poniedziałek, 13 października 2008

Jedna trzecia Francuzów chce regularnie uczestniczyć w tradycyjnej liturgii

Francuska inicjatywa PaixLiturgique zleciła profesjonalnej firmie zajmującej się badaniem opinii społecznej przeprowadzenie badań wśród francuskich katolików na temat popularności tradycyjnej liturgii. Na swojej stronie internetowej PaixLiturgique publikuje wyniki ankiety wraz z komentarzem.

Respondentom zadano następujące pytanie:
Jeśli w Państwa pobliżu lub w Państwa parafii odprawiana byłaby tradycyjna Msza św. z chorałem gregoriańskim - jak często braliby Państwo w niej udział?

A oto odpowiedzi:

1. W każdą sobotę albo niedzielę:
3% katolików
19% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

2. Przynajmniej raz w miesiącu:
4% katolików
15% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

3. Od czasu do czasu wciągu roku:
22% katolików
27% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

4. W szczególne okazje lub święta:
37% katolików
9% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

5. Nigdy:
37% katolików
28% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

6. Bez zdania:
2% katolików
2% osób regularnie uczęszczających na Msze św.

Ankiecie towarzyszy komentarz, w którym członkowie PaixLiturgique stwierdzają, że we wszystkich parafiach Francji znajduje się wielu wiernych, którzy chcieliby uczestniczyć w tradycyjnej liturgii, gdyby tylko mieli taką możliwość. Wierni ci nie uczestniczą w Mszach celebrowanych specjalnie przez różne tradycyjne instytuty, lecz wyrażają wolę uczestniczenia w nich w przypadku zaistnienia takiej możliwości w ich własnych parafiach. Jak się więc okazuje problem ten nie jest więc domeną "niewielkiej grupy", jak to stwierdził Benedykt XVI w wywiadzie dla prasy. Grupa ta wynosi bowiem 19% wiernych biorących regularnie udział w niedzielnych Mszach św., którzy chcieliby Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego co tydzień oraz 15% - którzy chcieliby ją przynajmniej raz w miesiącu. Razem daje to sumę 34% wiernych, którzy wyrażają wolę regularnego uczestnictwa w tradycyjnej liturgii. Być może także odsetek tych osób zwiększyłby się, gdyby regularne duszpasterstwo tradycyjne mogło rozwijać się swobodnie. Z pewnością duża część respondentów nie miała możliwości zetknąć się z nim szerzej.
W tym kontekście ciężko jest zrozumieć, dlaczego w 18.000 francuskich parafiach od czasu wejścia w życie Summorum Pontificum powstało jedynie 60 nowych miejsc, w których sprawuje się "starą" Msze św.? Sekretarz Generalny Episkopatu Francji ks. Antoine Herouard twierdzi, że liczba ta w zupełności odpowiada zgłaszanym potrzebom. PaixLiturgique jest jednak zdania, że zgłaszane zapotrzebowanie jest znacznie większe, bywa jednak ignorowane pod byle pretekstem. Wskazuje przy tym, że każdy ksiądz, który decyduje się odprawiać starą Mszę spotyka się z życzliwością 20% rodzin parafii. Znamienny jest tu przykład z Diecezji Laval, której biskup z własnej inicjatywy zarządził regularne odprawianie Mszy św. w dobrze usytuowanym, pięknym kościele. Uczynił to mimo braku jakiegokolwiek wniosku ze strony wiernych. Na Msze św. w Laval w każdą niedzielę przychodzi teraz średnio 200 osób.
Ankieta ukazuje jak żywa we francuskim Kościele jest świadomość liturgiczna wiernych. Mimo, że przez 40 lat tradycyjna liturgia była praktycznie niedostępna, nadal przyciąga ona tysiące wiernych. Pozwala to z nadzieją patrzeć w przyszłość."Dziękujemy bardzo Ojcze Święty za Summorum Pontificum". Transparent na trasie przejazdu Ojca Świętego Benedykta XVI przez Paryż w czasie tegorocznej pielgrzymki do Francji.