poniedziałek, 5 stycznia 2009

Ceremoniał Parafialny do pobrania

Na stronie http://tradycja.org/ceremonial/ można pobrać zeskanowany Ceremoniał Parafialny, autorstwa bł. biskupa A. J. Nowowiejskiego. Jest to siódme wydanie z 1931, a więc ostatnie, które ukazało się dotychczas.


W wydaniu tym uwzględnione zostały rubryki Rytuału Polskiego. Zostało ono dostosowane do brewiarza Piusa X z 1914 r. i do mszału Benedykta XV z 1920 r. Tym samym pewna jego część jest już nieaktualna i nie można jej stosować przy celebracji liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Chodzi tutaj w szczególności o zasady odmawiania brewiarza, czy obrzędy Wielkiego Tygodnia.