niedziela, 14 czerwca 2009

Uroczysta Msza św. prymicyjna z asystą w Rzeszowie

W niedzielę 14 czerwca br., w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie, o godz. 15:00 odprawiona została uroczysta Msza św. prymicyjna z asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Celebransem był ks. Sławomir Jarząb, neoprezbiter wyświęcony na kapłana w dniu 30 maja br. przez ks. bpa Kazimierza Górnego, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.
Funkcję diakona objął Moderator diecezjalnego Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej ks. dr Krzysztof Tyburowski, funkcję subdiakona - ks. Dariusz Mikrut.
W Mszy św. wzięła udział połowa z dwunastu księży, którzy w maju tego roku przyjęli w rzeszowskiej katedrze Sakrament Kapłaństwa.
Wierni zgromadzeni w niedzielę w kościele Św. Krzyża mieli niebywałą okazję uzyskać błogosławieństwo prymicyjne od wszystkich, siedmiu, zgromadzonych kapłanów neoprezbiterów.

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: ks. dr Andrzej Sołtys, ks. prałat Władysław Jagustyn - proboszcz kościoła Św. Krzyża, ks. dr Krzysztof Tyburowski, ks. Sławomir Jarząb, ks. Dariusz Mikrut.

Więcej zdjęć w internetowej galerii Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej