wtorek, 26 maja 2009

Tradycyjna Msza na Atlantyku

Prezentujemy ciekawy artykuł pt. „Msza na morzu”, pochodzący z majowego wydania pisma Mass of Ages (Mszy Wszechczasów), kwartalnika brytyjskiego stowarzyszenia Latin Mass Society. Autorem artykułu jest O. Gary Gill, OSB Obl.

Przez parę lat byłem kapelanem liniowca Queen Elisabeth 2 (QE2) w czasie rejsów wycieczkowych lub dalekich rejsów transatlantyckich. W zeszłym roku miałem zaszczyt być kapelanem statku w dn. 10-16 października podczas historycznego rejsu transatlantyckiego do Nowego Jorku z Queen Mary płynącej u naszego boku.

Jednym z pasażerów na pokładzie liniowca był ks. James Benzuiller z Instytutu św. Józefa w Minnesocie. Nie posiadaliśmy się z radości, że wreszcie po latach, dzięki motu proprio Jego Świątobliwości , możemy znowu swobodnie odprawiać Tradycyjną Mszę. Ks. James powiedział, że odprawia starą Mszę codziennie w swojej kabinie i ma ze sobą wszystkie niezbędne paramenty do sprawowania cichej Mszy św.

Msza św. na pokładzie statku w czasie II wojny światowej


Pomyślałem więc sobie, że warto byłoby odprawić codzienne Msze św. w tradycyjnym obrządku publicznie. Codzienna Msza [w formie zwyczajnej] była odprawiana w sali na podkładzie statku godz. 17.30. Ogłosiłem wiernym zebranym na niedzielnej Mszy św., że odprawimy dawną Mszę w następny wtorek, w uroczystość św. Kaliksta. Szmer nieskrywanej radości przebiegł po sali!

Louis Duveau (1818 – 1867), Msza na morzu

Msza została należycie odprawiona i spotkała się z gorącym przyjęciem zarówno przeze mnie jak i wszystkich obecnych, w tym ks. Josepha Gallatina, również z Minnesoty. Zwrócenie się ku Wschodowi było prawdziwym nabożeństwem: tablice ozdobiły ołtarz, a ks. James był odziany w tradycyjne szaty.

Byliśmy wtedy akurat w samym sercu Atlantyku i dziękowaliśmy Bogu za posługę QE2 i załogi dbającej o wszystkich pasażerów na przestrzeni lat, był to przecież ostatni rejs legendarnego liniowca, który wyruszył z Southampton do Nowego Jorku.

Queen Elisabeth 2

W drodze powrotnej miałem zaszczyt sprawować ostatnią transatlantycką Mszę — Mszę wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.