzinie 15.15, w cysterskim kościele w Gdańsku-Oliwie

Śp. ks. Pierre Gaudray

Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 28 stycznia A.D.2012, przeżywszy 91 lat, zakończył swa ziemską pielgrzymkę ks. Pierre Gaudray, nieoceniony spowiednik i kierownik duchowy licznej rzeszy seminarzystów, od 20 lat związany z Bractwem Świętego Piotra.

Ksiądz Gaudray od wielu lat w pokorze i cichości serca walczył z ciężką chorobą, dając świadectwo męstwa w zmaganiu się z cierpieniem i ukazując jego sens. Ostatnie chwile swojej ziemskiej wędrówki spędził wśród międzynarodowej wspólnoty seminaryjnej w Wigratzbad, otoczony troską księży i kleryków, dla których przez lata był wsparciem, zawsze gotowy aby służyć radą, doświadczeniem duszpasterskim, słowem otuchy i pocieszenia.


Roli spowiednika i kierownika duchowego w seminarium Bractwa, Księdz Gaudray poświęcał się bez reszty, zawsze znajdując czas zarówno dla swoich stałych podopiecznych, jak i dla każdego, kto bez względu na porę zwrócił się do Niego z prośbą o pomoc, rozmowę, czy modlitwę. Dla wielu seminarzystów niezapomniane pozostaną chwile spędzone z Nim podczas wielogodzinnych spacerów górskich, które z jednej strony były dla Księdza Gaudray momentem wytchnienia i odpoczynku, z drugiej zaś, kolejną okazją do prowadzenia długich rozmów z klerykami.

Módlmy się za duszę ś.p. Ksiedza Gaudray, aby Miłosierny Bóg raczył przyjąć ofiarę życia tego kapłana. Niech aniołowie zawiodą Go do raju, a tam niech powitają go męczennicy i wprowadzą Go do krainy życia wiecznego.

Requiescat in pace.

czwartek, 24 stycznia 2013

Rozwój Nowego Ruchu Liturgicznego - Potrzebujemy pomocy!

Drodzy Czytelnicy Nowego Ruchu Liturgicznego!

Wciąż zwiększa się zainteresowanie naszym portalem jak również wszystkimi wydarzeniami związanymi z Ruchem Summorum Pontinficum. Coraz więcej osób chce umieszczać swoje informacje w naszym serwisie.

Od pewnego czasu planujemy rozwój funkcji naszego serwisu. Biorąc pod uwagę rosnącą ilość osób, które z nami współpracują, nie jest już możliwe efektywne przekazywanie wszystkich informacji używając rozwiązania typu blog. Musimy zbudować w pełni profesjonalny portal, aby móc jeszcze lepiej pokazywać Kościołowi w Polsce jak wielkie i ciągle rosnące jest zainteresowanie tradycyjną liturgią.

Potrzebujemy Waszej pomocy w dwóch obszarach.

Po pierwsze, szukamy doświadczonych informatyków i grafików, którzy zechcieliby pracować w charakterze wolontariuszy nad nowym portalem rozwijającym obecną działalność serwisu Nowy Ruch Liturgiczny.

Po drugie, potrzebujemy niewielkiego wsparcia finansowego, aby pokryć koszty utrzymania serwera. Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:
Volkswagen Bank Polska
11 2130 0004 2001 0597 9745 0001
tytuł wpłaty: "darowizna na rozwój NRL"

Zapraszamy także do współpracy przy tworzeniu portalu wszystkie osoby, które chciałyby  podjąć się codziennych czynności redakcyjnych.


Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku ukazała się książka Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI autorstwa ks. prof. Jacka Bramorskiego.

Licząca ponad 500 stron, wyjątkowa monografia naukowa ukazuje w nowatorski sposób związki i zależności między teologią a muzyką, podkreślając duchowe i kulturowe korzenie europejskiej muzyki sakralnej. W obszerny sposób praca prezentuje też myśl obecnego papieża Benedykta XVI, nazywanego „teologiem muzyki”. Rozważaniom autora towarzyszy szeroko zarysowane tło historyczne i filozoficzne. Książkę można postrzegać jako cenny podręcznik dla wszystkich zainteresowanych muzyką sakralną – jej historią, odrębnością, a zwłaszcza wymiarem teologicznym i kulturowym.


W recenzjach czytamy:
Praca stanowi kompendium wiedzy z zakresu teologicznego znaczenia muzyki. Ufać należy, że stanie się dla wielu muzyków w Polsce swoistego rodzaju podręcznikiem i zbiorem argumentów przemawiających za słusznością podjęcia drogi nowej pieśni – nowego człowieka oraz zachętą do większej dbałości o jakość muzyki kościelnej.
ks. dr hab. Robert Tyrała
Problematyka teologiczno-moralnych aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. Jacka Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Studium to, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, może stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków.
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Warto polecić to kompendium bibliotekom seminariów duchownych, wydziałów teologicznych oraz akademii muzycznych; powinno bowiem okazać się ważną pomocą dla studentów i specjalistów.

Autor: Wojsław Brydak, redaktor naczelny Wydawnictwa AM im. S. Moniuszki w Gdańsku

===
Książka, w cenie 32 zł, jest do nabycia poprzez zamówienie w księgarni Akademii Muzycznej w Gdańsku:  http://wydawnictwo.amuz.gda.pl

środa, 23 stycznia 2013

Jean-Denis Chalufour, Przewodnik po Mszy świętej

Aktywne uczestnictwo w liturgii, rozumiane nie jako mechaniczne recytowanie tekstów mszalnych, lecz modlitewne towarzyszenie kapłanowi składającemu na ołtarzu Najświętszą Ofiarę, wymaga ciągłego pogłębiana znajomości teologii Mszy świętej, rozumienia sensu wypowiadanych słów i wykonywanych gestów. Pomocna w ugruntowaniu tej wiedzy może być książka francuskiego benedyktyna, o. Jeana-Denisa Chalufoura Przewodnik po Mszy świętej (La Sainte Messe – hier, aujourd’hui et demain).

W pierwszym rozdziale autor prezentuje zwięźle podstawowe wiadomości dogmatyczne o Mszy świętej, podkreślając jej nierozerwalny związek z odkupieńczą Ofiarą dokonaną na Kalwarii. Następnie w sposób syntetyczny omawia historię katolickiej liturgii i charakteryzuje krótko elementy wyposażenia ołtarza, szaty liturgiczne i osoby biorące udział w celebrowaniu Mszy świętej.

W drugiej, największej objętościowo części książki, na kartach rozdziałów od 2 do 6, została poddana szczegółowemu omówieniu klasyczna liturgia rzymska. Autor stara się dokładnie skomentować każdy, nawet najdrobniejszy gest, wykonywany przy ołtarzu, tłumacząc jego pochodzenie historyczne i symbolikę, jaką w sobie zawiera. Mocno podkreśla fakt, że nic, co dzieje się w czasie Mszy, nie jest niepotrzebnym dodatkiem, ale ma swój głęboki, mistyczny sens. Najdokładniejszej analizie zostały poddane teksty hymnu Gloria i wyznania wiary Credo, oraz oczywiście Kanonu. 

Następnie o. Chalufour wspomina krótko dwa inne klasyczne ryty zachodnie: lyoński i dominikański. Porównując teksty części stałych stara się pokazać różnice, charakterystyczne dla obu tych tradycji. Podkreśla jednak wyraźnie wspólny pień liturgii rzymskiej, z której wyrastają, zwłaszcza w sercu Mszy świętej, jakim jest Kanon.

Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół, oddycha dwoma płucami. Aby przybliżyć czytelnikowi, będącemu zazwyczaj członkiem łacińskiego kręgu kulturowego, bogactwo rytów wschodnich, autor uzupełnił swoje opracowanie o opis przebiegu najczęściej celebrowanej liturgii orientalnej – św. Jana Chryzostoma. Omówieniu jej obrzędów towarzyszą liczne odniesienia do tradycji innych rytów wschodnich: maronickiego, ormiańskiego czy koptyjskiego.

Uzupełnieniem omówienia stosowanych w Kościele rytów mszalnych jest charakterystyka Novus Ordo Missae, czyli rytu ustanowionego przez papieża Pawła VI. Ponieważ części stałe nowego mszału zostały przez autora omówione w sposób porównawczy w części dotyczącej Mszy klasycznej, w rozdziale 9. skupia się głównie na analizie tekstów nowych modlitw eucharystycznych – II, III i IV. 

Ostatni rozdział książki poświecony został refleksjom nad tym, jak mszał bł. Jana XXIII spełnia założenia soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium oraz przyszłości formy nadzwyczajnej, jej możliwym modyfikacjom w przyszłości oraz wzajemnym relacjom obu stosowanych obecnie w tradycji zachodniej mszałów. 

Ciekawym uzupełnieniem podstawowej części książki są liczne ramki, w których zaprezentowano definicje pojęć liturgicznych oraz wypowiedzi Ojców Kościoła, Papieży, świętych czy współczesnych hierarchów. W wydaniu polskim zachowano oryginalne grafiki z opactwa Fontgombault.

Całość książki przenika duch umiłowania Mszy w jej klasycznej, łacińskiej formie. Widać wyraźnie, że autor nie jest tylko liturgistą-teoretykiem, ale osobą żyjącą liturgią na co dzień. Jego dzieło wydaje się być pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego, kto chce czerpać świadomie ze skarbca liturgicznego bogactwa Kościoła, który na Soborze Watykańskim II uznał publiczny kult Boży za swoje źródło i szczyt.

===
Jean-Denis Chalufour OSB, Przewodnik po Mszy świętej, Dębogóra, 2012
Przełożył i przystosował do warunków polskich Paweł Milcarek
Przedmowa – ks. Maciej Zachara MIC

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Obrządek Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego


Otwarte wykłady zatytułowane:

Obrządek Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

celem lepszego i głębszego uczestnictwa
w Eucharystii w tejże formie


·        Czy szata zdobi? – o stroju liturgicznym kapłana do Mszy Św. 
                            – 21 luty (czwartek) br.

·        Jak czytać ołtarz i jego otoczenie? 
                        – 28 luty (czwartek) br.

·        Złożyć Bogu ofiarę – o znaczeniu offertorium
                             – 7 marca (czwartek) br.

·        Cisza a wołanie Kanonu Rzymskiego
                        – 14 marca (czwartek) br.

·        Symbolika gestów, znaków i ceremonii (znak krzyża, postawy, pokłony, złożenie rąk, śpiew, kadzidło, procesja, aspersja)
                           – 21 marca (czwartek) br.
miejsce:             sala w Jubileuszowym  Centrum Caritas Diecezji
                                Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała Lipnik, ul. Polna 31 
                                (ok. 50 m. powyżej kościoła parafialnego) 
                               www.centrumcaritas.pl
kiedy:                czwartki w lutym i marcu (Wielkiego Postu) 2013 roku;
                                       godz. 19.00
czas:                   ok. 1 h
kto:                     ks. dr Grzegorz Klaja,  opiekun i moderator grup wiernych związanych z łacińską tradycją Kościoła w diecezji bielsko - żywieckiej
plus:                  możliwość zadawania pytań
 

       Organizator: Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Kościoła 
                                w Diecezji Bielsko-Żywieckiej;
                                www.tridentina-bielsko.blogspot.com

Zmiany w Diecezji Sosnowieckiej

Od początku lutego Msza święta trydencka w Diecezji Sosnowieckiej przenosi się do Będzina. Miejscem jej celebrowania będzie kaplica św. Józefa w Domu Księży Emerytów przy ulicy Stawowej 26.

W pierwszą (3.02) i trzecią (17.02) niedzielę lutego Msze odbędą się o 14:30. Natomiast od 1. niedzieli marca Msze celebrowane będą co tydzień o 9:30. Do ich odprawiania wyznaczonych zostanie pięciu księży, w tym dotychczasowy celebrans - ks. dr Artur Seweryn, oraz rezydent domu emerytów ks. prałat Czesław Tomczyk.

sobota, 19 stycznia 2013

Kościół św. Agnieszki w Amsterdamie parafią personalną!

Od 2006 roku w kościele św. Agnieszki w Amsterdamie odprawiana jest Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W 2009 roku bp Punt, ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam, powierzył posługę w tym kościele księżom Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Teraz biskup zdecydował się przyznać wspólnocie gromadzącej się w tym kościele status parafii personalnej.  Motu proprio Summorum Pontificum umożliwia takie rozwiązane prawne dla wiernych, którzy chcą się zjednoczyć wokół liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Każdy katolik, który czuje się przywiązany do Mszy św. w starszym rycie może zostać zarejestrowany jako parafianin. Parafia personalna ma takie same prawa i obowiązki jak zwykła (terytorialna) parafii, w tym własnego proboszcza. Patronem nowej parafii został obrany bł. Karol Habsburg.

Na swojej stronie internetowej parafia ogłosiła  jednocześnie Mszę św. pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W niedzielę, 20 stycznia 2013 roku, w święto św. Agnieszki, bp Van Burgsteden, emerytowany biskup pomocniczy diecezji Haarlem-Amsterdam udzieli kilku wiernym sakramentu bierzmowania. Biskup ogłosił, że z przyjemnością ponownie odprawie Mszę św. w formie, która za czasów jego święceń kapłańskich była w powszechnej praktyce.

czwartek, 17 stycznia 2013

Msza święta i prelekcja w 220. rocznicę śmierci Ludwika XVI

W poniedziałek, 21 stycznia 2013 o godz. 19.30 w kościele św. Klemensa Hofbauera na warszawskiej Woli, ul. Karolkowa 49, sprawowana będzie w tradycyjnym rycie rzymskim Msza święta o pokój duszy w 220. rocznicę śmierci Ludwika XVI króla Francji

Po Mszy świętej prelekcję: Czym była śmierć Ludwika XVI dla Francji i Europy? wygłosi Marek Jurek.

Do udziału serdecznie zaprasza Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej.

niedziela, 13 stycznia 2013

Pielgrzymka do relikwii św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara - Przemyśl 19 stycznia AD 2013


Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej organizuje pielgrzymkę do relikwii naszego patrona św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 19 stycznia br. we wspomnienie liturgiczne św. Józefa Pelczara. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będzie Msza św. o godz. 11.00, przy ołtarzu Matki Bożej Jackowej w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Po Mszy św. udamy się do relikwii św. Józefa oraz na miejsce ostatniego spoczynku śp. ks. abpa. Ignacego Tokarczuka.

DTŁ zaprasza do udziału w modlitwach także osoby z archidiecezji przemyskiej. Rzeszowianie mogą skorzystać z transportu zorganizowanego, po uprzednim zgłoszeniu się za pośrednictwem strony internetowej DTŁ. Godzina wyjazdu 9.00, szacowany koszt 50 zł.

Św. Józef Sebastian Pelczar żył na przełomie XIX i XX w. Był doktorem i profesorem Świętej Teologii, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Św. Józef jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusowego założył Zgromadzenie Służebnic NSJ. Brał udział w wielu dziełach oświatowych i charytatywnych. Jako pasterz  diecezji przemyskiej pracował przez 25 lat dokonując wielu wizytacji i przeprowadzając trzy synody diecezjalne. Był czcicielem bł. Piusa IX, propagatorem społecznego nauczania Leona XIII, jako biskup diecezjalny odebrał od swojego kleru przysięgę antymodernistyczną św. Piusa X. Napisał kilkadziesiąt dzieł o tematyce teologicznej, historycznej, prawno - kanonicznej  i pasterskiej.

In Epiphania Domini

Instytut Św. Filipa Neri, doceniając ewangelizacyjny wymiar liturgii, w sposób uroczysty stara się obchodzić najważniejsze święta roku kościelnego. W podległym mu kościele św. Afry w Berlinie świętowanie Epifanii - Objawienia Pańskiego, rozpoczęło się nabożeństwem wigilijnym, podczas którego w sposób uroczysty dokonano obrzędu poświęcenia wody:
6 stycznie celebrowana była natomiast uroczysta Msza święta z asystą diakona i subdiakona:Więcej zdjęć: instytutstphilippneriberlin.blogspot.com

sobota, 12 stycznia 2013

Fotorelacja z Mszy solennej w Gdańsku

Prezentujemy galerię zdjęć wykonanych podczas Mszy uroczystej z asystą wyższą, która została odprawiona 26 grudnia 2012 roku w kościele św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu.

Celebrował ks. Rafał Dettlaff, posługiwali: ks. Sławomir Skoblik jako diakon i ks. dk. Mariusz Parusiński jako subdiakon. Kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Drews.

piątek, 11 stycznia 2013

Klasztor cystersów w Czechach powrócił do tradycyjnej liturgii

Wspólnota zakonna położonego w południowej części Republiki Czeskiej klasztoru cysterskiego w Wyższym Brodzie (czes. Vyšší Brod, niem. Hohenfurth), postanowiła przejść w liturgii na klasyczny ryt rzymski z pewnymi cysterskimi modyfikacjami, jaki był powszechnie używany w zakonie do Soboru Watykańskiego II.

Zgodnie z dawnymi zakonnymi przepisami, sprawowana jest codzienna Msza konwentualna oraz całe Officium. 

15 grudnia 2012 roku w klasztornym kościele uroczystą Mszę pontyfikalną sprawował opat z Mariawald - Dom Joseph Vollberg:Czeski klasztor jest trzecim należącym do rodziny wspólnot żyjących regułą św. Benedykta - po trapistach z Mariawald (o którym pisaliśmy niedawno) i benedyktynach z Nursji - w którym po ogłoszeniu motu proprio Summorum Pontificum przywrócono usus antiquior jako wyłączną lub choćby dominującą formę liturgii.

Źródło: Rorate caeli

środa, 9 stycznia 2013

Msza trydencka u salezjanów

Widocznym znakiem tego, że klasyczna liturgia rzymska celebrowana wg Mszału bł. Jana XXIII jest ciągle żywa w Kościele, jest coraz większe zainteresowanie nią wśród młodzieńców przygotowujących się do kapłaństwa. Przekłada się ono na kolejne Msze trydenckie sprawowane w kaplicach seminariów diecezjalnych i zakonnych. 

19 czerwca 2012 roku, Mszę świętą sprawowaną z formularza III Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, w salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie, sprawował ks. Władysław Grochal SDB - kierownik seminaryjnej biblioteki.


Źródło: strona internetowa WSD TS w Lądzie

wtorek, 8 stycznia 2013

Summorum Pontificum - wsparcie dla wiernych

Przypominamy, że Stowarzyszenie Una Voce Polonia udziela grupom wiernych porad w zakresie stosowania prawa kościelnego zawartego w papieskim motu proprio Summorum Pontificum oraz instrukcji Universae Ecclesiae. W minionym roku już pięć grup wiernych z różnych regionów Polski otrzymywało wsparcie w tym obszarze.

Stowarzyszenie pragnie pomagać grupom wiernych, dążących do uczestnictwa w Mszach w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, przede wszystkim poprzez konsekwentne wypełnianie woli Ojca Świętego zawartej w art. 7 Summorum PontificumJeśli grupa wiernych świeckich nie otrzymała od proboszcza zgody na swoją prośbę, o której mowa w art. 5 par. 1 informuje o tym biskupa diecezjalnego, który jest usilnie proszony o spełnienie ich prośby. Jeśli biskup z jakiegokolwiek powodu nie może zapewnić takiej celebracji, sprawa kierowana jest do Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”.

Zachęcamy do zgłaszania się do Stowarzyszenia w szczególności grupy, które:
- nie wiedzą do kogo się zwrócić w sprawie Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego,
- nie otrzymały na swoją prośbę zgody i nie są pewne jakie powinny być kolejne kroki,
- nie wiedzą jak sformułować dobre pismo do proboszcza lub biskupa,
- potrzebują zewnętrznej opinii, oceny lub porady odnośnie kontaktów z władzami kościelnymi,
- chcą swoją sprawę przedstawić do osądu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, a nie wiedzą jak dobrze się do tego zabrać.

Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Una Voce, która utrzymuje bezpośrednie i stałe kontakty z Komisją Ecclesia Dei i jednocześnie chętnie wspiera Stowarzyszenie Una Voce Polonia w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z dostępem do Mszy w formie nadzwyczajnej.

Adres e-mail do Stowarzyszenia: uvp(at)unavocepolonia.pl . 

Każdy, kto chciałby wspomóc finansowo tę działalność, jak również kolejne planowane przedsięwzięcia Stowarzyszenia, może to zrobić wpłacając darowizny na konto:

Stowarzyszenie Una Voce Polonia
Volkswagen Bank Polska
11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

Na stronie Stowarzyszenia  jest także dostępny link do wpłat darowizn poprzez usługę PayPal.

niedziela, 6 stycznia 2013

Caeremoniale Romanum zauważone przez KEP

W ostatnim numerze oficjalnego periodyku Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów "Anamnesis"  Konferencji Episkopatu Polski (n. 72, s. 118) opublikowany został tekst, w którym krótko zaprezentowana została działalność portalu Caeremoniale Romanum, podejmującemu tematykę liturgii papieskiej (apostolskiej) w całej swej rozciągłości.

Główny cel istnienia portalu można streścić w słowach: ku pogłębionym studiom (przede wszystkim liturgii papieskiej) i większemu umiłowaniu służby Bożej.

Z początku niewielka i uboga dokumentacja pochodząca głównie z polskiej literatury rozrosła się już do bogatego archiwum sporej objętości, które obejmuje wielojęzyczną literaturę, jak również różnorodne materiały multimedialne.

Najważniejsze przejawy działalności oraz funkcjonowania portalu można streścić w następujących punktach:

1. Działalność wydawnicza: publikacje książkowe, biuletyny (do tej pory wydano trzy numery, zawsze w języku angielskim, ku dogodności zagranicznych czytelników), prace edytorskie, artykuły, omówienia i recenzje najnowszych publikacji;

2. Biblioteka: gromadzone w niej są wszelkie dostępne tytuły (w najważniejszych językach, jak łacina, francuski, niemiecki, angielski, etc.) książkowe, księgi liturgiczne (dawne, współczesne) oraz dokumenty (fragmenty, niekiedy obszerne, z wszelakich publikacji, także zgrupowane według wersji językowych);

3. Multimedia: dawne oraz współczesne nagrania wideo, prezentacje, fotografie (grupowane w tematyczne albumy);

4. Bibliografie: zestawienia bibliograficzne zgrupowane tematycznie bądź według autorów.

5. Blog: gdzie podawane są na bieżąco m. in. informacje o udostępnianych lub istniejących w sieci internetowej materiałach, wydarzeniach, czy gdzie publikowane są mniejszego znaczenia teksty, omówienia, prezentacje.

O zasadności i ważności istnienia portalu Caeremoniale Romanum: Liturgia et mores Curiae Romanae świadczą m. in.: nawiązana współpraca z Urzędem Papieskich Ceremonii Liturgicznych, z naukowcami, autorami oraz badaczami liturgii, jak i z wydawnictwami z polski i zagranicy; stale rosnąca liczba sygnałów zainteresowania pochodzących z całego świata (głównie za pośrednictwem sieci internetowej).

Redakcja NRL stale współpracuje z redakcją portalu Caeremoniale Romanum, m.in. publikując streszczenia czy odnośniki do najważniejszych umieszczanych na nim materiałów.

Źródło: caeremonialeromanum.com.

sobota, 5 stycznia 2013

Summorum Pontificum w Polsce - Msze coniedzielne i codzienne

Obecnie w Polsce, na mocy motu proprio Summorum Pontificum, regularnie odprawianych jest 25 coniedzielnych Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (w 23 kościołach). Przed ogłoszeniem Summorum Pontifcum, w 2007 r., na mocy motu proprio Ecclesia Dei, odprawiano coniedzielne Msze trydenckie w 5 kościołach. Ponadto, w co najmniej 35 kościołach stara Msza jest obecnie odprawiana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę.

Poniżej przedstawiamy listę miejscowości wraz z trendem z ostatnich pięciu lat. Dodatkowo zamieszczamy mapę, która także na stałe jest obecna na naszej witrynie (podstrona Summorum Pontificum w Polsce) .

W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: nowyruchliturgiczny@gmail.com .W powyższej statystyce uwzględniamy te miejsca gdzie Msza trydencka (odprawiana na mocy Summorum Pontificum) jest sprawowana regularnie codziennie lub w każdą niedzielę. Jeśli w danej miejscowości Msza jest celebrowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, to wówczas liczymy to miejsce jako jedno.

Na poniższej mapie zaznaczone są także miejsca, w których Msza nie jest jeszcze odprawiana co niedzielę lub codziennie. Trudno nam jednak podawać statystyki odnośnie tych miejsc, gdyż nie jesteśmy w stanie zweryfikować aktualności wszystkich informacji.


Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie

piątek, 4 stycznia 2013

"Przywrócić młodość Kościołowi": wywiad z opatem z Mariawald

W liście stowarzyszenia Paix Liturgique z 24 grudnia 2012 opublikowano ciekawy wywiad z Dom Josefem Vollbergiem, opatem cysterskiego klasztoru w Mariawald w Niemczech. Publikujemy go w całości, wraz z komentarzem autorów listu.

WYWIAD Z DOM JOSEFEM, OJCEM OPATEM Z MARIAWALD

Przewielebny Ojcze Opacie, czy mógłby Ojciec w kilku słowach przedstawić swoje opactwo, jego historię i powiedzieć, jakie miejsce zajmuje w krajobrazie niemieckiego katolicyzmu?

Klasztor kontemplacyjny Mariawald znajduje się na obrzeżach Parku Narodowego Eifel, w odległości około pięćdziesięciu kilometrów na południowy-zachód od Kolonii, niedaleko granicy z Belgią. Jest to miejsce ustronne, zatopione wśród wzgórz, otoczone łąkami i lasami.

Początki Mariawald sięgają schyłku XV wieku i wiążą się z rozwojem kultu wokół figury Piety postawionej w tym miejscu przez okolicznego mieszkańca. W 1486 roku przychodzą cystersi i w 1511 roku otwierają tu pierwszą kaplicę. Klasztor rozwija się do czasu zawieruchy rewolucyjnej we Francji, zaś w dalszej konsekwencji do częściowego jego zniszczenia a nawet do zniesienia doprowadzą bismarkowski Kulturkampf oraz nazistowski terror. Każdorazowo klasztor oraz zakon, do którego należy znajdują wszak środki pozwalające mu się odrodzić.

Obecnie Mariawald jest jedynym klasztorem trapistów w Niemczech. Trapiści to mnisi wywodzący się z odnowy cysterskiej, która rozpoczęła się pod koniec XVII wieku reformą w opactwie La Trappe dokonaną przez opata Rancé. Pełna nazwa zakonu brzmi Ordo Cisterciensis Strictoris Observantiae (OCSO), czyli Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji.

Na mapie niemieckiego katolicyzmu Mariawald zajmuje wyjątkowe miejsce, szczególnie po reformie z 2009 roku, od którego to czasu za zgodą Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI, opactwo odprawia liturgię w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, według ksiąg używanych przez Cystersów do czasu ostatniego soboru. Mariawald postępuje zgodnie z wolą Ojca Świętego, który już wówczas gdy był prefektem Kongregacji Doktryny Wiary przestrzegał przed subiektywistycznym samozniszczeniem wiary oraz zapoznaniem własnych duchowych korzeni. Dzieło dokonywane w Mariawald ma na celu służbę Kościołowi i chrześcijanom na całym świecie.

Patrząc szerzej, reakcja katolików nie odpowiada niestety temu, czego pragnie Ojciec Święty. Nader często reforma, którą proponuje zostaje zaszufladkowana jako działanie reakcyjne i jest odrzucana.
A tymczasem wybór, jakiego dokonało Mariawald spotkał się z wdzięcznością i zrozumieniem ze strony wielu osób, jak o tym świadczy rosnąca liczba wiernych przybywających na niedzielną mszę świętą i stały wzrost popytu na noclegi osób planujących odbycie tutaj rekolekcji lub odpoczynek. Należy podkreślić, że nasze relacje ze wspólnotą wiernych otaczających troską i czcią cudowną ikonę Piety z Mariawald są pełne szacunku, życzliwości i przyjaźni – a takie relacje należą niestety do wyjątków.