sobota, 30 maja 2009

"Trydencka" Ameryka!

W ostatnich dniach kwietnia Kanonicy Regularni Świętego Jana Kantego (SJC) przeprowadzili w swoim kościele w Chicago trzydniowe warsztaty liturgiczne, podczas których dziesięciu amerykańskich księży diecezjalnych, dwóch diakonów i kilku kleryków zapoznawało się z regułami celebracji liturgicznych wg nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego oraz uczyli się śpiewu chorału gregoriańskiego. Towarzyszyła im grupa studentów ćwiczących śpiew i doskonalących służbę ministrancką.

Jeden z uczestników warsztatów pisze o nich tak:
"Przybyliśmy w poniedziałek w porze lunchu i nie traciliśmy czasu. Ojciec Scott Haynes rozpoczął tydzień od powitania nas i wygłoszenia krótkiego wprowadzenia. Natychmiast zostaliśmy podzieleni na grupy i przydzieleni księżom-instruktorom. Każda sesja składała się z trzech godzinnych zajęć z zakresu celebracji, po niej przerwa na obiad, a następnie zajęcia z wymowy łacińskiej i śpiewu gregoriańskiego. W przerwie był także czas na spowiedź i możliwość zrobienia zakupów w księgarni.
Podczas warsztatów mieliśmy możliwość doświadczyć Mszy w jej różnych wariantach – od recytowanej po uroczystą. Dla każdego księdza, diakona czy seminarzysty, który pragnął opanować ryt, czy w ogóle lepiej zrozumieć nasze dziedzictwo, było to bezcenne doświadczenie. Muszę powiedzieć, że jestem głęboko poruszony i czuję, że Najświętsza Ofiara celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest istotnie „najpiękniejszą rzeczą po tej stronie nieba”.
Ojciec Scott Haynes, instruktor, który jest wikarym u św. Jana w Chicago, powiedział, że jeszcze dwadzieścia lat temu jego parafia była zagrożona zamknięciem ze względu na brak wiernych. Wtedy proboszcz zaczął celebrować Msze w rycie klasycznym. W tej chwili parafia gromadzi cztery tysiące rodzin. Haynes dodał także, iż w ciągu ostatnich dwóch lat uczył podstaw celebracji w rycie „trydenckim” ponad trzystu kapłanów z różnych diecezji Stanów Zjednoczonych i Kanady.Kanonicy Regularni są instytutem życia konsekrowanego powstałym 1998 roku jako Stowarzyszenie Św. Jana Kantego. Jego założycielem był zmartwychwstaniec, ojciec Frank Philips, proboszcz chicagowskiej parafii św. Jana. W 1999 roku Francis kardynał George OMI, arcybiskup Chicago, erygował stowarzyszenie na prawie diecezjalnym. W roku 2006 - wraz z Regułą św. Augustyna – wspólnota przyjęła nazwę kanoników regularnych. Mottem instytutu jest wezwanie Instaurare Sacra. Wspólnota jest birytualna i celebruje zarówno wg Mszału bł. Jana XXIII, jak Pawła VI.

źródło: Pod mitrą