poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Msza św. prymicyjna w Płocku

W sobotę 14 sierpnia br., w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Płocku o godzinie 8.30, Mszę świętą prymicyjną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawi ks. Łukasz Zdunkiewicz - absolwent płockiego Seminarium Duchownego, wyświęcony na kapłana 12 czerwca br. przez biskupa Piotra Liberę.
Przy ołtarzu neoprezbiterowi towarzyszył będzie jako manuduktor (prezbiter asystent) ks. Infułat Aleksander Pasternakiewicz.
Będą to kolejne prymicje neoprezbitera płockiego wg Mszału Jana XXIII z 1962. W lipcu swoją pierwszą Mszę św. w tej formie odprawił ks. Dawid Witkowski, zaś przed rokiem ks. Wojciech Kućko.