poniedziałek, 15 czerwca 2009

Jeszcze kilka fotografii z Mszy św. bpa G. Balcerka

Zamieszczamy jeszcze kilka fotografii z pontyfikalnej Mszy św. bpa G. Balcerka, tym razem wykonanych przez Annę Kaźmierczak.