czwartek, 14 maja 2009

Relacja z Mszy św. w Szamotułach

W niedzielę 10 maja br. w Szamotułach została zainaugurowana regularna celebracja Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Na Mszę św., odprawianą w kaplicy przy Domu Zakonnym Sióstr Służebniczek Maryi przybyło ok. 50 osób. Oprawę muzyczną zapewnił chór im. Wacława z Szamotuł pod dyrekcją pani Jolanty Wachowiak. Na Mszy obecny był m.in. pan poseł Jan Filip Libicki. Celebrans, ks. Włodzimierz Wygocki, odczytał list z Kurii Metropolitalnej o spełnieniu przez miejscową grupę wiernych wszystkich warunków koniecznych do uczestnictwa w liturgii tradycyjnej. W czasie Mszy św. panowała podniosła, uroczysta atmosfera.

Następna Msza św. w Szamotułach będzie sprawowana się w najbliższą niedzielę 17 maja o godz. 10. W tym dniu ks. Włodzimierz będzie obchodził 45-tą rocznice swoich świeceń kapłańskich. 24 maja w planie jest uroczysta Msza św., której oprawę przygotuje Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wraz z poznańską scholą. Msza zostanie odprawiona o godz. 10 w kaplicy SS. Franciszkanek przy ul. Lipowej 27.


Relacja i fotografie: Sławomir Hazak