niedziela, 23 sierpnia 2009

Festiwal Muzyki Dawnej w Jarosławiu

Dzisiaj rozpoczyna się w Jarosławiu Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, odbywający się co roku w tym mieście już od siedemnastu lat. Trwał on będzie przez cały tydzień do niedzieli 30 sierpnia. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej organizatorów. Uwagę zwraca wydarzenie, które ukoronuje festiwal w sobotę 29 sierpnia. Na godz. 20 zaplanowane zostało wykonanie w jarosławskiej kolegiacie utworu Messe de Notre Dame, autorstwa Guillaume'a de Machaut, w interpretacji Chóru Festiwalowego pod dyrekcją Marcela Peresa.
Messe de Notre Dame - Msza poświęcona Naszej Pani - jest pierwszą w historii muzyki nieanonimową kompozycją polifoniczną tego typu. Guillaume de Machaut — poeta i kanonik katedry w Reims skomponował ją przed rokiem 1365. Msza Guillaume’a de Machaut jest prawdopodobnie najbardziej znanym dziełem muzyki średniowiecznej. Nosi znamię epoki – XIV wieku – jak również twórcy, który był poetą, dyplomatą, kanonikiem i kompozytorem. W XX wieku Msza Machaute’a stała się przedmiotem żywego zainteresowania, jawiła się bowiem jako początek pewnej epoki. Jest ona istotnie najwcześniejszą czterogłosową polifoniczną mszą kompozytora. Koncert jest przedsięwzięciem niezwykłym z uwagi na wykonanie tej skomplikowanej, zwykle powierzanej solistom, kompozycji przez duży zespół chóralny.
Marcel Pérès to śpiewak, muzykolog, organista, kompozytor, pedagog. Jeden z pierwszych specjalistów w dziedzinie muzyki średniowiecznej, którzy przeprowadzili historyczną refleksję nad formą, kontekstem liturgicznym i zagadnieniami wykonawczymi łacińskiego chorału liturgicznego. W roku 1982 założył i do dziś prowadzi zespół Organum, z którym dokonał szeregu odkrywczych nagrań. Projekty badawcze i nagraniowe obejmują m.in. chorał starorzymski, mozarabski, benewentyński, akwitański, tradycje zgromadzeń zakonnych (cystersów i dominikanów), wczesną polifonię, działalność szkoły Notre Dame, aż po muzykę kościelną XVII w. i repertuar korsykańskich konfraterni.

31 sierpnia (w poniedziałek) Messe de Notre Dame zostanie wykonana powtórnie, tym razem w kościele św. Krzyża we Wrocławiu w ramach Festiwalu Forum Musicum.