sobota, 9 maja 2009

Międzyreligijny wydźwięk Summorum Pontificum

Agencja Apcom poinformowała dzisiaj, że w przemówieniu wygłoszonym przez księcia Ghazi Bin Talal, kuzyna króla Jordanii Abdullaha II z okazji wizyty w tym kraju Ojca Świętego Benedykta XVI, muzułmański dostojnik wyraził swoje uznanie dla Papieża w związku z wydaniem przez niego motu proprio Summorum Pontificum.
Doradca króla Jordanii w kwestiach religijnych i inspirator szeregu inicjatyw na rzecz dialogu międzyreligijnego wskazał, że Benedykt XVI jest autorem "historycznych" encyklik o miłości i nadziei, które promują dialog międzyreligijny oraz dokumentu, który zliberalizował dostęp do tradycyjnej łacińskiej liturgii. Książę podkreślił, że Papież "daje wyraz swojej wielkiej odwagi moralnej, postępując zgodnie z własnym sumieniem, bez względu na panujące aktualnie mody."
Przypominamy, że na ekumeniczne znaczenie decyzji Papieża dotyczącej przywrócenia w Kościele tradycyjnej Mszy św. wskazał z kolei 29 lipca 2007 r., nieżyjący już, prawosławny patriarcha Moskwy Aleksy II, który wyraził się również bardzo pozytywnie o papieskim rozporządzeniu.