poniedziałek, 12 stycznia 2009

Rubrycela na 2009 dla Instytutu Dobrego Pasterza

Instytut Dobrego Pasterza, korzystając z przywileju jaki posiada (Rubr. Gen. n.54 b) wydał własny kalendarz liturgiczny na 2009 rok dostosowany do rytu gregoriańskiego. IDP w porozumieniu z panem Danielem di Sorco, który jest doradcą Papieskiej Komisji Ecclesia Dei i autorem Kalendarza Powszechnego na 2009 r., ma prawo używać pod swoim znakiem tejże edycji uwzględniając swoje święta. Obecna edycja, którą można zobaczyć na stronie www.pastorbonus.pl, nie tylko uwzględnia propria IDP, ale także Proprium Poloniae. Rubrycela poprzedzona jest listem Superiora Generalnego, który poleca go używać wszystkim księżom, diakonom, subdiakonom i wszystkim klerykom Instytutu Dobrego Pasterza. Obecne wydanie jest w całości po łacinie i jest wielką pomocą przy ustalaniu właściwego formularza Mszy św. na dany dzień a także stanowi nieocenioną pomoc przy odmawianiu Officium Divinum wg Brewiarza Rzymskiego z 1962 r.
"Ordo Divi Officii Recitandi pro IBP", jest przeznaczone "ad usum privatum" dla wszystkim członków Instututu Dobrego Pasterza i nie może, jako takie być rozpowszechnianie bez zgody IDP. Edycję typiczą Ordo można jednak nabyć na stronie Rinascimento Sacro.