środa, 4 marca 2009

Franciszkanie czerpią z tej samej liturgii, w której uczestniczył św. Franciszek

Jak donosi portal messainlatino.it, w dzisiejszym, drukowanym wydaniu włoskiej gazety La Stampa ukazał się ciekawy list podpisany przez Ojca Alessandro Maria Apolloni, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej. List ten jest dość obszerny i stanowi w pewnym sensie programowy manifest tego zakonu:

Franciszkanie Niepokalanej, z radością i wdzięcznością powitali inicjatywę podjętą przez papieża Benedykta XVI w motu proprio Summorum Pontificum. [..] Decyzja o posługiwaniu się „nadzwyczajną formą” stanowi uzasadniony, wewnętrzny wybór naszej rodziny zakonnej, jak to zostało wyrażone w motu proprio, w katolickim duchu wierności papieżowi i w wierności liturgicznej tradycji zakonu założonego przez św. Franciszka z Asyżu [...]

Duch Św. Franciszka, w istocie kieruje nas do oddawania możliwie największej chwały Bogu poprzez rzeczy dobre i piękne istniejące na świecie i zawsze prowadzi nas do poszukiwania tego, co najbardziej pomaga podnieść umysł i serce do „Najwyższego, Wszechmogącego, Dobrego Pana”, który sam jeden wymaga „sławy, chwały i czci, i wszelkiego błogosławieństwa” (Pieśń o Słońcu). Nadzwyczajna forma liturgii w Vetus Ordo – która współbrzmi z Novus Ordo (Mszą Pawła VI) – oferuje rzeczywiście jeszcze intensywniejszą możliwość przeżywania powołania i misji św. Franciszka z Asyżu, w powszechności Kościoła i jego bogactwie wyrazu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Franciszkanie Niepokalanej z otwartym sercem przyjęli papieski dokument motu proprio Summorum Pontificum i podjęli jego szeroką recepcję we własnych strukturach. Tradycyjna liturgia coraz bardziej zadomawia się wśród tych uczniów św. Franciszka z Asyżu. Za kilka dni pięciu z nich przyjmie święcenia kapłańskie z rąk abpa R. Burke w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w Bazylice Św. Jana na Lateranie w Rzymie tradycyjną Mszę św. odprawi o. Stefano Maria Manelli - Superior Zgromadzenia. Pocieszające jest także to, że żeńska gałąź tego zakonu – Franciszkanki Niepoklanej od kilku lat rozwijają swoją działalność także w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że wzorem swoich sióstr i braci z Włoch, polskie siostry także odkryją skarby liturgiczne Kościoła zawarte w tradycyjnym rycie rzymskim.