piątek, 23 stycznia 2009

Prezentacje z pielgrzymek do Chartres

Tak było w Rok Pańskim 2008
a tutaj lata poprzednie...może w Polsce to tak nie dziwi, ale w laickiej Francji jest to prawdziwy fenomen... poza tym "Tradycja katolicka w marszu" to trzeba zobaczyć... co uderza najbardziej? Młodość! I pomyśleć, że były lata kiedy grupa polska była drugą pod względem narodowościowym w tej pielgrzymce... która nota bene była wzorowana na polskich pielgrzymkach akademickich z początku lat '80-tych, wtedy to grupa francuska była najliczniejszą grupą zagraniczną. Teraz chyba uczeń przerósł mistrza i choć może jeszcze nie liczebnie, ale w formie to na pewno.