czwartek, 28 czerwca 2012

Rekolekcje letnie w Koszutach Małych

W dniach 19-22 lipca 2012 w parafii pw. św. Bartłomieja w Koszutach Małych zostaną wygłoszone rekolekcje letnie „Spotkanie z Bogiem Ojcem”. Podczas tych rekolekcji odbędą się również warsztaty chorału gregoriańskiego dla uczestników oraz przyuczenie z ministrantury dla nowych kandydatów. 

Nauki wygłosi ksiądz Jacek Bałemba SDB z Częstochowy. Rekolekcje rozpoczną się Mszą Świętą w dawnym rycie w czwartek, 19 lipca, o godz 15.00. Całkowity koszt, obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie, wynosi 125 zł.

Więcej informacji i kontakt z organizatorami można znaleźć na stronie http://www.tradycja-poznan.info.pl/.

środa, 27 czerwca 2012

Msza prymicyjna - Płock (5)

W sobotę 9 czerwca 2012 święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza płockiego bpa Piotra Libery otrzymało dziesięciu diakonów. Jeden z neoprezbiterów, ksiądz Kamil Krakowski, odprawił dwie msze prymicyjne - pierwszą, tak jak pozostali księża w swojej parafii, a następnie, w dolnym kościele na Stanisławówce w Płocku, drugą - w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Przy odprawianiu Mszy trydenckiej młodego księdza wspierał jako manduktor wykładowca płockiego seminarium, sekretarz biskupi ks. Piotr Grzywaczewski. Świeżo upieczonemu kapłanowi towarzyszyli parafianie, a także znajomi z seminarium oraz chór pod przewodnictwem kantorów Michała Pankowskiego i Adama Matyszewskiego. 


Tekst i zdjęcia za Portal Płock.

wtorek, 26 czerwca 2012

Ostatnie miejsca na Ars Serviendi 2012

Już za niespełna miesiąc rozpocznie się kolejna edycja rekolekcji liturgicznych Ars Serviendi. Organizatorzy informują, że pozostało już tylko kilka ostatnich miejsc. Wkrótce też na stronie ars.fssp.pl pojawi się dokładny plan rekolekcji. 


Kolejny kapłan w Szczecinie sprawuje Msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

W dniu 19 czerwca 2012  ks. mgr Robert Kos (kapelan więziennictwa Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej) sprawował swoją pierwszą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w parafii pw. św. Józefa w Szczecinie (Pomorzany). Z racji remontu kościoła parafialnego Najświętsza Ofiara była sprawowana w kaplicy na plebanii. Po Mszy Świętej ks. Robert otrzymał w prezencie od Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior tablice ołtarzowe, aby służyły mu przy sprawowaniu kolejnych Mszy Świętych. Polecajmy ks. Roberta swojej modlitwie aby sprawowanie sakramentów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego przyniosło jego życiu duchowemu wiele dobrych owoców.Ks. Robert Kos pochodzi z Kamienia Pomorskiego. Otrzymał święcenia kapłańskie w czerwcu 1993 r. z rąk pierwszego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Po dwóch latach posługi w Gryfinie został wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie, gdzie był przez cztery lata katechetą w Pogotowiu Opiekuńczym. Potem został przeniesiony do parafii pw. Chrystusa Króla w Szczecinie-Skolwinie, gdzie był katechetą i prefektem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (dla dziewcząt). Wkrótce znalazł się w parafii polickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ale dalej musiał dojeżdżać do ośrodka wychowawczego. Wreszcie na początku lutego 2004 r. abp Zygmunt Kamiński powierzył ks. Robertowi funkcję kapelana Aresztu Śledczego w Szczecinie, jak również obowiązki kapelana więziennictwa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Tak duże obciążenie służbą duszpasterską na rzecz zatrzymanych, potwierdzone dekretem ustanawiającym go kapelanem Okręgowym Służby Więziennej sprawiło, że Ksiądz Arcybiskup, kilka lat temu, całkowicie wyłączył go z pracy duszpasterstwa parafialnego. Obecnie przebywa w parafii Niepokalanego Serca NMP przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie.


Tekst i zdjęcia otrzymaliśmy od duszpasterza środowiska tradycyjnego w Szczecinie - ks. Pawła Korupki.

niedziela, 24 czerwca 2012

Kolejna uroczysta Msza prymicyjna w Rzeszowie (5)

W niedzielę 24 czerwca 2012 r. w rzeszowskim kościele Św. Krzyża Mszę św. prymicyjną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił ks. neoprezbiter Nikodem Rybczyk. Jest to kolejny ksiądz z Diecezji Rzeszowskiej, który otrzymał w tym roku święcenia kapłańskie i który zapragnął doświadczyć piękna i głębi tradycyjnej liturgii Kościoła u progu swojego kapłańskiego życia. 


sobota, 23 czerwca 2012

Msza Święta w intencji osób pielęgnujących ryt dominikański


Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji o błogosławieństwo Boże dla osób i środowisk pielęgnujących ryt dominikański w Polsce, która zostanie odprawiona w rycie dominikańskim w niedzielę 1 lipca, w uroczystość Najświętszej Krwi Pańskiej, o godz. 19.00 w kościele św. Idziego przy ul. Grodzkiej w Krakowie.

Celebransem Mszy będzie ojciec Łukasz Miśko OP (USA), a kantorem - Robert Pożarski (kantor Scholi Gregoriana Silesiensis oraz parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie).

Tradicamp 2012 - początek już za tydzień

W Święto Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 1 lipca A.D. 2012 rozpoczyna się trzeci już coroczny zjazd integracyjny dla wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (trydenckiej). Obozowisko Tradicamp2012 zgromadzi księży, kleryków i wiernych świeckich z całego kraju. W programie zjazdu bogaty plan celebracji liturgicznych oraz wiele okazji do integracji naszych środowisk. Tegoroczna edycja z pewnością mile zaskoczy nie tylko nowych Uczestników, ale i tych, którzy doskonale znają formułę Zjazdu z lat ubiegłych. Organizatorzy zapraszają księży i wiernych świeckich do uczestnictwa.

Zjazd Tradicamp odbywa się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i potrwa siedem dni, a w jego centrum są dwa miejsca – kościół i obozowisko ulokowane w malowniczej wsi Rzędkowice. Walorów turystycznych Jury nie trzeba zachwalać. Skalne wzniesienia, jaskinie, zamki, pałace oraz przepiękne kościoły tworzą niepowtarzalną atmosferę i okazje do letniego wypoczynku. Celem zjazdu jest integracja środowisk tradycyjnych oraz ich formacja w kierunku pozwalającym na podejmowanie wspólnych działań upowszechniających klasyczną liturgię i pobożność. Uczestnicy zjazdu przybywają na dzień, dwa lub cały tydzień, sami wybierając czas, sposób i charakter swego uczestnictwa. Nocleg i wyżywienie oferuje obozowisko zjazdu (camping) oraz okoliczne gospodarstwa agroturystyczne i hotele.

Poranki rozpoczynają Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Przedpołudnie wypełnia uczestnictwo w Mszach Świętych cichych sprawowanych jednocześnie przy wszystkich ołtarzach kościoła, Mszach recytowanych oraz śpiewanych i solennych (z asystą diakona i subdiakona) opatrzonych kadzidłem i chorałem gregoriańskim. W tym roku chorał wykonywać będzie na zmianę Schola Tradicamp oraz Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku pod dyrekcją Mariusza Perkowskiego. Swoimi głosami wesprą je także przedstawiciele scholi związanej z wrocławską wspólnotą wiernych przywiązanych do Klasycznej Liturgii. Popołudnia zwyczajowo pozostają do dyspozycji uczestników jako czas rekreacji. W poniedziałek i czwartek w programie zaplanowano wspólne wycieczki plenerowe do jaskiń i zamków jurajskich. W tym roku jedną z niespodzianek będzie bieg na orientacje po jurajskich lasach w zespołach pod przewodnictwem księży. Wieczory uprzyjemnią ogniska, bez których nikt chyba nie wyobraża już sobie zjazdów Tradicamp. Ciepłymi i pogodnymi wieczorami, znów popłynie nad rzędkowickimi chatami i lasami wspólny śpiew nieszporów.

W ramach Tradicamp2012 odbywa się również Warsztat Liturgiczny. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca – zapraszamy więc młodzież i mężczyzn, którzy chcieliby pod okiem doświadczonej kadry duchownej nauczyć się posługi do Mszy Świętej. Wielostopniowy system formowania służby liturgicznej pozwala na pełny rozwój umiejętności, a program celebracji liturgicznych zjazdu możliwa praktyczne ich wykorzystanie. Wszyscy szkoleni na Warsztacie mają zapewniony nocleg, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, profesjonalną kadrę wychowawczą oraz opiekę medyczną. Propozycje warsztatowe dotyczą także księży i kleryków, którzy pragną poznać klasyczny ryt lub podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami z innymi duchownymi. Młodzież męska rozważająca wstąpienie do tradycyjnego seminarium duchownego ma możliwość konsultacji z obecnymi na zjeździe Kapłanami ze zgromadzeń tradycyjnych.

Podczas zjazdu Uczestnicy spotkają duszpasterzy polskich środowisk tradycyjnych oraz innych księży z polskich diecezji oraz przedstawicieli zakonów. Duchowni służyć będą radą duszpasterską oraz posługą w konfesjonałach. Jak co roku zjazd odwiedzą też pochodzący z różnych zakątków świata alumni tradycyjnych seminariów duchownych. Fundamentem zjazdu jest jednak grono kapelanów, w skład którego wchodzą: ks. Marek Grabowski FSSP, ks. prałat Roman Kneblewski, ks. Piotr Paćkowski oraz ks. Łukasz Światowski, tegoroczny neoprezbiter, który w sobotę będzie celebrował Mszę Świętą Prymicyjną i udzieli Uczestnikom prymicyjnego błogosławieństwa.

Niezmotoryzowanych gości zjazdu mile zaskoczy „tradibus”, który w tym roku zapewni wygodną komunikację autobusową pomiędzy obozowiskiem a kościołem. Wszyscy Uczestnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać będą mogli przed każdą Mszą Świętą i nabożeństwem dojechać do kościoła, a także wrócić do Rzędkowic po każdej celebracji.

Msza Święta wieńcząca Tradicamp2012 celebrowana będzie 7 lipca A.D.2012 (sobota) o godz. 12:00 jako prymicja ks. Łukasza Światowskiego, tegorocznego neoprezbitera. Zwyczajowo we Mszy wieńczącej zjazd bierze udział największa liczba Uczestników. Przypadająca w tym dniu V rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum, jest ponadto okazją do wyjątkowego świętowania. Msza Święta odprawiana będzie w intencji umiłowanego Ojca Świętego Benedykta XVI, a w jej trakcie zostanie odśpiewane Te Deum. Oprawa muzyczna (Missa Papae Marcelli) będzie nawiązaniem do celebracji watykańskich i wyrazem dążenia, aby – dbając o kształt liturgii ku większej chwale Bożej – iść za wskazaniami Ojca Świętego i Jego nauczania.

W tym roku Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator zjazdu podjęła działania zwiększające efekt upowszechnienia klasycznej liturgii w okolicznych parafiach. Liturgia podczas zjazdu celebrowana będzie w tym roku w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Skarżycach. Kościół skarżycki jest w podobnej odległości od obozowiska co wykorzystywany w roku ubiegłym kościół włodowicki. Świątynię z początku XVII wieku wzniesiono dobudowując ją do istniejącej w Skarżycach od XII w. wieży obronnej i przylegającej do niej XIV-wiecznej kaplicy. Obraz będący przedmiotem szczególnej czci wiernych, przedstawiającego Matkę Bożą z Dzieciątkiem, znajduje się w bocznej nawie kościoła. Jest to kopia cudownego obrazu Salus populi Romani, czyli Ocalenie ludu rzymskiego, który znajduje się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, pierwszej świątyni na Zachodzie poświęconej Matce Zbawiciela. W ołtarzu głównym znajduje się natomiast oryginalne przedstawienie Trójcy Świętej, patronującej parafii Skarżyce. W kolejnych latach planowane jest celebrowanie liturgii na zmianę w Włodowicach i Skarżycach.

Organizatorzy jeszcze raz serdecznie zapraszają stałych bywalców zjazdu oraz wszystkich tych, którzy jeszcze wahają się jak spędzić pierwszy lipcowy tydzień.

Autor tekstu: Jakub Hejduk

środa, 20 czerwca 2012

Fotorelacja z Mszy uroczystej w Gdańsku

Prezentujemy zdjęcia wykonane podczas uroczystej Mszy świętej , którą 3 czerwca sprawował w Gdańsku ksiądz Sergiusz Orzeszko IBP.Autor zdjęć: Krzysztof Morawski - photowedding.pl

wtorek, 19 czerwca 2012

Rekolekcje - warsztaty z liturgii trydenckiej

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior ze Szczecina, wraz ze służbą liturgiczną tradycji Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej organizuje rekolekcje z kursem posługi w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Rekolekcje te są skierowane w szczególności do osób pochodzących z tych diecezji, jednakże nie jest to wymóg. Warsztaty są skierowane również do kleryków, gdyż planowany jest kurs posługi lewitów. 

Rekolekcje odbędą się w Szczecinie, w Domu Pielgrzyma na Osiedlu Słonecznym w terminie 27-31 lipca. Koszt udziału wynosi 250 złotych, z czego 50 stanowi zaliczka wpłacana przy zapisach. W cenie jest zakwaterowanie i wyżywienie. 

Wszelkie informacje i zapisy pod adresem e-mail: mchzielinski@gmail.com lub telefonem: 693 126 011

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Czy Sobór Watykański II był rewolucją w Kościele?

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na Wszechnicę Narodową - czerwiec 2012 temat: Czy Sobór Watykański II był rewolucją w Kościele? - pytania na 50-lecie Soboru Watykańskiego II

Spotkanie będzie miałp miejsce wyjątkowo w najbliższy czwartek (21 czerwca) o godz. 17.00 w klubie "Masada " ul. Skawińska 2 w Krakowie ( wejście róg ul. Krakowskiej i Skawińskiej)

Wykłady wygłoszą:
- o. prof. Benedykt Huculak OFM (teolog)  - "Sobór Watykański II - ciągłość czy nowość ?"
- Dawid Gospodarek ( Klub Jagielloński, Katedra Teologii)  - "Dignitatis Humanae" a hermeneutyka ciągłości - o możliwości tradycyjnej interpretacji wolności religijnej"
- prof. Marcin Karas (Uniwersytet Jagielloński), Przemysław A. Serdednicki (historyk ) - "Tradycja Katolicka a Sobór Watykański II" 

piątek, 15 czerwca 2012

Trydencka "prymicja" kolejnego kapłana w Szczecinie

Przekazujemy wiadomość, którą otrzymaliśmy od księdza Pawła Korupki, diecezjalnego konsultanta ds. liturgii Mszy Świętej sprawowanej w rycie trydenckim w Szczecinie.

Ks. Robert Kos jako subdiakon
Miło nam poinformować, że kolejny kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - ksiądz kapelan Robert Kos dołącza do grona kapłanów celebrujących Najświętsza Ofiarę w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. 

W przyszłym tygodniu - 19. czerwca, w 19. rocznicę świeceń kapłańskich, o godz. 19:30 w parafii pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach, będzie sprawował po raz pierwszy w życiu Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim. Dziękując za dar jego kapłaństwa polecajmy jego osobę Bożej Opatrzności aby czuwała nad wybraną przez niego kapłańską drogą i pozwoliła doświadczyć dobrych owoców wynikających ze sprawowania sakramentów w Nadzwyczajnej Formie.

czwartek, 14 czerwca 2012

Boże Ciało w Instytucie św. Filipa Neri

Prezentujemy fotorelację z uroczystej Mszy świętej i procesji Bożego Ciała sprawowanej przez kapłanów berlińskiego Instytutu św. Filipa Neri. Uroczystość miała miejsce w niedzielę, 10 czerwca 2012.

W uroczystej celebrze uczestniczyło ok. 150 osób. Podczas mszy chór Palestrina Ensemble wykonał mszę Missa Pange Lingua Josquina des Preza. Przy czterech ołtarzach udzielono błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem według rytuału dla diecezji wrocławskiej z roku 1891.środa, 13 czerwca 2012

Piesza pielgrzymka różańcowa - informacje organizacyjne

Przekazujemy informacje praktyczne, które otrzymaliśmy od organizatorów pieszej pielgrzymki różańcowej z Warszawy do Gietrzwałdu
 • Wymarsz pielgrzymki -  12 VII (czwartek) z Milanówka o godz. 9:30 z kościoła św. Jadwigi, ul. Kościuszki 41. Do Milanówka dotrzeć trzeba indywidualnie.
 • Możliwy jest  nocleg w Milanówku przeddzień pielgrzymki po wcześniejszym zgłoszeniu na poniższe kontakty.
 • Noclegi pielhrzymkowe przewidziane są w szkołach lub budynkach parafialnych. Pielgrzym winien mieć jednak karimatę, śpiwór, można wziąć również namiot.
 • Przewidziany jest samochodowy transport bagażu.
 • Wyżywienie: organizatorzy przewudują wspólne posiłki.
 • Po dojściu pielgrzymki możliwy jest nocleg w Gietrzwałdzie z piątku na sobotę (z 20 na 21 VII) w Domu Pielgrzyma po wcześniejszym zgłoszeniu na poniższe kontakty.
 • W sobotę 21 VII możliwy jest powrót autokarem do Warszawy po wcześniejszym zgłoszeniu na poniższe kontakty.
 • Zapisy ruszają od połowy czerwca w kościele św. Klemensa w Warszawie lub św. Jadwigi w Milanówku oraz w dniu wyjścia pielgrzymki w Milanówku. Tam też należy uiścić opłatę w wysokości 180 zł. (Uwzględniając również ewentualne opłacenie noclegu w Gietrzwałdzie oraz powrót autokarem do Warszawy to dodatkowo około 80 zł)
DLA DOKONANIA ODPOWIEDNICH PRZYGOTOWAŃ ORGANIZATORZY PPROSZĄ JUŻ TERAZ O ZGŁOSZENIE UCZESTNICZENIA W TEJ PIELGRZYMCE

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, INFORMACJE: telefon: (22) 724 83 10 lub 536 601 190, e-mail: gietrzwałd@o2.pl

Organizatorzy proszą o materialne wsparcie tej pielgrzymki. Ten szczególny dar umożliwi uczestniczenie w pielgrzymce osobom w trudniejszej sytuacji. W tym celu można dokonać wpłaty na konto: 
Rzymskokatolicka Parafia św. Klemensa. Nr konta: 62 1020 1013 0000 0002 0131 6140 zaznaczając w tytule wpłaty: PIESZA PIELGRZYMKA GIETRZWAŁD.

Więcej informacji na stronie mszatrydencka.waw.pl

wtorek, 12 czerwca 2012

Rodzina duchowa seminarium IDP

By wspierać seminarzystów z Courtalain można stać się członkiem rodziny duchowej Seminarium św. Wincentego à Paulo. Jej członkowie zobowiązują się do regularnej modlitwy za przygotowujących się do kapłaństwa w IDP.

Osoba, stająca się członkiem rodziny duchowej seminarium, podejmuje się regularnej modlitwy za seminarzystów z Courtalain, a także decyduje się je wspierać materialnie, w miarę swoich możliwości. To wolne zaangażowanie, które może wiązać się jedynie z okazjonalną modlitwą w postaci jednego dziesiątka różańca, czyni zaangażowane osoby szczególnymi dobroczyńcami seminarium.


W zamian za to zaangażowanie:
 • członkowie rodziny duchowej są objęci modlitwą seminarzystów za dobroczyńców, w szczególności poprzez Msze święte sprawowane w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w ich intencji;
 • otrzymują poprzez e-mail lub pocztą biuletyn Dobrego Pasterza z Courtalain (który ukazuje się dwa razy do roku), w którym znajdują się informacje dotyczące codziennego życia naszej wspólnoty;
 • członkowie zaprzyjaźnieni oraz członkowie dobroczyńcy otrzymują ponadto regularnie (wyłącznie drogą e-mail) tekst dotyczący prawd Wiary bądź doktryny Kościoła zredagowany przez seminarzystów, który pomoże żyć w zgodzie z tradycyjną katolicką duchowością - wraz z Instytutem Dobrego Pasterza, w łączności z jego seminarzystami;
 • każdy członek jest zapraszany do uczestnictwa w „dniu dobroczyńców”, który ma miejsce każdego roku z okazji święceń niższych w Courtalain.

Więcej informacji, jak zostać członkiem rodziny, można uzyskać na stronie seminarium.

Msze prymicyjne (3)

ks. Jakub Mazur, neoprezbiter archidiecezji wrocławskiej, odprawi Mszę świętą połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym dnia 17 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu. Mszę poprzedzi ceremonia udzielania sakramentu bierzmowania.

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Msza św. w Kolbuszowej

W sobotę 16 czerwca 2012 r. przybędzie do kościoła farnego w Kolbuszowej pw. Wszystkich Świętych pielgrzymka Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej z Rzeszowa. O godz. 10:30 zostanie tam odprawiona Msza św. trydencka. Po Mszy będzie miał miejsce poczęstunek. Zapraszamy mieszkańców Kolbuszowej i okolic oraz uczestników Mszy św. z Rzeszowa na wspólne spotkanie.

sobota, 9 czerwca 2012

Msze prymicyjne (2)

Rośnie liczba neoprezbiterów, którzy podczas nauki w seminarium, z własnej inicjatywy nauczyli się odprawić Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

ks. Mateusz Szewczyk, neoprezbiter diecezji warszawsko-praskiej, odprawi Mszę świętą połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym dnia 9 czerwca 2012 r. o godz. 19.30 w kościele św. Klemensa w Warszawie oraz dnia 10 czerwca 2012 r. o godz. 19.30 w kościele M.B. Częstochowskiej w Zielonce.

ks. Bartosz Porzeziński, neoprezbiter diecezji warszawsko-praskiej, odprawi Mszę świętą połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym dnia 16 czerwca 2012 r. o godz. 19.30 w kościele św. Klemensa w Warszawie.

ks. Radosław Rakowski, neoprezbiter archidiecezji poznańskiej, odprawi Mszę święta połączoną z błogosławieństem prymicyjnym dnia 17 czerwca 2012 r. o godz. 15.00 w kościele Maryi Królowej na Rydku Wildeckim w Poznaniu.

Zapraszamy do przesyłania na adres e-mailowy redakcji (nowyruchliturgiczny( a t )gmail.com) informacji o neoprezbiterach celebrujących Msze w starym rycie.

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Kolejna Tridentina w Wodzisławiu

W Wodzisławiu Śląskim w niedzielę, 10 czerwca, o godzinie 15.30, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (przy Rynku) po raz kolejny  zostanie odprawiona Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwana Mszą św. trydencką. Celebrować będzie ksiądz dr Adam Tondera z Katowic.


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://trydencka-wodzislaw.blogspot.com/.

niedziela, 3 czerwca 2012

Uroczyste Prymicje w Rzeszowie

Śladem lat ubiegłych, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 3 czerwca 2012 r., odprawiona została w rzeszowskim kościele Św. Krzyża uroczysta prymicyjna Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W asyście ks. Krzysztofa Tyburowskiego i ks. Dariusza Mikruta, Mszę św. sprawował ks. Filip Mikuła. Ksiądz neoprezbiter przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp Kazimierza Górnego, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 26 maja 2012 r.