piątek, 9 stycznia 2009

Reforma Komisji Ecclesia Dei?

Francuskie czasopismo Monde & Vie spekuluje na temat zmian w Komisji Ecclesia Dei. Fragment artykułu przytacza blog Le Salon Beige. Papież zamierza wykorzystać powołanie na prefekta Kongregacji Kultu Bożego kard. Canisaresa i gruntownie zmodyfikować Komisję. Kard. Hoyos, który osiągnął wiek emerytalny, zostanie zastąpiony przez ks. prałata Camille Perla. Ten ostatni ma zaś zostać biskupem. Równocześnie Komisja będzie włączona do Kongregacji Kultu Bożego i funkcjonować ma jako jedna z jej dykasterii, odpowiedzialna za tradycyjne formy obrządku rzymskiego, pod patronatem kard. Canisaresa. Oznacza to, że Komisja Ecclesia Dei zostanie w pełni włączona w struktury rzymskich kongregacji. Dotychczas znajdowała się ona niejako na uboczu. Pozostaje mieć nadzieję, że taka reforma Komisji będzie jeszcze wyraźniej podkreślać pełne uprawnienie dwóch form rytu rzymskiego.