sobota, 30 maja 2009

Summorum Pontificum rozciąga się także na inne tradycyjne ryty

Pontyfikalna Komisja Ecclesia Dei, odpowiedzialna za wprowadzanie w całym Kościele przepisów motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI oświadczyła ustami swojego Wiceprzewodniczącego ks. prałata Camilla Perla, że normy zawarte w tym dokumencie należy stosować odpowiednio do wszystkich innych tradycyjnych form rytów Mszy św.


W piśmie adresowanym do Komisji, amerykański ksiądz zwrócił się z zapytaniem, czy zakres motu proprio obejmuje również tradycyjną formę rytu ambrozjańskiego? Komisja odpowiedziała następująco:

"Wprawdzie motu proprio Ojca Świętego nie wspomina wyraźnie o rycie ambrozjańskim, jednakże nie wyklucza też innych łacińskich rytów. Jeżeli wolą Ojca Świętego było odniesienie się do rytu rzymskiego, który traktowany jest jako najdostojniejszy z nich, tym bardziej więc nie należy pomijać pozostałych rytów łacińskich, w tym rytu ambrozjańskiego."

Więcej na blogu WDTPRS.