czwartek, 19 listopada 2009

Wytyczne regulujące sposób przyjmowania Komunii św. w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego

Konferencja Episkopatu Irlandii wydała w październiku br. dokument pod tytułem: "Wytyczne regulujące sposób przyjmowania Komunii św. w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego", z którym można się zapoznać na oficjalnej stronie internetowej tego gremium. Co niezwykłe, biskupi niejako przy okazji, zareklamowali irlandzką organizację pielęgnującą tradycyjną liturgię, a także zamieścili podstawowe informacje, w jaki sposób dzieci mogą wziąć udział w Mszy św. trydenckiej. Poniżej publikujemy tłumaczenie dokumentu:Dzieci uczęszczające na Mszę św. w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego będą przyjmować Komunię św. w inny sposób niż ich koleżanki i koledzy z klasy uczęszczający na Mszę św. w zwyczajnej formie obrządku.

W czasie Mszy św. w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego Komunię św. przyjmuje się w pozycji klęczącej na język. Przyjmowanie Komunii św. na rękę lub na stojąco jest w tym przypadku niedozwolone.

Komunię św. przyjmuje się wyłącznie w jednej postaci, celem zaakcentowania nauczania Kościoła, w myśl którego Chrystusa przyjmuje się w całości pod postacią chleba lub wina.

Wedle niniejszych wytycznych dziecko będzie podchodziło do ołtarza ze złożonymi rękoma i będzie klęczało przy balaskach (aczkolwiek dzieci pierwszokomunijne mogą korzystać z klęcznika).

Kapłan recytuje formułę: „Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in
vitam aeternam. Amen.” (Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy twojej na żywot wieczny. Amen.) Uwaga: kapłan mówi „Amen”, a dziecko nic nie odpowiada.

W czasie sprawowania Mszy św. w kościołach, w których odprawia się Mszę św. w formie nadzwyczajnej obrządku, można często skorzystać z sakramentu spowiedzi (zwanego też sakramentem pojednania). W tradycyjnej formie spowiedź będzie miała miejsce niemal wyłącznie w konfesjonale, bez patrzenia na kapłana twarzą w twarz.

Nauczyciele pragnący dowiedzieć się więcej na temat formy nadzwyczajnej obrządku mogą znaleźć informacje po adresem: http://latinmassireland.org. Wykaz Mszy św. na terenie Irlandii też jest dostępny.

Jeżeli nauczyciel chce zabrać klasę dzieci pierwszokomunijnych na Mszę w formie nadzwyczajnej obrządku, wyjście do kościoła można uzgodnić z celebransem z wyprzedzeniem. Płyty DVD zawierające opis Mszy św. można nabyć w irlandzkim Stowarzyszeniu Mszy Łacińskiej — Latin Mass Society of Ireland.

Tłum. Anna Kaźmierczak