poniedziałek, 14 września 2009

Summorum Pontificum w Polsce - podsumowanie dwóch lat obowiązywania

Dzisiaj mija druga rocznica wejścia w życie motu proprio Summorum Pontificum. Jak co kwartał przedstawiamy statystyki dotyczące ilości mszy trydenckich odprawianych regularnie w Polsce. Po wakacjach, pomimo licznych relokacji księży, statystyki znowu poszły w górę. Jest to 9 kwartał (po ogłoszeniu Summorum Pontificum) nieprzerwanego wzrostu ilości kościołów z regularnie odprawianą Mszą trydencką.

Poniżej jak zwykle przedstawiamy listę miejscowości wraz trendem z ostatnich dwóch lat, a także mapę kościołów niedawno wzbogaconą o dni i godziny regularnych celebracji.
Przypominamy, że uwzględniamy te miejsca gdzie:
1. Msza trydencka jest sprawowana regularnie co najmniej raz w miesiącu wyłączając przerwę wakacyjną i wyjątkowe okoliczności.
2. Celebracja jest jawna - wierni mogą dowiedzieć się o tym fakcie przynajmniej z internetu.
3. Celebrans używa mszału z 1962 roku (zgodnie z SP).
Jeśli w danej miejscowości Msza jest sprawowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, wówczas liczymy to miejsce jako jedno.


Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie