sobota, 3 stycznia 2009

Dzisiaj II rocznica powołania Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej

Dokładnie 2 lata temu, 3 stycznia 2007 r., JE ks. bp Kazimierz Górny podpisał dekret powołujący do istnienia Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej (l.dz. 8/2007):

Mając na uwadze pożytek i dobro duchowe wiernych, odpowiadając na liczne prośby, powołuję Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej dla wiernych, którzy pragną uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w rycie rzymskim skodyfikowanym przez Papieża Piusa V.
Duszpasterstwo kierować będzie się Regulaminem Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego. Pierwszym moderatorem Duszpasterstwa mianuję Ks. Dra Krzysztofa Tyburowskiego.
Wszystkim wiernym, uczestnikom tegoż Duszpasterstwa z serca błogosławię.

+ Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski

Akt ks. bpa K. Górnego wpisał się doskonale w intencje papieża Benedykta XVI i wyprzedził o ponad pół roku wydane przez niego motu proprio Summorum Pontificum. Do dnia dzisiejszego rzeszowskie Duszpasterstwo jest jedyną tego typu organizacją działającą w Polsce.
Poniżej można zapoznać się z jego Regulaminem.