środa, 8 października 2008

Instytut Chrystusa Króla zatwierdzony na prawie papieskim

Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana informuje na swojej amerykańskiej stronie internetowej, że w dniu 7 października 2008 r. w Uroczystość Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, Papież Benedykt XVI zatwierdził to stowarzyszenie życia apostolskiego jako działające na podstawie prawa papieskiego. Dotychczas, od swojego powstania w 1990 r. Instytut działał na podstawie prawa diecezjalnego i podlegał arcybiskupowi Florencji. Równocześnie takie samo zatwierdzenie uzyskały Siostry Adoratorki Królewskiego Serca Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana - żeńskie zgromadzenie zakonne działające przy Instytucie.
Papieski dekret ogłosił w kaplicy seminaryjnej Instytutu ks. prał. Camille Perl. Dekret podpisał J.E. kard. Dario Castrillón Hoyos.


Tego rodzaju aprobata kościelna stanowi potwierdzenie, że działalność Instytutu Chrystusa Króla przynosi dobre owoce nie tylko dla Kościoła lokalnego lecz także dla Kościoła powszechnego. Instytuty na prawie papieskim podlegają bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy Apostolskiej w zakresie wewnętrznego zarządu i dyscypliny.


Instytut Chrystusa Króla prowadzi apostolat na trzech kontynentach i w ponad 25 diecezjach. Obecnie liczy ok. 50 księży i 70 seminarzystów. Jego siedziba mieści się w Archidiecezji Florenckiej. Celem Instytutu jest wprowadzenie i umocnienie Królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa we wszystkich częściach Kościoła i świata. Przede wszystkim dąży do tego przez odprawianie tradycyjnej Mszy Łacińskiej i Sakramentów Kościoła wedle tradycyjnego rytu, w sposób jak najdostojniejszy i uroczysty.